Polish English Italian

Caritas

 

 

 

Parafialny Zespół Charytatywny skupia osoby w różnym wieku: starsze, samotne, bądź osamotnione i kilka małżeństw. Członkowie Caritas prowadzą działalność akcyjną oraz włączają się w cały szereg działań podejmowanych przez inne wspólnoty działające w parafii. Wśród licznych inicjatyw zorganizowano akcję zbierania darów oraz środków finansowych dla powodzian. Poprzez kwestę na cmentarzu parafialnym, prowadzoną co roku w Uroczystość Wszystkich Świętych wspierana jest Fundacja Wzrastanie, prowadząca Dom Dziecka w Łopuszce Małej. Zgodnie z chrześcijańską zasadą daj temu co cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie... w sposób szczególny wspierane są osoby dotknięte kalectwem, a także wszyscy ci, którzy potrzebują pomocy w przypadku zdarzeń losowych jak np. pożary. Od kilku miesięcy 200 osób, w tym wiele rodzin jest objętych pomocą żywnościową.

 

Parafialna wspólnota Caritas systematycznie stara się utrzymywać kontakty z parafianami, którzy przebywają na stałe w Domach Pomocy Społecznej w Przeworsku, Moszczanach i Wysokiej. A także pomoc w organizowaniu różnego rodzaju inicjatyw, jak Ognisko integracyjne z młodymi parafianami, parafialny opłatek, czy majówki na wolnym powietrzu.

W parafii działa także Szkolne Koło Caritas, skupiające w sobie ludzi młodych, szczególnie z klas gimnazjalnych, którzy starają się służyć innym kierując się duchem chrześcijańskiego miłosierdzia. Młodzież aktywnie współpracuje w przygotowywaniu( podziale i dystrybucji) żywności dla 200 parafian.

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

1.  Zestaw artykułów spożywczych na osobę w formie paczek. <<POBIERZ>>

 

2. Nowe kryterium dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa <<POBIERZ>>

Copyright © 2015 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy.