Polish English Italian

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A” 2020-03-29

 

 1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Korzystajmy z przekazów medialnych

 

 1. Każdego dnia od 8j do wieczornej Mszy św. można adorować choć przez chwilę P. Jezusa.

 

 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece cały świat w Różańcu Fatimskim.

 

 1. Spowiedź:
 • Możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z kapłanem; sprawowana w kościele i w wyznaczonym bezpiecznym miejscu i zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 • Spowiedź Wielkanocną, w myśl przepisów Kościoła, możemy odprawić do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej ( 7 czerwca 2020r.), zatem gdyby ktoś nie miał możliwości lub obawiał się, będzie miał czas.
 • Ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”
 1. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

 

 1. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia, choć w niecodziennych warunkach, umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

 

 1. Transmisja Mszy św. z naszej świątyni codziennie o 18j, oraz po raz pierwszy w niedzielę

o godz. 15j.

 

 1. Wielkopostne rekolekcje dla młodzieży - ANTIDOTUM

 

Rekolekcje będą transmitowane NA ŻYWO
przez cztery kolejne dni,
począwszy od wtorku 31 marca 2020 r. o godzinie 12.20
na kanale YouTube:

Radio FARA
MRutkowski

oraz na Facebook:

Radio FARA
 SNE AP

oraz fara.tv
a także na antenie Radia FARA

 

 9. Wielkopostne rekolekcje dla dzieci – DROGA DO NIEBA

 

Rekolekcje będą transmitowane
przez pięć kolejnych dni,

począwszy od poniedziałku 30 marca 2020 r.

w godzinach 9.00, 14.00 i 19.30

na kanale YouTube:

Radio FARA

na Facebook:

Radio FARA

oraz fara.tv
a także na antenie Radia FARA

 

 

 

 

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A” 2020-03-22

 1. Dziś na drodze wielkopostnego nawracania się i powrotu do Boga- niedziela laetare , radości. W obliczu niespotykanego od dziesięcioleci zagrożenia zdrowia i życia- to trudna radość. Jesteśmy jednak wezwani w wierze do pełnego zaufania Bożej Opatrzności nad światem.

 

 1. Czytajmy między wierszami podawanych informacji i statystyk, to co chce nam powiedzieć Bóg. Powracajmy do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Choć za względu na odpowiedzialność za siebie i bliźnich, zostajemy w domach, serca nasze obleczone w tęsknotę i miłość spoczywają w Bogu. Pamiętajmy o dziecięcym zaufaniu i wołaniu do Boga, o ustanie pandemii. Jednoczmy się rodzinnie w modlitwie różańcowej, południowej modlitwie Anioł Pański, Koronce do Bożego Miłosierdzia o 15j i kierujmy serca do Matuchny na Jasnej Górze w godzinie Apelu o 21j.

Prosimy o wystawienie w oknach naszych domów obrazów Miłosierdzia Bożego lub Serca Pana Jezusa i podświetlenie wieczorem a szczególnie w godzinie Apelu Jasnogórskiego.

W poniedziałek w samo południe, przejedziemy z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, teren naszej parafii. Od kościoła udamy się drogą „zagumienną” koło cmentarza do Chodakówki, potem w okolice kaplicy, skręcimy w stronę zjazdu do Źródełka jadąc koło szkoły aż do głównej drogi, następnie na Kolonię, objedziemy Dolną Sietesz, potem w kierunku Markowej, Lipnika na „Wydmuchu” i starego Lipnika. Jeśli będziemy w domu podejdźmy do okien lub na granice swej działki.

 

 1. Wciąż obowiązuje zakaz gromadzenia się w kościołach powyżej 50 osób. Jest możliwość uczestnictwa we Mszy św. lub nabożeństwach na zewnątrz kościoła za pośrednictwem włączonego głośnika. Apelujemy o pozostawanie w domach i łączność duchową. Codziennie od godz. 8j do Mszy wieczornej jest możliwość adoracji Pana Jezusa. Zgodnie z przepisami kościelnymi, stwarzamy możliwość uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej w sobotę w kaplicy o 16j oraz 17 w kościele parafialnym. Od przyszłej niedzieli będziemy mieli możliwość łączenia się z modlącymi w naszym kościele, w żywym przekazie za pośrednictwem internetu.

 

 1. We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami.

 

 1. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Zainteresowani będą mogli wziąć ze sobą z przedsionka kościoła lub wydrukować ze strony internetowej parafii specjalnie przygotowaną modlitwę, zawierającą potrzebne informacje i teksty do złożenia przyrzeczeń duchowej adopcji. Informacja znajdzie się też na stronie internetowej parafii. Uroczyste przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszym kościele odbędzie się w środę podczas Mszy Świętej o godz. 17j lub w łączności z Jasną Górą.

 

 1. Droga Krzyżowa w piątek o 17j oraz w niedziele o 8.30. Gorzkie Żale w niedziele o 15j. Zachęcamy do wierności w przeżywaniu nabożeństw pokutnych W. Postu, i korzystanie z przekazów w mediach katolickich.

 

 1. Bóg zapłać za troskę o porządek w kościele. Prosimy kolejną grupę o posługę. Pan kościelny podaje instrukcję dotyczącą dezynfekcji kościoła. Proszę o bezwzględne przestrzeganie tych zasad.

 

 1. Różaniec w Zwiastowanie poprowadzi Róża Zwiastowania NMP lub obecni wierni, zaś w niedzielę MB Różańcowej.

 

 1. Zapowiedzi przedślubne I: Daniel SIUPIK, z par. Św. Antoniego w Sieteszy i Katarzyna SAWIUK z par. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

 1. Kancelaria parafii czynna tylko poprzez kontakt telefoniczny;

16 6426049 lub kom. 601 507 642.

 

 1. Apelujemy o pozostawanie w domu, szczególnie adresujemy te słowa do parafian starszych i w podeszłym wieku. Darujmy sobie zbędne zakupy, chodzenie na cmentarz, czy luźne spotkania.

 

 1. Bożej Opatrzności zawierzajmy świat i naszą wspólnotę parafialną.

 

 

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A” 2020-03-15

 

 1. Najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomocą jest Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17j i niedzielna o 8.30 oraz niedzielne Gorzkie żale o godz15j. Przeżywajmy z wiarą trudne dni. Alternatywą dla wiernych jest korzystanie z nabożeństw Mszy św. oraz okolicznościowych za pomocą mediów. Jeśli już zostaniemy w domu, to niech transmisja w telewizji czy radio gromadzi nas w wielkiej pobożności. Prosimy o to, by uczestnictwo w nabożeństwach nie było przerywane gotowaniem, robieniem komuś posiłku czy przyjmowaniem gości. To ma być czas naszego spotkania z Bogiem.

 

 1. Mamy okazję do codziennej lektury Biblii, rozmyślania męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Proszę pamiętać, że jako kapłani służymy wciąż pomocą w każdym czasie i nie zwalnia to nikogo z nas duchownych czy was świeckich za zachowania szczególnych środków ostrożności a przez to odpowiedzialności za siebie.

 

 1. Do odwołania zawieszamy spotkania formacyjne wszelkich wspólnot parafialnych. Najważniejsze zadanie apostolskie dla nas wszystkich wierzących to wołanie do Boga o zmiłowanie. Pamiętajmy o sobie nawzajem, nie zapominajmy o miłosierdziu względem wymagających pomocy- bądźmy bardzo czujni i gotowi do dobra.

 

 1. We czwartek adoracja Pana Jezusa od 16j. To uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Św. tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

 

 1. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Proszę kolejną grupę o posługę.
 2. Zapowiedzi przedślubne II: Patryk Jan JODŁOWSKI z par. Miłosierdzia z Niegłowic, diec. Rzeszowska i Barbara Ewa KUŹNIAR z par. Św. Antoniego Padewskiego w Sietesz.
 3. Różaniec e czwartek poprowadzi Róża św. Józefa zaś w niedzielę MB Gromnicznej.
 4. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby inwestycyjne kościoła i ogrzewanie.

Stwarzamy okazję do modlitwy- kościół jest otwarty cały dzień( przedsionek) od 8j rano i zamykany po wieczornej Mszy św.

 

Apelujemy o wzmożoną pełną wiary i zaufania Bożej Opatrzności modlitwę

 

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A” 2020-03-08

 1. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty nabożeństwa pokutne. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 17j i niedzielę o 8. 30, razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15j rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.
 2. Przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Modlitwami obejmujemy głoszących Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę.
 3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najwspanialsza patronką.
 4. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
 5. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru pap. Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Maryi w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
 6. We czwartek zapraszamy na cotygodniową adoracje P. Jezusa od 16j, szczególnie rodziny od numeru 41- 60.
 7. Spotkania formacyjne: wtorek- Grupa Biblijna; środa o 16j- ministranci; piątek o 16j- schola i KSM.
 8. Bóg zapłać za troskę o kościół. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 9. Zapowiedzi przedślubne II: Wojciech Zygmunt LEŚNIAK z par. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy i Adrianna Dorota CURKOWICZ z par. Narodzenia NMP w Albigowej.
 10. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża św. Antoniego.
 11. Bardzo proszę o życzliwe przyjęcie osób, które idą w imieniu parafii, z posługą zbierania ofiar na I kwartał.
 12. Bóg zapłać za ofiary złożone na kościół i ogrzewanie.

 

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A” 2020-03-01

 1. Warto dziś przytoczyć słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
 2. Włączmy się w intensywną modlitwę osobistą i wspólnotową. Sprzyja temu udział w Drodze Krzyżowej w piątki o 17j i niedziele o 8. 30 oraz Gorzkich Żalach w niedziele o 15j.
 3. Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
 4. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
 5. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa. Władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do świętości.
 6. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca z adoracjami od 16j. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej; szczególnie zapraszamy mieszkańców Sieteszy nry 41-60. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia oraz odwiedzimy chorych od 7j.W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie, Niepokalanemu Sercu Maryi – najlepszej z Matek. Różaniec Fatimski.
 7. Spotkania formacyjne: środa o 16j ministranci; piątek o 16j schola i KSM.
 8. Intencje dla Żywego Różańca: Aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności. Aby Eucharystia była dla nas źródłem nawrócenia. Za misję w parafii.
 9. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Św. Anny.
 10. Zapowiedzi przedślubne I: Wojciech Zygmunt LEŚNIAK z par. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy i Adrianna Dorota CURKOWICZ z par. Narodzenia NMP w Albigowej.
 11. Bóg zapłać za troskę o porządek w kościele. Prosimy o posługę kolejna grupę.
 12. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii.
 13. Ogłoszenia nt wyborów do PRD.

 

 

 

 

7 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-02-23

 1. Każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. To podstawa roku liturgicznego, główny dzień celebrowania Eucharystii, pamiątka zmartwychwstania Pana. Będąc na Mszy , poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie.
 2. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i używek.
 3. Kończy się karnawał. 26 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz.: 7j i 17j.

Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela ten gest był wyrazem wielkiego smutku, żałoby i pokuty. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na Zmartwychwstanie Pańskie.

 1. W Popielec post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.
 2. Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które w naszym kościele będziemy odprawiali dla dorosłych w piątki o godz. 17j. ,dodatkowo stwarzając okazję w niedziele o 8.30 dla dzieci wraz z rodzicami. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę o godz. 15j z Mszą św. Nie będzie niedzielnej Mszy o 7j. Koronką modlić się będziemy po Mszy o 9j.
 3. Spotkania formacyjne: Wtorek- Grupa Biblijna; środa o 16j ministranci; piątek o 16j schola i KSM.
 4. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 5. Zapowiedzi przedślubne II: Tomasz Stefan OLECH i Joanna ZIĘZIO z par. Sietesz.
 6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Fatimskiej.
 7. Dziś niedziela inwestycyjna. Dziękujemy za serce czułe na potrzeby parafii.

 

6 NIEDZIELA ZWYKŁA „A”  2020-02-16

 1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
 2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.
 3. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku.
 4. W przyszłą niedzielę, 23 lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.
 5. Spotkania formacyjne: wtorek- AK; środa- o 16j ministranci; piątek o 16j klasa VIII, schola i KSM.
 6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Św. Michała Archanioła.
 7. Zapowiedzi przedślubne: Adam Piotr WIŚNIEWSKI z par. św. Mikołaja w Kraczkowej i Karolina Maria DZIUK z par. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy- zapowiedź druga.

Tomasz Stefan OLECH i Joanna ZIĘZIO z par. św. Antoniego padewskiego w Sieteszy- zapowiedź pierwsza

 1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby inwestycyjne parafii. Pamiętajmy o pomocy w najbliższą ostatnią niedzielę miesiąca.
 2. Dziś na godzinę 16ą, bardzo proszę Parafialną Radę Duszpasterską na krótkie spotkanie w Domu parafialnym.

 

5 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-02-09

 1. Gromadzi nas na Eucharystii Chrystus. Nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Karmiąc się prawdziwą Miłością, uczymy się ofiarnego życia. Wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Biblii. Wsłuchujmy się w głos Kościóła, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.
 2. We wtorek, 11 II, przypada wspomnienie NMP z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Maryja objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego Francji. Dziś przybywają tam chorzy pielgrzymi z całego świata.

W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Pogłębiamy postawę wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni, by skorzystali również z sakramentu namaszczenia chorych.

3.W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, m.in. do Bułgarii i na Morawy. Wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.

 1. Również, 14 lutego, wspominamy Św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż mimo tortur nie chciał wyrzec się Chrystusa. Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
 2. Spotkania formacyjne: poniedziałek- o 16j klasa VII; środa- o 16j ministranci i Grupa Biblijna; piątek- o 16j schola na Mszy św. klasa VIII i KSM.
 3. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 4. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB z Lourdes.
 5. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii. W tym tygodniu mamy do zapłaty fakturę za gaz.

 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO „A”- 2020-02-02

 1. Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w polskiej tradycji Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej. Dzień ten nazywano także świętem Symeona. Maryja złożyła Dzieciątko w ręce świątobliwego Symeona. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V w. i łączono je z procesją ze świecami. Od X w. błogosławiono w tym dniu świece. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia.
 2. W wydarzeniu Ofiarowania Pańskiego wyjątkowa jest też obecność starców Symeona i Anny. Dlatego dziś modlimy się w intencji ludzi w podeszłym wieku. Sędziwi Symeon i Anna pokazują nam, że u schyłku życia można dostrzec sprawy, których nie dostrzegają inni. Są oni także niezrównanymi nauczycielami trudnej i zapomnianej umiejętności przygotowania się do odejścia z tego świata.
 3. W Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i parafii. Wspieramy dziś SS. Benedyktynki z Jarosławia.
 4. We wtorek zapraszamy na uroczystą Nowennę do św. Antoniego. Różaniec biblijny o 16j.
 5. Od tego miesiąca chcemy zapraszać na spotkanie z Panem w czwartkowej adoracji kolejne rodziny naszej parafii. I tak prosimy mieszkańców Sieteszy od numeru 1- 20 oraz wszystkich chętnych.
 6. W pierwszy piątek od 7j odwiedzimy naszych chorych. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Wszystkich parafian zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego udziału we Mszy Świętej i pierwszopiątkowym nabożeństwie.
 7. W poniedziałek św. Błażeja, błogosławimy jabłka, zaś w środę św. Agaty, błogosławimy chleb, wodę i sól.
 8. Dziś składka na potrzeby archidiecezji oraz zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe.
 9. Spotkania formacyjne: środa o 16j- ministranci; piątek o 16j schola i KSM.
 10. Bóg zapłać za prace porządkowe. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 11. Intencje różańcowe: Aby głos migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, był usłyszany. Za chorych, aby w Eucharystii znajdowali umocnienie i uzdrowienie. O Boże błogosławieństwo dla Parafii.

Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Nieustającej Pomocy.

 1. Bóg zapłać za ofiary z niedzieli inwestycyjnej.

 

 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-01-26

 1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc chorym na trąd, aby byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami.
 2. Dziś przypada też Dzień Islamu – prośmy Trójjedynego Boga – Pana wszystkich narodów, o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, choćby przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.
 3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. To szczególny dzień, kiedy czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej Niepokalanemu Sercu całą naszą codzienność. Serdecznie zapraszam do licznego udziału w Różańcu Fatimskim o 16j i Eucharystii .
 4. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego- Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
 5. Z inicjatywy Św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie Siostry Benedyktynki z Jarosławia.
 6. Bóg zapłać za troskę o porządek oraz ofiarę 120 zł na ogrzewanie. Proszę kolejną grupę o posługę.
 7. Spotkania form: wtorek o 16j ministranci; środa- grupa Biblijna; piątek o 16j schola i KSM.
 8. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Gromnicznej.

 

 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-01-19

 

 1. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Takiej jedności pragnie sam Jezus, a jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, Komunie św. oraz cierpienia.
 2. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Pamiętajmy o modlitwie, ofiarowaniu Komunii św.
 3. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia, prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak Święty Paweł powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, powinniśmy kroczyć wiernie po drogach wiary.
 4. W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych oraz Dzień Islamu. Prośmy o właściwą opiekę dla chorujących w świecie na trąd, a także o wierność natchnieniom Ducha Świętego, który działa szczególnie w sercach ludzi wiernych Bogu.
 5. Patroni tygodnia: 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku; 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), bp i dr Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej.
 6. We czwartek cotygodniowa okazja do spotkania z Panem Jezusem w adoracji od 16j.
 7. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez pap. Franciszka, poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. To okazja do zadania sobie pytania: czy moje życie jest kształtowane Słowem Pana?
 8. Bóg zapłać za przygotowanie świątyni do liturgii. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 9. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża NMP Niepokalanie Poczętej.
 10. Intencje mszalne:
 11. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.

 

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO „A” 2020-01-12

 

 1. Bóg Ojciec potwierdził nad Jordanem, że Jezus jest Jego Synem. Kończymy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej. Pamiętajmy o słowach Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest wielkim zobowiązaniem. Mamy podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.
 3. Patrząc na chrzcielnicę, dziękujmy za dar dziecięctwa Bożego i pamiętajmy o odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa.
 4. Od 18 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. Nasza osobista komunia z Bogiem musi przekładać się na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze.
 5. We czwartek adoracja Pana Jezusa od 16j.
 6. W tym tygodniu, 17.01. – św. Antoniego, opata, żyjącego na przełomie III/ IV w, pustelnika, który do dziś znajduje naśladowców w praktykowaniu takiej drogi doskonałości.
 7. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 8. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża NMP Królowej Korony Polskiej.
 9. Intencje mszalne:
 10. Bóg niech wynagrodzi za troskę o potrzeby parafii i ofiary składane na tacę.
 11. Z Bożą pomocą zakończyliśmy wizytę duszpasterską w parafii. Jeśli któraś z rodzin była nieobecna prosimy o podejście indywidualne do zakrystii i ustalenie terminu pobłogosławienia domu i rodziny. Serdeczne podziękowania za przyjęcie kapłanów.

 

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM „A” 2020-01-05

 1. Choć liturgiczny czas narodzenia Pańskiego trwa bardzo krótko, niech każdego dnia towarzyszy nam radość Jezusowej obecności pośród nas.
 2. W poniedziałek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.
 3. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Polecam tę składkę ofiarności Parafian.
 4. Piękną tradycją związaną z tą uroczystością staje się też organizowany w naszych miejskich i wiejskich parafiach Orszak Trzech Króli. W to wspólnotowe świętowanie włącza się wiele polskich rodzin, dorosłych i dzieci, wspólnot parafialnych. Jest to wspaniała publiczna manifestacja wiary i radości z przyjścia Zbawiciela na świat.
 5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
 6. W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem.
 7. Bóg zapłać za troskę o prządek w świątyni. Proszę kolejną grupę o posługę.
 8. Intencje dla wspólnot Żywego Różańca. Aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie. Aby Eucharystia była dla nas źródłem pokoju i jedności. Za rodziny naszej parafii.
 9. Różaniec w Trzech Króli poprowadzi Róża Zwiastowania, zaś w niedzielę MB Częstochowskiej.
 10. Intencje mszalne:
 11. Bóg zapłać za ofiary złożone w Niedzielę Św. Rodziny, jako dar serca na potrzeby inwestycyjne.
Copyright © 2015 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy.