Polish English Italian

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna dążyć do tego, by jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, jak też skutecznie ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1684.

 

 

Kościół katolicki wykazuje troskę o zbawienie swoich wiernych pełniąc posługę duchową na różnych etapach ludzkiego życia. Towarzyszy także człowiekowi  w momencie śmierci poprzez Wiatyk na drogę do wieczności, a rodzinie i bliskim zmarłego pomaga właściwie przeżyć chwile pochówku. Dokonuje się to poprzez ryt chrześcijańskiego pogrzebu, odprawiany zgodnie z przepisanym obrzędem liturgicznym i normami prawa kanonicznego.

 

1. Bliska osoba zmarłego powinna zgłosić się do Kancelarii parafialnej w celu ustalenia przebiegu uroczystości pogrzebowych.

 

2. Koniecznym jest przedstawienie aktu zgonu, na podstawie którego dokonuje się wpisu do parafialnej Księgi zmarłych.

 

3. Po ustaleniu szczegółów ceremonii, należy skontaktować się z kościelnym i poinformować go o terminie pogrzebu.

 

4. W przypadku, gdy pochówek ma mieć miejsce na cmentarzu parafialnym, należy odpowiednio wcześniej uzgodnić to z grabarzem.

 

Należy także pamiętać, że w uzasadnionych przypadkach duszpasterz ma prawo odmówić udzielenia chrześcijańskiego pochówku, zgodnie z przepisami prawa kościelnego: Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1184 §1.

Copyright © 2015 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy.