Polish English Italian

Współodpowiedzialność świeckich za istnienie i działanie Kościoła to główne przesłanie Papieża Benedykta XVI do uczestników Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej. Współodpowiedzialność wymaga zmiany mentalności, zwłaszcza odnośnie roli świeckich w Kościele - podkreśla Papież Benedykt XVI w przesłaniu skierowanym do uczestników Forum, które odbywa się w Jassach w Rumunii.

 

Papież zwraca uwagę na to, że potrzebny jest „mocny, dojrzały i zaangażowany laikat, zdolny wnosić właściwy sobie wkład w misję Kościoła, w poszanowaniu funkcji i zadań, jakie każdy pełni w życiu Kościoła, i zawsze w serdecznej jedności z biskupami” – informuje L'Osservatore Romano.

Ojciec Święty wyjaśnia, że świeccy, aby służyć Kościołowi, winni kierować się „celem apostolskim w jego globalnym wymiarze”, dbając o „owocną równowagę między Kościołem powszechnym i Kościołem lokalnym”, w duchu „głębokiej jedności z Następcą Piotra” i w stylu, który Benedykt XVI określa jako „czynną współodpowiedzialność” ze swoimi pasterzami.

 

 

fronda.pl

Copyright © 2015 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy.