Polish English Italian

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi.

 

W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy, że odpustu specjalnego udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.

 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,

która urodziła Cię z miłością oraz

za wstawiennictwem świętego Józefa, Człowieka Zawierzenia,

który opiekował się Tobą po urodzeniu,

proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,

które duchowo adoptowałem,

a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.

Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę,

aby pozostawili je przy życiu,

które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,

pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,

inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,

czujemy się bezradni

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,

ale ufamy Tobie,

udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,

prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kańczuga!

 

 Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP, w tym w Województwie Podkarpackim koronawirusa COVID-19 zwracam się do Państwa z prośbą o stosowanie się do podawanych zaleceń i środków ostrożności. 

 

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 

 Z troski o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo postanowiłem na czas zagrożenia zamknąć wszystkie placówki kulturalne i oświatowe.

 

Apeluję szczególnie do rodziców - okres zawieszania zajęć w szkole w związku z koronawirusem nie jest okresem feryjnym.  

 

 

W TELEWIZJI

TVP 1 MSZA ŚW.    7.00

TV TRWAM MSZA ŚW.   9.30

TVP 1 MSZA ŚW.    11.00

TVP POLONIA MSZA ŚW.    13.00

TVP 1 ANIOŁ PAŃSKI    12.00

TV TRWAM GORZKIE ŻALE    17.00

 

W RADIO

RADIO FARA MSZA ŚW.    7.00

POLSKIE RADIO PROGRAM 1 MSZA ŚW.    9.00

RADIO MARYJA MSZA ŚW.    9.00

 

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ ADORACJI 8.00-17.00

W NAGŁYCH PRZYPADKACH POSŁUGA KAPŁAŃSKA NA TEL. 16 642 60 49

Copyright © 2015 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy.