Polish English Italian

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje...

1 Kor 13,4a.7-8a.

 

 

Narzeczeni, którzy pragnął zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni co najmniej na trzy miesiące przed planowaną uroczystością zgłosić się do Kancelarii parafialnej. Koniecznym jest przedstawienie następujących dokumentów:

 

- świadectwo chrztu (gdy są z poza parafii, nie może być ono starsze niż trzy miesiące),

- świadectwo bierzmowania,

-  świadectwo ukończenia katechizacji w szkole podstawowej i średniej,

- świadectwo ukończenia parafialnej katechezy przedmałżeńskiej,

- zaświadczenie ukończenia katechezy przedślubnej, przeprowadzonej w Poradni rodzinnej,

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa, w trzech egzemplarzach (nie starsze niż trzy miesiące).

- w przypadku, gdy jedno z narzeczonych jest wdowcem, akt zgonu współmałżonka, lub też dekret wdowieństwa z Kurii biskupiej.

- gdy jedno z narzeczonych jest osobą nieletnią, dyspensę Ordynariusza i zezwolenie sądu opiekuńczego dla nieletnich, które są konieczne do zawarcia małżeństwa.

 

Po przedstawieniu powyższych zaświadczeń duszpasterz, w obecności narzeczonych, spisuje Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych. Jest to dokument, składający się z części duszpasterskiej i ściśle prawnej. Ma on na celu sprawdzenie wiedzy, jaką nupturienci posiadają na temat podstawowych prawd wiary i treści katechizmowych, a także wykluczenie jakichkolwiek przeszkód, uniemożliwiających zawarcie węzła małżeńskiego między nimi.

 

W przypadku, gdy jedno z narzeczonych pochodzi z poza parafii, duszpasterz sporządza prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, skierowaną do proboszcza danej wspólnoty parafialnej, których potwierdzenie wygłoszenia, jest warunkiem umożliwienia zawarcia małżeństwa.

 

Ze względu na powagę sakramentu, jakim jest małżeństwo, a także na skutki, jakie ze sobą niesie, koniecznym jest, aby narzeczeni przystąpili dwukrotnie do spowiedzi przedślubnej, w tym raz bezpośrednio przed ślubem. Potwierdzają to specjalne zaświadczenia, które otrzymują w Kancelarii parafialnej, a które później zwracają duszpasterzowi.

 

Powyższe wymagania dotyczą małżeństwa konkordatowego, a więc zawartego wobec osoby duchownej ze skutkami cywilnymi.

Copyright © 2015 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy.