Polish English Italian

Licznik odwiedzin

047722
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
773
514
1718
43140
2112
12067
47722
04-08-2020

18 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-08-02

 1. Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny tak pod względem religijnym, jak i historycznym. Choć panują obostrzenia z wielu stron Polski i Europy pielgrzymi zdążają na Jasną Górę. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.
 2. W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. Przypominam, że warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim modlitwy przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.
 3. We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona proboszczów. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy na kolejną Nowennę do św. Antoniego, przy pięknej pogodzie, do Źródełka na 18ą i Różaniec Biblijny. Msza św. o 19j.

 1. W pierwszy czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Fakt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.

Katecheza chrzcielna po Mszy św.

 1. W pierwszy piątek miesiąca odwiedziny chorych od 7.00.
 2. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Św. Anny. Intencje Różańcowe: O Bożą pomoc dla dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i różnymi współczesnymi nałogami. Za rodziny naszej parafii.
 3. Zapowiedzi przedślubne pierwsze:

Sylwia Paulina BALAWENDER z par. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy i Bartosz Maciej KASZUBA z par. NMP Królowej Polski w Dębowie.

 1. Bóg zapłać za ofiary złożone w niedzielę inwestycyjną.
 2. Ogromnie dziękuję za kolejne dni poświęcone parafii przy pracy związanej z remontem tzw. „spichlerza”. Zapraszam chętnych do pomocy. Prace przeprowadzamy codziennie od 8j.

 

17 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-07-26

 1. Trwa czas wakacji, urlopów. Pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie wrócą do domu.

Bywa, że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych, którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje. Pamiętajmy również o pracy rolników podczas żniw, szanujmy ich trud.

 1. We czwartek cotygodniowa adoracja Pana Jezusa od 17j.
 2. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Matki. Podczas Różańca Fatimskiego powierzymy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
 3. W sobotę, 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć.
 4. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.
 5. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejna grupę o posługę. Dobrze byłoby w ciągu tygodnia sprawdzić stan bukietów kwiatowych przy ołtarzach.
 6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Fatimskiej.
 7. W tym tygodniu patronują nam:
 • 29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii.
 • 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański.
 • 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.
 1. Bóg zapłać za ofiary składane na ręce kwestujących. Za tydzień niedziela inwestycyjna.

 

16 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-07-19

 

 1. Czas urlopów i wakacji sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Pomaga w tym każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tłumacząc się wypoczynkiem czy oddaleniem świątyni . Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.
 2. W najbliższą środę, przypada święto Św. Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna.
 3. W czwartek, święto Św. Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.
 4. W sobotę, święto Św. Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).
 5. Tego samego dnia czcimy też Św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto się z nim zaprzyjaźnić, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Już dziś pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się
 6. Bóg zapłać za troskę o kościół. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 7. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża św. Michała Archanioła.
 8. W najbliższych dniach złóżmy ofiary kwartalne na ręce kwestujących.

 

15 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” - 12 lipca 2020

 

 1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:

13 VII -    świętych Andrzeja Świerada i Benedykta (X-XI w.), polskich ascetów, pustelników.

15 VII -    św. Bonawenturę (1221-1274), biskupa, Doktora Kościoła, autora traktatów teologicznych i życiorysów św. Franciszka,

16 VII -    Matkę Bożą z góry Karmel (Matkę Bożą Szkaplerzną), patronkę karmelitów.

 1. Przypominamy o wakacyjnym porządku Mszy Świętych: poniedziałki, środy i piątki o 7.00; wtorki, czwartki i soboty o 18.00
 2. W czwartek cotygodniowa adoracja Pana Jezusa od 17.00.
 3. Za tydzień z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców, modlimy się za wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych, wypraszamy łaski bezpiecznego docierania do celu i modlimy się za ofiary tragicznych wypadków. Błogosławieństwo kierowców i pojazdów po sumie. Ofiary składane z okazji błogosławieństwa pojazdów są przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.
 4. Pamiętamy o tych, dla których lato zaczęło się od wielkiej tragedii w wyniku ostatnich nawałnic. W ubiegłym tygodniu, razem z całą diecezją, wspieraliśmy ich rozliczne potrzeby. Dziękując dziś za okazane serce, prosimy o wsparcie finansowe potrzebujących w parafii Hadle. Módlmy się także, aby Pan Bóg błogosławił wszystkim w ich trudzie.
 5. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 6. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża MB z Lourdes.
 7. Na czas wakacji polecamy lekturę prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli.

 

14 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-07-05

 1. Trwające wakacje i urlopy są okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia sam Stwórca. Otwierajmy nasze serca i umysły na obecność Jezusa w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski.

Msze św. w porządku wakacyjnym: poniedziałki, środy i piątki o 7.00 zaś we wtorki, czwartki i soboty o 18.00.

 1. W poniedziałek, 6 lipca, we wspomnienie błog. Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.
 2. We czwartek cotygodniowa adoracja od 17j.
 3. W pierwszy wtorek lipca uroczysta Nowenna do św. Antoniego, o ile pozwoli pogoda, przy Źródełku. Rozpoczniemy Różańcem Biblijnym o 18j. W przypadku niepogody , w kościele.
 4. W sobotę, 11 lipca, święto Św. Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, i szeroko rozumianej kultury. Papież Św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił Św. Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.
 5. Nie zapominajmy też o tych, dla których to lato zaczęło się od wielkiej tragedii utraty dobytku, zniszczeń i trwogi, w wyniku ostatnich nawałnic. Cała diecezja wspiera dziś przez zbiórkę do puszek po Mszach św. ich rozliczne potrzeby. Dziękując dziś za okazane serce, jednocześnie ośmielam się prosić, abyśmy za tydzień wsparli finansowo potrzebujących w parafii Hadle. Bardzo o to proszę. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił wszystkim w ich trudzie.
 6. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Proszę kolejną grupę o posługę wobec parafii.
 7. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Nieustającej Pomocy.
 8. Zapowiedzi przedślubne drugie:

Daniel Paweł SIUPIK z par. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy i Katarzyna SAWIUK z par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 1. Za nami kolejna niedziela inwestycyjna, Bóg zapłać za otwartość na potrzeby swej parafii.

 

13 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-06-28

 1. Kończy się czerwiec – czas szczególnej modlitwy do NS Pana Jezusa. Pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.
 2. Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu polecajmy wierzących i pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.
 3. W czwartek od 17j cotygodniowa adoracja Pana Jezusa.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek sobota miesiąca. W czwartek podczas Mszy Świętej dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Odwiedzimy od 7j, naszych chorych. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Zapraszamy na Różaniec Fatimski o 17j
 5. W piątek, 3 lipca, obchodzimy święto Świętego Tomasza, który pokonał niemoc własnej wiary i, jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Podczas Eucharystii będziemy modlić się o wzrost Kościoła na całej ziemi. Będzie to nasza odpowiedź na wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…”. Wszyscy i wszędzie jesteśmy odpowiedzialni za Kościół.
 6. Bóg zapłać za troskę o kościół. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 7. Zapowiedzi przedślubne pierwsze:

Daniel Paweł SIUPIK z par. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy i Katarzyna SAWIUK z par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 1. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża NMP Niepokalanie Poczętej.
 2. Dziś niedziela inwestycyjna. Bóg niech będzie nagrodą na serce otwarte na parafię

10.Od 4- 16 lipca br- Sztafeta Różańcowa. To nasz sposób i okazja, by duchowo towarzyszyć wszystkim pielgrzymującym na Jasną Górę. Wystarczy tylko włączyć się w odmawianie różańca w wyznaczonych intencjach. Nasza parafia jest odpowiedzialna 6 lipca o 21.00 za odmówienie 4 części różańca./ intencje wg ogłoszenia.

 1. Ogłoszenie społeczne: Są jeszcze miejsca do Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

 

 

12 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-06-21

 1. Trwamy przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa, wynagradzając Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłości do Boga i bliźniego.
 2. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Zapraszamy przed ołtarz Boży.
 3. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do Wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był za nią gotów oddać życie. Warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.
 4. We czwartek zapraszamy na cotygodniową adorację Pana Jezusa od 17j.
 5. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu.

Msza św. we czwartek o godz. 8.00. Codziennie jest okazja do spowiedzi świętej.

 1. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji. Warto mieć ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.
 2. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 3. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża NMP Królowej Korony Polskiej.
 4. Zapowiedzi przedślubne drugie:

Kamil Mateusz BALAWENDER z par. św. Antoniego w Sieteszy oraz Izabella Maria KORDAS z par. NMP Wniebowziętej w Gaci.

 1. Dziękując serdecznie za dary serca na potrzeby parafii przypominamy, że następna ostatnia niedziela czerwca jest inwestycyjną.
 2. Jakiś czas temu zostały, dzięki pracy p. Janusza Chmielowca, Bogdana Barcikowskiego i Henryka Szmuca, zostały wykonane na strychu naszego kościoła, metalowe osiatkowane drzwi, które będą skuteczną przeszkodą przed gryzoniami i ptactwem. Bóg zapłać za ten dar dla wspólnoty.
 3. Zapewne mamy dość noszenia maseczek i trwających obostrzeń, ale nie rezygnujmy z zachowania środków ostrożności. Pamiętajmy o maseczkach i dezynfekcji rąk

 

11 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2020-06-14

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

 1. Bogu Wszechmogącemu składamy podziękowanie za kolejne łaski płynące do naszych serc z racji odpustu parafialnego. Wdzięczni jesteśmy Bożej Opatrzności za tak skutecznego Patrona. Wdzięczność kieruję także do wszystkich, dzięki którym mogliśmy się modlić, pójść w procesji, zasiąść za świątecznym stołem. Bóg zapłać

Przeżywamy miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Trwajmy na Eucharystii i modlitwie Litanią do Serca Pana Jezusa, Koronką do miłosierdzia Bożego czy Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego, w intencji wynagradzającej i przebłagającej. Pan codziennie czeka, by nas uświęcać i pomagać innym dojść do świętości.

 1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Codziennie celebrujemy nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa i wychodzimy w procesji za Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Zachęcam wszystkich parafian do licznego udziału w tej naszej wspólnotowej modlitwie.
 2. We środę, św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”.
 3. W czwartek, 18 czerwca, zakończenie tradycyjnej oktawy uroczystości Bożego Ciała.
 4. W piątek, 19 czerwca, w kalendarzu liturgicznym przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to też Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
 5. W sobotę, 20 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Gorąco zachęcam do licznego udziału w liturgii i wspólnotowej modlitwie tych najbliższych uroczystych dni. O 11j- zaniesiemy wraz z dziećmi rocznicowymi podziękowanie za zaprosiny do Stołu Pańskiego
 6. W sobotę przypada też ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Uchodźca, to osoba, która z powodu obaw przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym. Jest ich setki tysięcy. W naszych modlitwach starajmy się przynieść im ulgę w ich cierpieniach.
 7. Bóg zapłać za troskę o piękno kościoła, sprzątającym, dekorującym szczególnie w tym czasie komunijnym.
 8. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Zwiastowania NMP.
 9. Zapowiedzi przedślubne pierwsze:

Kamil Mateusz BALAWENDER z par. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy i Izabella Maria KORDAS z par. Wniebowzięcia NMP w Gaci.

 1. Uroczysta Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla naszej Szkoły Podstawowej, odbędzie się we czwartek, 25 czerwca o godz. 8.00.

 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej „A” 2020-06-07

 

 1. Dzisiaj, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach.
 2. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, i prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Mszę święte w porządku niedzielnym ze specjalną adoracją.
 3. W oktawie Bożego Ciała procesja wokół kościoła. Zapraszamy rodziców z dziećmi do sypania kwiatków.
 4. Codziennie adoracja Pana Jezusa od godz. 8.00 do wieczornego nabożeństwa, zaś we wtorek cotygodniowa od 17. 00.
 5. Bóg zapłać za troskę o kościół. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża św. Antoniego.
 7. Bóg zapłać za dary serca na potrzeby inwestycyjne wspólnoty parafialnej.
 8. Korzystając z możliwości, którą dają wskazania Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, informujemy, że w miejsce procesji na Boże Ciało, będzie uroczysta adoracja Pana Jezusa po każdej Mszy św. Dajemy w ten sposób możliwość uczestnictwa większemu gronu naszej wspólnoty parafialnej, nie ograniczając ich do 150 osób modlących się w przestrzeni publicznej.
 9. Spotkanie dzieci rocznicowych we wtorek o 16j.
 10. Za tydzień przeżywamy uroczysty Odpust ku czci Patrona naszej parafii św. Antoniego Padewskiego.

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO „A” 2020-05-31

 

 1. Kończy się okres Wielkanocy. Ale Duch Św. umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło, bo Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
 2. Jutro, obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. To także Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na Eucharystię zapraszamy dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost.
 3. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie po Mszy św. będziemy modlić się Litanią do Serca P. Jezusa, wynagradzając wszystkie nasze grzechy i nieprawości.
 4. W pierwszy wtorek, uroczysta Nowenna do św. Antoniego. Rozpoczniemy różańcem biblijnym o godz. 17j.
 5. W czwartek, 4 czerwca, święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Modlimy się za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.
 6. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca z godzinnymi adoracjami Pana Jezusa. W piątek od 7j, odwiedzimy naszych chorych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Prosimy, aby dać znać, gdy ktoś chce z tej posługi zrezygnować. W sobotę o 17 Różaniec Fatimski.
 7. W sobotę przypada 10. roczn. uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.
 8. W przyszłą niedzielę uroczystość Najświętszej Trójcy. To także doroczny Dzień Dziękczynienia.
 9. Bóg zapłać za troskę o porządek w kościele. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 10. Różaniec za tydzień przed suma poprowadzi Róża MB Rodzicielki.
 11. Dziś niedziela inwestycyjna. Niech Bóg wynagrodzi za hojne serce.
 12. Od jutra spowiadamy w konfesjonałach. Prosimy o przestrzeganie odległości, które będą oznaczone na posadzce przy konfesjonałach. W przyszłą niedzielę kończy się już czas przyjęcia Komunii św. wielkanocnej.
 13. Spotkanie dla dzieci komunijnych w poniedziałek i środę o 16j, zaś rocznicowych we wtorek o 16j.
 14. Od przyszłej niedzieli nie będzie już Mszy św. o 15.30 a transmisja Mszy św. z naszej świątyni tylko na sumie.

 

 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO „A” 2020-05-24

 1. Wniebowstąpienie Pańskie przypomina, że Jezus, nim opuścił ziemię, uczył Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Mówił, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.

2.Dziś także liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. Modlimy się też za Kościół w Chinach. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie.

 1. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. (…), podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski.
 2. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi.
 3. W przyszłą niedzielę, uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja. Do tej uroczystości od jutra przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. W naszej Archikatedrze w Przemyślu- święcenia kapłańskie. Zanośmy modlitwy za prezbiterów Kościoła Przemyskiego.
 4. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Proszę kolejną grupę o posługę. Dziękuję również panom Krzysztofowi Statkowi i Marianowi Ogryzkowi za pracę przy wykoszeniu trawy przy Źródełku.
 5. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Różańcowej.
 6. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę mszalną oraz na potrzeby parafii. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca- inwestycyjna- pamiętajmy.
 7. Aby udogodnić i uczynić bezpieczniejszymi zapisy na listę z Mszami św. wystawiliśmy kilka dodatkowych stolików. Na każdym z nich można zapisać się na inną godzinę. Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad, które dalej obowiązują: noszenie maseczek, odległości w procesji komunijnej, powrót bocznymi nawami oraz spokojne wychodzenie ze świątyni.

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCY „A” 2020-05-17

 1. Gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne przemieniało nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi.
 2. Już dziś radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II, która przypada jutro 18 maja. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. Zapraszamy jutro o 17j na okolicznościowe nabożeństwo, w którym ze św. Papieżem- Rodakiem zanosić będziemy modlitwy do Boga.

3.Od jutra do środy włącznie, Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.

 1. Codziennie od godz. 8j można spotkać się z Panem Jezusem w N. Sakramencie wystawionym do Mszy.
 2. Przypominam, że codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświętszej o godz. 18j. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.
 3. W piątek rozpoczniemy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego zaś w przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 4. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Prosimy kolejną grupę o posługę wobec wspólnoty. Dziękuję również rodzicom dzieci z klasy II SP, którzy w ramach przygotowań do I Komunii św., podjęli się kilku konkretnych prac przy kościele. Bóg zapłać.
 5. Różaniec za tydzień przed suma poprowadzi Róża Św. Józefa.
 6. Zapowiedzi przedślubne pierwsze:

Adrian Paweł SITEK z parafii św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy i  Michalina SZPUNAR z par. NSPJ w Gorzycach Przeworskich.

 1. Bóg zapłać za troskę o potrzeby naszej parafii. Wydaje się, że skutkiem ubocznym epidemii, stała się niestety obojętność. Nie ulegajmy wygodnictwu i letargowi religijnemu, który zamyka nas jedynie w kręgu spraw osobistych.
 2. Zgodnie z zaleceniami władz państwowych, od 17 maja może nas być znowu więcej we wspólnocie modlitewnej w kościele, to już 75 osób. Pamiętamy jednak o maseczkach, oznaczonych miejscach, odległościach w procesji do Komunii św. i powrocie bocznymi nawami. W niedzielnych Mszach uczestniczą wewnątrz tylko te osoby, które wpisały się w tygodniu, na określoną godzinę.
 3. W najbliższą niedzielę po ostatniej Mszy św. przymiarka strojów komunijnych.

 

 

5 NIEDZIELA WIELKANOCY „A” 2020-05-10

 

 1. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tutaj, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.
 2. W środę, 13 maja, wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 18 maja, przypadają 100. urodziny naszego wielkiego rodaka. Mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
 3. W czwartek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”.
 4. W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.
 5. Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszym kościele odprawiamy je o godz. 18j. Serdecznie zapraszamy.
 6. Bóg zapłać za troskę o porządek w kościele. Prosimy kolejną grupę o posługę.
 7. Różaniec przed sumą poprowadzi Róża MB Gromnicznej.
 8. Bóg zapłać za Wasze ofiary na inwestycje składane tu w kościele czy poprzez bank oraz ofiary na tacę, z której przecież utrzymujemy świątynię i wiele dzieł w Kościele Diecezjalnym i Powszechnym.
 9. Uroczystość I Komunii św. w naszej wspólnocie 13 czerwca w sobotę o godz. 11.00. Msza św. tylko w gronie najbliższych. Rocznica I Komunii św. tydzień później w sobotę 20 czerwca o 11.00. Dzięki sobotnim Mszom św. dajemy okazję do uczestnictwa innym wiernym w niedzielę.
 10. Przypominamy o zasadach uczestnictwa w nabożeństwach parafialnych: tylko 50 osób, w maseczkach, zachowując odległość w procesji komunijnej; zapisy na Msze w przedsionku, adoracja Pana Jezusa codziennie od 8j do wieczornej Mszy św.

 

 

 

Copyright © 2015 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy.