Polish English Italian

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia duchowego (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest prawidłowo i słusznie określany jako sakrament odrodzenia przez wodę i w słowie".

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213.

 

 

1. Rodzice pragnący ochrzcić dziecko powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do Kancelarii parafialnej, aby ustalić termin uroczystości. W naszej parafii jest to zawsze druga niedziela miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 11:00.

 

2. W przypadku chrztu dziecka pochodzącego z innej parafii konieczna jest pisemna zgoda proboszcza danej wspólnoty parafialnej.

 

3. Rodzice powinni przedstawić następujące dokumenty:

- akt urodzenia dziecka,

- dowód osobisty ojca i matki dziecka,

- świadectwo ślubu kościelnego,

- zaświadczenia potwierdzające zdatność rodziców chrzestnych do podjęcia tej funkcji

(w przypadku, gdy są z poza parafii).

 

4. Przy doborze rodziców chrzestnych należy pamiętać, aby były to osoby, które są praktykującymi chrześcijanami oraz przyjęły sakrament bierzmowania.

 

5. Rodzice i chrzestni powinni odpowiednio wcześniej, przed planowaną uroczystością, przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

 

 

Powyższe wymagania stawiane są na podstawie obowiązujących norm prawa kanonicznego: Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 849 - 878; Synod Archidiecezji Przemyskiej, st. 306 - 319.

Copyright © 2015 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy.