Polish English Italian

6 NIEDZIELA ZWYKŁA „A”  2020-02-16

 1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
 2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.
 3. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku.
 4. W przyszłą niedzielę, 23 lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.
 5. Spotkania formacyjne: wtorek- AK; środa- o 16j ministranci; piątek o 16j klasa VIII, schola i KSM.
 6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Św. Michała Archanioła.
 7. Zapowiedzi przedślubne: Adam Piotr WIŚNIEWSKI z par. św. Mikołaja w Kraczkowej i Karolina Maria DZIUK z par. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy- zapowiedź druga.

Tomasz Stefan OLECH i Joanna ZIĘZIO z par. św. Antoniego padewskiego w Sieteszy- zapowiedź pierwsza

 1. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby inwestycyjne parafii. Pamiętajmy o pomocy w najbliższą ostatnią niedzielę miesiąca.
 2. Dziś na godzinę 16ą, bardzo proszę Parafialną Radę Duszpasterską na krótkie spotkanie w Domu parafialnym.

 

5 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-02-09

 1. Gromadzi nas na Eucharystii Chrystus. Nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Karmiąc się prawdziwą Miłością, uczymy się ofiarnego życia. Wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Biblii. Wsłuchujmy się w głos Kościóła, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.
 2. We wtorek, 11 II, przypada wspomnienie NMP z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Maryja objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego Francji. Dziś przybywają tam chorzy pielgrzymi z całego świata.

W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Pogłębiamy postawę wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni, by skorzystali również z sakramentu namaszczenia chorych.

3.W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, m.in. do Bułgarii i na Morawy. Wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.

 1. Również, 14 lutego, wspominamy Św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż mimo tortur nie chciał wyrzec się Chrystusa. Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
 2. Spotkania formacyjne: poniedziałek- o 16j klasa VII; środa- o 16j ministranci i Grupa Biblijna; piątek- o 16j schola na Mszy św. klasa VIII i KSM.
 3. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 4. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB z Lourdes.
 5. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii. W tym tygodniu mamy do zapłaty fakturę za gaz.

 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO „A”- 2020-02-02

 1. Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w polskiej tradycji Matki Bożej Gromnicznej. Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej. Dzień ten nazywano także świętem Symeona. Maryja złożyła Dzieciątko w ręce świątobliwego Symeona. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V w. i łączono je z procesją ze świecami. Od X w. błogosławiono w tym dniu świece. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia.
 2. W wydarzeniu Ofiarowania Pańskiego wyjątkowa jest też obecność starców Symeona i Anny. Dlatego dziś modlimy się w intencji ludzi w podeszłym wieku. Sędziwi Symeon i Anna pokazują nam, że u schyłku życia można dostrzec sprawy, których nie dostrzegają inni. Są oni także niezrównanymi nauczycielami trudnej i zapomnianej umiejętności przygotowania się do odejścia z tego świata.
 3. W Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i parafii. Wspieramy dziś SS. Benedyktynki z Jarosławia.
 4. We wtorek zapraszamy na uroczystą Nowennę do św. Antoniego. Różaniec biblijny o 16j.
 5. Od tego miesiąca chcemy zapraszać na spotkanie z Panem w czwartkowej adoracji kolejne rodziny naszej parafii. I tak prosimy mieszkańców Sieteszy od numeru 1- 20 oraz wszystkich chętnych.
 6. W pierwszy piątek od 7j odwiedzimy naszych chorych. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Wszystkich parafian zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego udziału we Mszy Świętej i pierwszopiątkowym nabożeństwie.
 7. W poniedziałek św. Błażeja, błogosławimy jabłka, zaś w środę św. Agaty, błogosławimy chleb, wodę i sól.
 8. Dziś składka na potrzeby archidiecezji oraz zbiórka do puszek na klasztory klauzurowe.
 9. Spotkania formacyjne: środa o 16j- ministranci; piątek o 16j schola i KSM.
 10. Bóg zapłać za prace porządkowe. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 11. Intencje różańcowe: Aby głos migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, był usłyszany. Za chorych, aby w Eucharystii znajdowali umocnienie i uzdrowienie. O Boże błogosławieństwo dla Parafii.

Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Nieustającej Pomocy.

 1. Bóg zapłać za ofiary z niedzieli inwestycyjnej.

 

 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-01-26

 1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc chorym na trąd, aby byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami.
 2. Dziś przypada też Dzień Islamu – prośmy Trójjedynego Boga – Pana wszystkich narodów, o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, choćby przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.
 3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. To szczególny dzień, kiedy czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej Niepokalanemu Sercu całą naszą codzienność. Serdecznie zapraszam do licznego udziału w Różańcu Fatimskim o 16j i Eucharystii .
 4. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego- Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
 5. Z inicjatywy Św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie Siostry Benedyktynki z Jarosławia.
 6. Bóg zapłać za troskę o porządek oraz ofiarę 120 zł na ogrzewanie. Proszę kolejną grupę o posługę.
 7. Spotkania form: wtorek o 16j ministranci; środa- grupa Biblijna; piątek o 16j schola i KSM.
 8. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Gromnicznej.

 

 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-01-19

 

 1. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Takiej jedności pragnie sam Jezus, a jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, Komunie św. oraz cierpienia.
 2. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Pamiętajmy o modlitwie, ofiarowaniu Komunii św.
 3. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia, prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak Święty Paweł powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, powinniśmy kroczyć wiernie po drogach wiary.
 4. W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych oraz Dzień Islamu. Prośmy o właściwą opiekę dla chorujących w świecie na trąd, a także o wierność natchnieniom Ducha Świętego, który działa szczególnie w sercach ludzi wiernych Bogu.
 5. Patroni tygodnia: 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku; 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), bp i dr Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej.
 6. We czwartek cotygodniowa okazja do spotkania z Panem Jezusem w adoracji od 16j.
 7. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez pap. Franciszka, poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. To okazja do zadania sobie pytania: czy moje życie jest kształtowane Słowem Pana?
 8. Bóg zapłać za przygotowanie świątyni do liturgii. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 9. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża NMP Niepokalanie Poczętej.
 10. Intencje mszalne:
 11. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii.

 

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO „A” 2020-01-12

 

 1. Bóg Ojciec potwierdził nad Jordanem, że Jezus jest Jego Synem. Kończymy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej. Pamiętajmy o słowach Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest wielkim zobowiązaniem. Mamy podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.
 3. Patrząc na chrzcielnicę, dziękujmy za dar dziecięctwa Bożego i pamiętajmy o odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa.
 4. Od 18 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. Nasza osobista komunia z Bogiem musi przekładać się na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze.
 5. We czwartek adoracja Pana Jezusa od 16j.
 6. W tym tygodniu, 17.01. – św. Antoniego, opata, żyjącego na przełomie III/ IV w, pustelnika, który do dziś znajduje naśladowców w praktykowaniu takiej drogi doskonałości.
 7. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 8. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża NMP Królowej Korony Polskiej.
 9. Intencje mszalne:
 10. Bóg niech wynagrodzi za troskę o potrzeby parafii i ofiary składane na tacę.
 11. Z Bożą pomocą zakończyliśmy wizytę duszpasterską w parafii. Jeśli któraś z rodzin była nieobecna prosimy o podejście indywidualne do zakrystii i ustalenie terminu pobłogosławienia domu i rodziny. Serdeczne podziękowania za przyjęcie kapłanów.

 

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM „A” 2020-01-05

 1. Choć liturgiczny czas narodzenia Pańskiego trwa bardzo krótko, niech każdego dnia towarzyszy nam radość Jezusowej obecności pośród nas.
 2. W poniedziałek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.
 3. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Polecam tę składkę ofiarności Parafian.
 4. Piękną tradycją związaną z tą uroczystością staje się też organizowany w naszych miejskich i wiejskich parafiach Orszak Trzech Króli. W to wspólnotowe świętowanie włącza się wiele polskich rodzin, dorosłych i dzieci, wspólnot parafialnych. Jest to wspaniała publiczna manifestacja wiary i radości z przyjścia Zbawiciela na świat.
 5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
 6. W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem.
 7. Bóg zapłać za troskę o prządek w świątyni. Proszę kolejną grupę o posługę.
 8. Intencje dla wspólnot Żywego Różańca. Aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie. Aby Eucharystia była dla nas źródłem pokoju i jedności. Za rodziny naszej parafii.
 9. Różaniec w Trzech Króli poprowadzi Róża Zwiastowania, zaś w niedzielę MB Częstochowskiej.
 10. Intencje mszalne:
 11. Bóg zapłać za ofiary złożone w Niedzielę Św. Rodziny, jako dar serca na potrzeby inwestycyjne.
Copyright © 2015 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy.