Polish English Italian

 

4 NIEDZIELA ADWENTU „B” 2017-12-24


1. 24 grudnia jest dniem oczekiwania na Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wieczorem w gronie bliskich, zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Sięgnijmy do tekstu Biblii, przypominającego wydarzenia betlejemskiej Nocy, podajmy sobie z otwartym sercem opłatek składając życzenia, a siedząc przy suto zastawionych stołach dzielmy się pięknem naszych kolęd. Nie godzi się w ten wieczór podawać alkohol. Zostawmy sobie sił na Mszę św. pasterską o północy.
2. W poniedziałek Uroczystość Bożego Narodzenia, porządek niedzielny z Mszą św. o 8j w kaplicy.
3. We wtorek św. Szczepana pierwszego Męczennika, po każdej Mszy błogosławieństwo owsa. Pamiętajmy, że zboże to Boży dar, nie do obrzucania, tylko błogosławienia. Porządek niedzielny.
4. W środę św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Pobłogosławimy wino.
5. We czwartek św. Młodzianków. Zapraszamy rodziców z dziećmi do błogosławieństwa.
6. W przyszłą niedzielę zakończenie Roku Pańskiego 2017. Nabożeństwo po uroczystej Sumie z odpustem.
7. Wizytę duszpasterską rozpoczniemy we czwartek 28 grudnia, od godz. 9j, od Górnej Sieteszy.
8. Bóg zapłać za troskę o kościół. Panu kościelnemu Pawłowi za trud przygotowania szopki, ofiarodawcom choinek: Eugeniuszowi Ulmanowi i rodzinie Jamrozików, p. Bogdanowi Kuryło, p. Pawłowi Bułaś, transportującym, obsadzającym choinki, dekorującym je. Prosimy o podjęcie posługi przez kolejną grupę.
9. Różaniec w Boże Narodz: Róża MB Rodzicielki, w Szczepana, MB Gromnicznej, w niedzielę św. Józefa.
10. Zapowiedzi przedślubne drugie: Bartłomiej Mateusz STYCZYŃSKI, s. Zbigniewa i Marii SUM, ur. 19.07.1988r. w Rzeszowie, stanu wolnego, zam. w Boreczku par. Borek Wielki i Joanna Karolina PŁAZA, c. Jana i Danuty KUŹNIAR, ur. 05.01.1991r. w Łańcucie, stanu wolnego, z Sieteszy.
Paweł JEŻOWSKI, s. Janusza i Marii RUDNICKIEJ, ur. 12.01.1992r. w Jarosławiu, st. wolnego, z Sieteszy i Renata OSIKOWSKA, c. Tadeusza I Haliny FOLTA, ur. 13.01.1992r w Jarosławiu, st. wolnego, zam. w Dębowie.
11. Bóg zapłać za składane ofiary na remont oraz ogrzewanie kościoła.

3 NIEDZIELA ADWENTU „B” 2017-12-17


1. Zapraszamy na codzienne roraty o 6.30 lub 17j z rozważaniami.
2. Przed nami ostatni tydzień krótkiego w tym roku Adwentu i Wigilia. Przygotowania do świąt już trwają, i będą z każdym dniem coraz bardziej intensywne. Wśród tego zabiegania, naszym najważniejszym obowiązkiem, bez którego nie będzie prawdziwego Bożego Narodzenia, jest nawrócenie naszego serca i realna poprawa życia. Przypominamy, że spowiedź parafialna z udziałem kapłanów z dekanatu będzie w piątek od godz. 14j do 17j, z przerwą o 15.30. W kaplicy od 14j z Mszą św. Obowiązkiem rodziców jest przypomnienie i dopilnowanie pojednania się z Bogiem swych dzieci. Czas na spowiedź uczniów naszej szkoły jest przewidziany od godziny 14j.
3. W imieniu parafii dziękuję za ofiary składane zwyczajowo przy roznoszeniu opłatków.
4. Bóg zapłać za troskę o kościół oraz ofiarę 120zł na dekoracje świąteczne. Proszę kolejne 2 grupy o posługę wobec wspólnoty.
5. W piątek spotkanie KSMu.
6. Na sobotę planujemy obsadzanie choinek i dekorowanie świątyni na święta. Proszę o kontakt w zakrystii osób z rejonu wybranych do ścięcia, transportu i obsadzania choinek. Proszę pamiętać o oczyszczeniu i związaniu choinek pasami przy wnoszeniu ich do kościoła. W innym przypadku porysujemy ściany.
7. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Dziecięco- Młodzieżowa.
8. Zapowiedzi przedślubne pierwsze:
          • Bartłomiej Mateusz STYCZYŃSKI, s. Zbigniewa i Marii SUM, ur. 19.07.1988r. w Rzeszowie, stanu wolnego, zam. w Boreczku par. Borek Wielki i Joanna Karolina PŁAZA, c. Jana i Danuty KUŹNIAR, ur. 05.01.1991r. w Łańcucie, stanu wolnego, z Sieteszy.
          • Paweł JEŻOWSKI, s. Janusza i Marii RUDNICKIEJ, ur. 12.01.1992r. w Jarosławiu, stanu wolnego, z Sieteszy i Renata OSIKOWSKA, c. Tadeusza I Haliny FOLTA, ur. 13.01.1992r w Jarosławiu, stanu wolnego, zam. w Dębowie.
9. Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie.
10. Jest już świeżutki numer świąteczny Małego Gościa Niedzielnego. Zapraszamy do czytania.

2 NIEDZIELA ADWENTU „B” 2017-12-10


1. W drugą niedzielę Adwentu usłyszeliśmy wezwanie św. Jana Chrzciciela do przygotowania drogi Panu, który przychodzi. Niech to wezwanie ciągle w nas brzmi i skłania do przemiany n
2. Msze Św. roratnie codziennie o godz. 6.30 i 17j z rozważaniami. Jeszcze raz zachęcamy, aby nas nie brakło  na Roratach.
3. Dzisiejszą ofiarą do puszek pomagamy Kościołom na Wschodzie. Pamiętajmy w naszej prywatnej modlitwie o wspólnotach katolickich żyjących w krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie wciąż odczuwa się brak kapłanów i trzeba odbudowywać życie religijne.
4. W środę, 13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, będziemy modlić się o pokój i pomyślność naszej Ojczyzny.
5. W liturgii wspominamy: 13 XII – św. Łucję (III/IV w.), dziewicę i męczennicę z Syrakuz na Sycylii, patronkę ociemniałych, zaś 14 XII – św. Jana od Krzyża (1542-1591), hiszpańskiego karmelitę, reformatora zakonu i mistyka ogłoszonego Doktorem Kościoła.
6. Spowiedź parafialna 22 grudnia w piątek, od godz. 14j.
7. Czas myśleć o choinkach do kościoła. Jak co roku jest możliwość zgłoszenia chęci ofiarowania najpiękniejszych choinek Panu Jezusowi.
8. Spotkania formacyjne: wtorek o 15j zajęcia muzyczne, po Mszy katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych; środa o 16j ministranci; piątek o 16j schola i KSM.
9. Bóg zapłać za troskę o kościół i ofiarę 170 zł na kaplicę. Prosimy kolejną grupę o posługę.
10. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Św. Antoniego.
11. Bóg zapłać za ofiary, złożone na fundusz grzewczy.

1 NIEDZIELA ADWENTU „B” 2017-12-03


1. Dziś początek Adwentu. Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski 2017/2018. Praca duszpasterska w tym roku będzie skupiała się wokół hasła:” jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
2. We wszystkie dni Adwentu z wyjątkiem niedziel i uroczystości będzie sprawowana Msza św. o Matce Bożej, zwana roratnią o 6.30 oraz wieczorna z rozważaniami dla wszystkich o św. Józefie z udziałem dzieci. Pamiętajmy wszyscy, nie tylko dzieci- o lampionach.
3. W tym tygodniu pierwszy wtorek miesiąca z uroczystą Nowenna do św. Antoniego i różańcem biblijnym o 16j, oraz pierwszy czwartek z adoracją od 16j.
4. W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na Mszy wieczornej poświęcenia i rozdanie medalików NMP. Po Mszy procesja różańcowa do figury Matki Bożej. Proszę wziąć latarki. W tym dniu nie obowiązuje post.
5. Spotkania formacyjne: wtorek o 14.30 – zajęcia muzyczne; środa o 16j ministranci i Grupa biblijna; piątek o 16j- schola oraz KSM.
6. Bóg zapłać za troskę o świątynię, porządek przy kontenerach oraz ofiarę 180 zł na kaplicę.
7. Święcimy dziś opłatki, które już od tego tygodnia będą przekazywane po rejonach do naszych domów… Osoby pragnące nieco wcześniej wysłać opłatki do bliskich, prosimy do zakrystii.
8. Intencje różańcowe: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i wspólnoty chrześcijańskie, mądrze i skutecznie przekazywały wiarę kolejnym pokoleniom. Abyśmy otworzyli serca na działanie Ducha Świętego i byli posłuszni Jego tchnieniom. O mądre przeżycie Adwentu, szczerą spowiedź i owocne przeżycie tajemnicy Bożego Narodzenia.
9. Bóg zapłać za ofiary składane na remont kaplicy. W przyszłą niedzielę zbieramy ofiary na ogrzewanie, zaś ofiarami do puszek wspieramy Kościoła na Wschodzie. Można je będzie także składać na tacę w inne dni.

34 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 2017-11-26

1. Dziś po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Mamy możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
2. W całej Ojczyźnie święto patronalne Akcji Katolickiej io katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
3. We czwartek święto św. Andrzeja , apostoła. Jak co tydzień będzie okazja do adoracji od 16j.
4. W tym tygodniu pierwszy piątek i sobota miesiąca z adoracjami od 16j. W piątek odwiedzimy chorych od 7.30, zaś w sobotę z różańcem w ręku trwać będziemy wraz z Matka Jezusa na modlitwie zadośćczyniącej.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy kolejny Adwent w naszym życiu.
6. Spotkania formacyjne: środa o 16j ministranci; piątek na Mszy św. kl. II Gimn.;
7. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Proszę kolejną grupę o posługę. Pamiętajmy z okazji dyżurów, aby uprzątnąć również okolice kontenerów, przenieść rzucane kwiaty, póki ich mniej za kaplicę.
8. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża MB Fatimskiej.
9. Bóg niech wynagrodzi łaską a ludzie wdzięcznością, za kolejne ofiary złożone z racji ostatniej niedzieli na potrzeby parafii.

33 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-11-19


1. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla- ostatnia niedziela roku liturgicznego. Mija rok jak cała Polska w Łagiewnikach, oddała się w Akcie Zawierzenia Chrystusowi Królowi i Panu. Przez modlitwę nowennową odnowiamy go w naszych świątyniach i kaplicach w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Niech będzie to dla nas dzień ponownego wywyższenia Jezusa w naszych sercach i rodzinach.
2. Dzisiejszą tacą wspieramy diecezjalny Dom Księży Emerytów „ Emaus” w Korczynie.
3. Spotkania formacyjne: wtorek – o 15j zajęcia muzyczne, po Mszy św. klasa II Gimn.; środa- o 16j ministranci, po Mszy św. Grupa biblijna; piątek- o 16j schola, klasa III Gimn. po Mszy świ KSM; sobota- po Mszy św. kandydaci na lektorów.
4. Bóg zapłać za troskę o prządek w kościele. Dyżur przejmuje Sietesz Górna.
5. Różaniec za tydzień przed suma poprowadzi Róża Św. Michała Archanioła.
6. Za tydzień ostatnia niedziela listopada czyli inwestycyjna, z której ofiary przeznaczamy na remont.
7. Podziękowania wspólnoty parafii kieruję w stronę osób, które w miniony piątek poświęciły czas na prace przy niwelacji terenu wokół kaplicy na cmentarzu. Dziękuję: p. Franciszce Teprag, p. Marianowi Burtan, Grzegorzowi Penc, Józefowi Siupik, Zygmuntowi Mróz, Mieczysławowi Żukowskiemu. W tym tygodniu czeka nas jeszcze przerzucenie reszty klińca . Serdecznie dziękuję za ofiary za remont.

32 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-11-12


1. Spotkania formacyjne: środa- o 16j ministranci i Akcja Katolicka; piątek-o 16j klasa VI i VII ,schola i KSM.
2. We czwartek cotygodniowa okazja do adoracji Pana Jezusa od 16j.
3. W sobotę wspomnienie błog. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki młodzieży, obrońców czystości oraz KSM.
4. W imieniu parafii dziękuję za troskę o świątynię. Proszę kolejną grupę o posługę.
5. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB z Lourdes.
6. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy otwierają serce na potrzeby wspólnoty parafialnej i pamiętają o remoncie kaplicy cmentarnej.
7. We środę, o ile Pan Bóg nie będzie miał innych planów, od godz. 8j będzie na cmentarzu mała koparka. Proszę o 5 osób do pomocy przy plantowaniu ziemi wokół obrzeży chodnika. Potrzebne będą łopaty, grabie i kilka taczek.
8. Przed nami kolejna edycja adwentowych spotkań roratnich. Prosimy rodziców o mądrą współpracę w dziele zaszczepiania miłości do Boga i Jego świętych w sercach dzieci i młodzieży. W tym roku przewodnikiem w umacnianiu wiary i przygotowaniu do Bożego Narodzenia będzie sam św. Józef. Myślę, że niejednemu tacie wzrosłyby punkty u dzieci a i wiara, gdyby odważyłby się pójść ze swym dzieckiem na roraty. Myślmy już o lampionach, i nie mylmy ich ze zniczami nagrobnymi…
9. Zapraszamy do niedzielnego poczytania…

 

31 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-11-05


1. We wtorek uroczysta Nowenna , i kolejna okazja, by za wstawiennictwem św. Antoniego zanieść do Boga podziękowania i prośby. Ojciec Niebieski słucha modlitw swych dzieci. Nie zaniedbujmy takich okazji. Rozpoczniemy różańcem z rozważaniem Biblii o 16j.
2. W piątek Msza św. wyjątkowo o godz. 7.00.
3. W sobotę kolejna rocznica odzyskania Niepodległości przez nasza Ojczyznę. Potrzeba dużo modlitw, za tych, którzy położyli życie za nas oraz, by wolność zachować, przygotowując nowe świadome korzeni pokolenie Polaków.
4. Spotkania formacyjne: środa- Grupa biblijna; piątek o 19j KSM; sobota- 16j- schola, zaś po Mszy św. lektorzy.
5. Intencje dla wspólnot Żywego Różańca: Za chrześcijan w Azji, aby świadectwem życia, prowadzili do dialogu, pokoju i zrozumienia z wyznawcami innych religii. Za konających, a zwłaszcza za konających w grzechach śmiertelnych oraz tych, którzy zamierzają targnąć się na swoje życie. O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych.
6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Nieustającej Pomocy.
7. Bóg zapłać za troskę o porządek w kościele oraz ofiarę 220 zł na kaplicę.
8. Bóg zapłać Ofiarodawcom za wsparcie w czasie kolejnej kwesty przy cmentarzu. Zebraliśmy 4215zł na prace przy kaplicy. Dziękuję serdecznie wolontariuszom za  jej przeprowadzenie, choć w tym roku aura nie pomagała.
9. Z troską kieruje te słowa do rodziny parafialnej, o zachowanie porządku na cmentarzu. Pamiętajmy, bo niebawem pojawi się mnóstwo kwiatów, o wrzucaniu ziemi i kwiatów za kaplica na pryzmę, ale bez doniczek. Plastik, również doniczki i szkło składamy do kontenerów.

 

 

30 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-10-29


1. We środę Uroczystość Wszystkich Świętych. To dla nas wszystkich przypomnienie o najważniejszym celu naszego istnienia w doczesności- obowiązku i przywileju bycia świętym oraz spotkania z Bogiem w wiecznej szczęśliwości. Bez świadomego pragnienia bycia podobnym do Boga, posłusznym Jego Przykazaniom, nasze życie jest puste i bezsensowne, choć może być przez kilkadziesiąt lat wypełnione pozornym szczęściem, bogactwem czy wszelką pomyślnością. W chwili śmierci przepadnie wszystko. Rzeczywistość Nieba otworzy zachowana wiara, nadzieja nasyci się pewnością , zaś miłość pozwoli przylgnąć na zawsze do Boga. Jesteśmy tu dziś przed ołtarzem i pójdziemy na cmentarza po to, aby zapragnąć świętości i realizować ją w życiu codziennym, prosząc świętych o ich wstawiennictwo przed Bogiem. Po sumie o 11.00 uroczysta procesja na cmentarz parafialny i okazja do wzięcia udziału w kolejnym Korowodzie Świętych przy czynnym udziale uczniów naszej szkoły.
2. We czwartek Dzień Zaduszny. Modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych, którzy jeszcze ponoszą karę za grzechy doczesne, odpuszczone w sakramencie pokuty. Msze o 7.00, 7.45 oraz 17.00.
3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca z adoracjami od 16j.
4. Za naszych zmarłych w tegorocznych Wypominkach , będziemy zanosić modlitwy od poniedziałku do soboty.
5. Spotkania formacyjne: wtorek- o 16j ministranci i lektorzy; piątek- o 16j schola i KSM. We wtorek od 15- 19j młodzież z KSMu będzie pod cmentarzem ze zniczami. Będzie okazja do złożenia ofiary na ich działalność.
6. Przed nami kilka dni z nabożeństwami różańcowymi. W PN przewodniczy SP, zaś we WT obie klasy gimnazjalne.
7. Różaniec we środę przed sumą prowadzi Róża Królowej Korony Polskiej, w niedzielę Róża NMP Niepokalanie Poczętej.
8. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
9. Również w tym roku, weźmy udział w kweście na rzecz naszej kaplicy cmentarnej.
10. Wszyscy czujmy się odpowiedzialni za porządek na naszym cmentarzu.
11. Na drodze naszego wzrastania w świadomości bycia chrześcijaninem pamiętajmy, że pomoc duszom zmarłych liczymy ofiarą modlitwy a nie ilością zapalonych zniczy. Najskuteczniejsza jest Eucharystia i zyskane odpusty za zmarłych.
A. Odpust za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy.
W Uroczystość Wszystkich Świętych lub w Dzień Zaduszny odpust zupełny tylko za zmarłych. Warunek: wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, stan łaski uświecającej, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz modlitwa Ojcze nasz, Wierzę i jakiejkolwiek w intencji Ojca św.
B. Odpust za pobożne nawiedzenie cmentarza.
W listopadzie: w każdym dniu, za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, z modlitwą za zmarłych i w intencjach Ojca św. Od 1- 8 XI, odpust zupełny, w pozostałych cząstkowy. Pozostałe warunki jak wyżej.
12. Serdeczne podziękowania dla dzisiejszych Ofiarodawców z racji ostatniej niedzieli miesiąca.

 

29 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-10-22


1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Pamiętajmy o głoszących Ewangelię na różnych kontynentach. Modlitwą i ofiarą wspierajmy te dzieła.
2. Dziś przypasa liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, we wtorek błog. ks. Jana Wojciecha Balickiego, zaś w sobotę św. Szymona i Judy Tadeusza.
3. Spotkania formacyjne: środa- o 16j ministranci po Mszy klasy VI i VII; piątek- o 16j schola i KSM; sobota po Mszy św. lektorzy.
4. Zapraszamy do przewodniczenia różańcowi : w PN- Róża MB Rodzicielki; WT- Róża MB Różańcowej; ŚR- ministranci, kl. VI i VII; CZ- Róża MB Gromnicznej; PT -schola i KSM; SO- Lektorzy; ND- wszystkie klasy gimnazjalne.
5. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża Zwiastowania.
6. Bóg zapłać za troskę o kościół. Prosimy kolejną grupę o posługę wobec wspólnoty.
7. Za nami pracowity tydzień przy kaplicy cmentarnej: zakończyliśmy malowanie wnętrza kaplicy, położona i zagęszczona jest pierwsza warstwa tłucznia oraz część obrzeży pod chodnik wokół budynku. Bóg wie jak wynagrodzić za serce, tym którzy nie myślą tylko o sobie. Z serca dziękuję garstce, bo 9 gimnazjalistom, choć prosiłem wszystkich, oraz kilku osobom, choć zapraszałem resztę parafii. Jak u Izajasza, wszędzie obojętność, ale była garstka oddanych i wiernych- oni stali się początkiem nowego ludu. Reszta przepadła. Pamiętajmy, kto troszczy się o sprawy Boże, o tego zatroszczy się Bóg.
8. Proszę kilku mężczyzn, aby rozbili pozostałości po słupach i przęsłach koło kaplicy i przewieźli gruz w koleiny drogi częściowo już zasypane, za kaplicą.
9. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca, pamiętajmy o wsparciu dzieła remontu kaplicy.
10. Dziś niedziela liczenia wiernych, prosimy o wolniejsze wychodzenie z kościoła.
11. Zachęcamy do czytania Niedzieli, Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego.
12. Pamiętajmy o zachowaniu porządku na i przy cmentarzu oraz zabieraniu ze sobą śmieci.

 

28 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-10-15


1. Przed nami kolejny październikowy tydzień obowiązków i pracy, w którym Maryja zaprasza nas do modlitwy różańcowej. To łaska, że możemy zapraszać w naszą codzienność samego Boga. Zapraszamy do modlitwy.
2. Dziś w naszej diecezji Dzień Papieski, w którym wspieramy modlitwą i darami serca młodych Polaków.
3. W środę święto św. Łukasza. Pamiętamy o wspierających i ratujących nasze zdrowie i życie.
4. W sobotę pielgrzymka DDP do Archikatedry w Przemyślu. To zaproszenie do wszystkich, którym na sercu leży troska o powołania do służby Bogu.
5. Spotkania formacyjne: środa- o 16j ministranci i Grupa biblijna; piątek o 16j schola i klasa III GIMN. oraz KSM; w przyszłą niedzielę po Mszy św. o 9j kolejne spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.
6. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę wobec wspólnoty.
7. Dyżur różańcowy za tydzień przed sumą podejmuje  Róża MB Rodzicielki.
8. Dziękujemy za przewodniczenie różańcowi na tygodniu. I tak w tym tygodniu  zapraszamy:
PN- Róża MB Fatimskiej; WT- Róża Św. Michała Archanioła; ŚR- Szkolne Koło Caritas; CZ- Róża MB z Lourdes i MB Nieustającej Pomocy; PT- Kl. III GIMN.; SO Róża NMP Niepokalanie Poczętej i Królowej Korony Polskiej; ND- Róża Zwiastowania NMP i Św. Józefa.
9. Kilkunastu osobom, którzy odpowiedzieli sercem i ofiarowali czas dla wspólnoty- bardzo dziękuję.
10. W przyszłą sobotę, o ile będzie bezdeszczowa pogoda, zapraszam wszystkich na kolejny etap porządkowania cmentarza. Proszę, nie zwalniajmy się z tej odpowiedzialności za to święte miejsce w naszej parafii. Przez wzgląd na pamięć o naszych bliskich, którzy czekają  w tym miejscu na powstanie z martwych, dołączmy do innych. Sprzątnijmy nieco bezinteresownie otoczenie.
11. Na cmentarzach coraz więcej porządkujących groby, toteż pamiętajmy, że w kontenerach składamy tylko szkło i tworzywa sztuczne. Wszystko co naturalne: kwiaty, trawa, gałęzie, krzewy, proszę składać na pryzmę za kaplicą. Bliskich, po pogrzebach proszę o sortowanie wieńców a nie wrzucanie ich do kontenerów. Wszystkich proszę o branie szkła i plastiku do domowych worków. W sprawach stawiania i wymiany nagrobków, proszę zgłaszać się do kancelarii. Nie możemy pozwolić sobie na utratę miejsca na pochówki przez samowolki budowlane.

 

27 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-10-08


1. W październiku ze szczególną troską oplatamy świat, Ojczyznę i parafię różańcem. Kto ma uszy, ten posłucha i rozezna, że trwanie na modlitwie w naszym Wieczerniku jest odpowiedzią na wezwanie Boga przyniesione przez Matkę Zbawiciela , i szansa dla ludzkości.
2. Za tydzień Dzień Papieski. Przy tej okazji cała Ojczyzna bierze udział w pomocy Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia- żywym pomniku miłosierdzia, przez ofiary do puszek.
3. Spotkania formacyjne: środa- o 16j ministranci ; czwartek – po Mszy katecheza chrzcielna; piątek o 16j kl. I GIMN, po Mszy II GIMN. i KSM; sobota: o 15j schola.
4. Intencje dla wspólnot Żywego Różańca: Aby w świecie pracy były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym możliwość twórczej pracy. Aby modlitwa różańcowa przyczyniła się do odnowienia w naszych sercach i rodzinach więzi z Bogiem i Kościołem. O Boże błog. w pracach przy kaplicy i za Dobrodziejów.
5. Dziękuję za przewodniczenie różańcom. Dyżury różańca na rozpoczęty tydzień:
PN- klasy I- III SP; WT- klasy IV- VI; ŚR- ministranci; CZ- DPP; PT- kl. VII, II i III GIMN.; SO- Róża św. Antoniego; ND- Róża św. Anny.
6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża św. Józefa.
7. Serdeczne podziękowania za złożone ofiary. Jesteśmy coraz bliżej zakończenia głównych prac na budynku kaplicy.
8. Serdeczne podziękowania kieruję ku wszystkim, których zgromadziła przy Panu Jezusie- Matka Boża Różańcowa, w dniu odpustu. LSO, niosącym figury, feretrony i baldachim, lektorom, panom organiście i kościelnemu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Lipniku za zorganizowanie poczęstunku dla kapłanów z dekanatu. Dziękuję również za dary na stół odpustowy.
9. Dziś darami serca wspieramy potrzebujących w Meksyku po tragedii trzęsienia ziemi.

 

 

26 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-10-01


1. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca z adoracjami od 17j.
2. We wtorek zapraszamy na uroczystą Nowennę do św. Antoniego od 17j.
3. We środę wspomnienie św. Franciszka, zaś w e czwartek św. Faustyny Kowalskiej.
4. W sobotę kolejne nabożeństwo fatimskie.
5. Dzisiaj początek nabożeństw październikowych. Zachęcamy do licznego udziału i modlitwy wspólnotowej, by móc zyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to módlmy się w rodzinach lub indywidualnie. Nabożeństwa różańcowe codziennie po Mszy św.
6. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Proszę kolejną grupę o posługę.
7. Spotkania formacyjne: wtorek- Akcja Katolicka; środa- Grupa biblijna; piątek- KSM.
8. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Gromnicznej.
9. Zapowiedzi przedślubne drugie: Tomasz Sylwester MOKRZYCKI, s, Śp. Bogdana i Barbary GŁĄB, ur. 31.12.1990r. w Jarosławiu, stanu wolnego, zam. w Lipniku oraz Monika Magdalena STAFA, c. ŚP. Krzysztofa i Alicji KLUZ, ur. 14.05.1993r. w Łańcucie, stanu wolnego, zam. w Łańcucie, par. Św. Stanisława Bpa
10. Bóg zapłać za ofiarę serc zatroskanych i odpowiedzialnych za wspólnotę parafii/ ofiary na tacę oraz kwartalne.
11. Serdeczne podziękowania kieruję ku wszystkim, których gromadzi przy Panu Jezusie- Matka Boża Różańcowa, w ten piękny odpust. Kapłanom za wspólną modlitwę , posługę w konfesjonale, LSO, niosącym figury, feretrony i baldachim, lektorom, panom organiście i kościelnemu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Lipniku za zorganizowanie poczęstunku dla kapłanów z dekanatu.
12. Proszę chętnych mężczyzn z Lipnika na poniedziałek, do wykonania prac przy bramie cmentarnej i kilku przęsłach ogrodzeniowych.
13. MOPS w Kańczudze informuje nt POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ. Ogłoszenie w przedsionku.
14.W przyszłą niedzielę wspieramy ofiarami do puszek, poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Meksyku.

 

25 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-09-22


1. W piątek święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
2. W przyszłą niedzielę Odpust MB Różańcowej z sumą o  11j i poświęceniem różańców dla dzieci przed komunią. Proszę dzieci z kl. IV o przyjście w strojach komunijnych. Pamiętajmy o przygotowaniu się do procesji i niesieniu wszystkich figur, feretronów i baldachimu.
3. Spotkania formacyjne: środa: o 17j ministranci na Mszy św. klasa III Gimn.
4. Bóg zapłać za troskę o kościół. Prosimy kolejną grupę o posługę oraz wykoszenie trawy p obu stronach głównej alejki wzdłuż głównej drogi.
5. Różaniec za tydzień  przed sumą odpustową poprowadzi Róża MB Różańcowej. Zmiana tajemnic różańca w 2 niedzielę miesiąca.
6. Zapowiedzi przedślubne pierwsze: Tomasz Sylwester MOKRZYCKI, s, Śp. Bogdana i Barbary GŁĄB, ur. 31.12.1990r. w Jarosławiu, stanu wolnego, zam. w Lipniku oraz Monika Magdalena STAFA, c. ŚP. Krzysztofa i Alicji KLUZ, ur. 14.05.1993r. w Łańcucie, stanu wolnego, zam. w Łańcucie, par. Św. Stanisława Bpa.
7. Wyjazd pielgrzymów do Jarosławia na Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca w sobotę 30 IX o 8.30 spod kościoła w Kańczudze.
8. Jest jeszcze możliwość wyjazdu 7 października, do Ustrzyk Górnych na wielką narodowa modlitwę różańcową „ Do Granic”. Zapisy w zakrystii. Kolejny raz przypominam, że w tym dniu, także w naszej parafii podejmiemy różaniec w tych samych intencjach, tworząc wokół kościoła żywy łańcuch serc.
9. Bóg zapłać za składane ofiary na tacę z okazji ostatniej niedzieli miesiąca oraz w rejonach z racji kolejnego kwartału. Zgłosił się kolejny Ofiarodawca kinkietu do kaplicy na cmentarzu, i kolejny raz podziękowania wędrują do Lipnika . Tak wiec mamy już żyrandol, i dwa kinkiety.

 

24 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-09-17


1. Jutro święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i patrona młodzieży. Rozpoczynamy Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
2. Dziś niedziela środków społecznego przekazu, modlimy się za pracowników mediów, materialnie wspieramy radio diecezjalne FARA.
3. We czwartek święto św. Mateusza , apostoła i ewangelisty.
4. Spotkania formacyjne: środa o 17.00- ministranci po Mszy Grupa biblijna; piątek o 17j- schola i KSM.
5. Bóg niech wynagrodzi za troskę o świątynię i jej otoczenie. Proszę kolejną grupę o posługę.
6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Dziecięco Młodzieżowa.
7. Caritas Arch. Przemyskiej informuje, że jest możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w tym roku. Proszę już korzystających oraz nowych chętnych o wzięcie zaświadczenia z MOPS-u w Kańczudze.
       8. 30 września w sobotę, zapraszamy na Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Jarosławiu( Kolegiata).
       9.30 – Rozpoczęcie w Opactwie (zawiązanie wspólnoty)
       9.50 – Pierwsza część katechezy: Odpowiedź na orędzie fatimskie Sługi Bożej Anny Jenke (ks. Marian Bocho)
     10.10 – Nabożeństwo: Orędzie fatimskie, rozważanie tajemnic różańcowych
     11.10 – Druga część katechezy: Odmawiajcie codziennie różaniec (ks. Jan Smoła)
     11.30 – Czas wolny, przygotowanie do Eucharystii
     12.00 – Uroczysta MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala
9. Wielkimi krokami zbliża się drugorzędny odpust w parafii, w której czcimy Matkę Bożą Różańcową. Zapraszamy na modlitwę 1 października w I niedzielę miesiąca.
10. Kolejny już rok mamy możliwość uczestnictwa w zbiórce elektrozłomu. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wraz z firmą Green Office Ecologic inicjuje pomoc w 37 diecezjach. W tym roku przychody wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeży Kości Słoniowej w Afryce. Na małym parkingu będzie możliwość składania wspomnianych rzeczy. W akcji bierze udział Szkolne Koło Caritas. Dzieci i młodzież pewnie odwiedzi wiele domów przypominając i pomagając w doręczeniu rzeczy. Odbiór 6 października do godz. 9.00.
11. Siostra Łucja mawiała:” Nie ma w życiu problemu, którego nie można rozwiązać przy [pomocy różańca”. W całej Ojczyźnie trwa mobilizacja do modlitwy różańcowej, która ma za cel objąć całą Polskę i świat.. Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową. Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej. Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia. Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski. Na dzień 7 października- w liturgiczne wspomnienie MB Różańcowej, wolontariusze z każdej parafii naszej Ojczyzny są zaproszeni do włączenie się w żywy łańcuch modlitewny. Parafie naszego dekanatu są zaproszone do parafii Ustrzyki Górne Zapisy w zakrystii dziś i jutro. Koszt wyjazdu od osoby ok. 40zł. Zaś każdego, kto nie może włączyć się w tę modlitwę na wyjeździe, zapraszamy do różańca zaraz po Mszy św. Otoczymy kołem naszą świątynię i odmówimy cały różaniec;2 tajemnice kierując twarze ku świątyni i pozostałe tajemnice kierując się ku światu.
12. Zapowiadamy dziś ogólnopolska akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która ma na celu zatrzymanie procederu zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Ponad 90% aborcji w polskich szpitalach to zabijanie dzieci podejrzewanych o chorobę lub upośledzenie. Zamiast pomagać, zabija się je. Nawet, gdy dziecko przeżywa aborcję, nie udziela się mu pomocy. Możemy powstrzymać to okrucieństwo. Podpis może ratować życie. Prosimy na następną niedzielę o przyjście z dowodem osobistym .
13. Bóg zapłać za prace przy płytkach na cmentarzu oraz ofiary na kaplicę. Dzielę się radością, bo mamy ofiarodawcę głównego żyrandola do kaplicy. Ponadto dziękuję za inicjatywę Kołu Gospodyń Wiejskich z Lipnika i ofiarę 400zł na kinkiet do kaplicy. Idziemy małymi krokami, ale wciąż do przodu z zatroskanymi o wspólnotę sercami z Bożą pomocą.

 

 

23 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-09-10


1. We czwartek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a w piątek wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
2. Spotkania formacyjne: wtorek o 17j ministranci; środa o 17j klasy VI i VII; w piątek o 17j klasa II GIMN, po Mszy III GIMN; w sobotę po Mszy św. zapraszamy na spotkanie naszych lektorów.
3. Bóg zapłać za troskę o kościół. Kolejną grupę porządkujących świątynię proszę dodatkowo o wykoszenie trawy w rowie i na głównym parkingu.
4. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Św. Antoniego.
5. Dziękuję serdecznie wszystkim Ofiarodawcom za serce okazane wspólnocie i pamięć o prowadzonym remoncie kaplicy cmentarnej. W tym tygodniu po parafii przejdą osoby z Rady Parafialnej kwestując z racji kolejnego kwartału.

 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-09-03


1. Jutro na godz. 8.00 zapraszamy dzieci, młodzież, wolnych od zajęć rodziców, nauczycieli, wychowawców i pracowników naszej szkoły na uroczystą Mszę św. Przyjdziemy, aby wypraszać Boże błogosławieństwo na kolejny rok wzrastania w mądrości i łasce.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy wtorek miesiąca , toteż zapraszamy do modlitewnego spotkania z Panem Jezusem w obecności relikwii św. Antoniego. Rozpoczynamy Nowennę różańcem biblijnym o 17j. Gdyby pogoda była niepewna spotykamy się w kościele.
3. We czwartek( pierwszy miesiąca) adoracja od 17j.
4. W piątek Święto Narodzenia NMP.
5. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i katechetycznego wznawiamy regularne spotkania formacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.: wtorek- Akcja Katolicka po Mszy św., środa o 17j- ministranci i Grupa biblijna; czwartek po Mszy św.- katecheza chrzcielna; piątek- KSM; w niedzielę po 9-tce zapraszamy rodziców klasy komunijnej.
6. Przypominamy, że katechezy chrzcielne odbywają się w każdy 2 czwartek miesiąca, zaś chrzty tylko w 2 niedzielę miesiąca na sumie.
7. Zawarcie sakramentu małżeństwa jest związane z odpowiednią formacją, dlatego w naszym dekanacie w Poradni Rodzinnej  w Kańczudze, jest prowadzona przez kilka osób świeckich i kapłanów, systematyczna formacja przedmałżeńska. Odpowiedzialność za przyszłą rodzinę zależy już w dużej mierze od tego kroku. Prosimy o wcześniejsze zapisy.
8. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejna grupę o posługę.
9. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża św. Anny.
10. Bóg zapłać za ofiary złożone na poszkodowanych w wichurze, zebraliśmy 2700zł, oraz tacę inwestycyjną w wys.

 

21 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” - 27 sierpnia 2017


1. W tym tygodniu w liturgii są wspominani:
28 VIII – św. Augustyn, Doktor i Ojciec Kościoła, początkowo prowadził rozpustne życie, ale nawrócił się pod wpływem wytrwałej modlitwy swej matki, św. Moniki;
29 VIII – św. Jan Chrzciciel; ten, który wskazał Mesjasza, Baranka Bożego i który poprzedził Go również w męczeństwie;
1 IX – bł. Bronisława, gorliwa norbertanka spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem;
2. W środę próba scholii o godzinie 17.00.
3. W czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godziny 17.00 do 18.00. Podczas adoracji spowiedź dla dzieci i młodzieży szkolnej. Bardzo prosimy, by nie odkładać Spowiedzi na ostatnią chwilę, gdyż rano w dniu rozpoczęcia roku szkolnego nie będzie już takiej możliwości. Prosimy również rodziców, by przypomnieli swoim dzieciom o skorzystaniu z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
4. W pierwszy piątek miesiąca odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną jak zwykle od godz. 7.30. W tym dniu Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź od godz. 17.00.
5. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny o godzinie 17.00, a następnie o 18.00 Msza Święta.
6. Różaniec w niedzielę przed sumą poprowadzi Róża MB Fatimskiej.
7. Intencje Różańca: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości; za nauczycieli i wychowawców, aby nie tylko przekazywali wiedzę, ale byli również świadkami prawdy i wzorami do naśladowania; za Dobroczyńców i o błogosławieństwo Boże w pracach remontowych przy kaplicy cmentarnej.

8. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Prosimy kolejną grupę o posługę.
9. Bóg zapłać także wszystkich ofiarodawców, którzy z racji ostatniej niedzieli miesiąca wspierają potrzeby inwestycyjne naszej wspólnoty. Obejmujemy Was także pamięcią modlitewną.
10. Dzisiaj w całej Archidiecezji Przemyskiej po Mszach Świętych odbywa się zbiórka do puszek na pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic w Polsce. Apelujemy o ofiarność i solidarność z naszymi Rodakami.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego i Niedzieli.

 

 

16 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-07-23


1. W poniedziałek św. Kingi, we  wtorek święto św. Jakuba Apostoła, we środę św. Joachima        i Anny- rodziców NMP( pamiętajmy o naszych rodzicach i dziadkach), zaś w sobotę św. Marty.
2. W następną niedzielę poświęcenie pojazdów z racji św. Krzysztofa oraz okazja do pomocy misjonarzom przez akcję grosz za kilometr.
3. We czwartek cotygodniowa  adoracja Pana Jezusa od 17j.
4. Bóg zapłać za troskę o kościół. W tym tygodniu proszę o przycięcie żywopłotu wzdłuż małego parkingu.
5. Różaniec za tydzień przed suma poprowadzi Róża Zwiastowania NMP.
6. Zapowiedzi przedślubne pierwsze:
        - Arkadiusz Szymon HAŁYS, s. Zbigniewa i Katarzyny DZIMIRA, ur. 01.12.1996r. w Przeworsku, stanu wolnego, zam. w  Hucisku Jawornickim i Agnieszka Magdalena KUCAJ, c. Adama i Agaty PŁAZA, ur. 27.11.1998r. w Rzeszowie, , stanu wolnego, z Lipnika, zam. w Hucisku Jawornickim.
        - Mariusz Adam GÓRNIEWICZ, s. Piotra i Bronisławy CZUBAT, ur. 30.10.1992r. w Nisku, stanu wolnego, zam.  w Kamieniu i Izabela Monika KOT, c. Wiesława i Krystyny STATEK, ur. 15.03.1995r. w Rzeszowie, stanu wolnego, z Sieteszy, zam. w Kamieniu.
        - Rafał Piotr CZEPIELA, s. Bogusława i Zoji TURAKIEWICZ, ur. 22.06.1987r. w Łańcucie, st. wolnego, zam. w par. Łańcut- Fara i Joanna Dorota BUŁAŚ, c. Józefa i Anny DROZD, ur. 17.03.1991r. w Łańcucie, st. wolnego, z Lipnika, zam. w par. Łańcut-Fara
7. Bóg zapłać za ofiary złożone na remont kaplicy. Podziękowania kieruję również ku pracującym w tym tygodniu przy kaplicy… Jutro mamy w planie  zasypywanie i ubijanie ziemi wokół fundamentów. Proszę o 4 osoby od godz. 9j, z łopatami i grabkami/ z pozostałej części Sieteszy. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca, tzw. inwestycyjna.
8. Szczęśliwego posiadacza krawężników złożonych do niedawna przy cmentarzu parafialnym, który zapewne pożyczył je sobie na kilka dni, parafia prosi o natychmiastowy zwrot w to samo miejsce…

 

15 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-07-16


1. We czwartek zapraszam na adorację Pana Jezusa od 17j.
2. W sobotę święto św. Marii Magdaleny.
3. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi  Róża MB Rodzicielki.
4. Tym, którym parafia jest wdzięczna za pomoc przy remoncie kaplicy cmentarnej, serdeczne słowa podziękowania.
5. W minionym tygodniu z Bożą i ludzką pomocą wzmacnialiśmy fundamenty kaplicy, które pięknie wysychają przed założeniem izolacji. Naprawione zostały ubytki w ścianie i fundamencie, przez które wlewała się woda do krypty. Zabezpieczono nisze grobowe. Oczyszczono i zagruntowano ściany i sklepienie wewnątrz budynku, udało się ściągnąć posadzkę i zabezpieczyć płytki.  Rozpoczęły się prace nad instalacją elektryczną.
6. Z serca apeluję o mobilizację całej wspólnoty parafialnej, byśmy mogli sprawnie przeprowadzić zaplanowane prace i nie zalegać z zapłatą.
W intencji uproszenia Bożego błogosławieństwa i szczęśliwego przeprowadzania remontu, módlmy się…

 

14 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-07-09


1. We wtorek święto św. Benedykta, Patrona Europy.
2. We czwartek zapraszamy na cotygodniową adorację Pana Jezusa od 17j.
3. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę. Podziękowania kieruję , także ku tym, którzy wykosili i zgrabili trawę na cmentarzu.
4. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża MB Różańcowej.
5. Trwają prace przy naszej kaplicy cmentarnej. Wypraszajmy Boże błogosławieństwo, tak dla pracujących,  jak i wszystkich Ofiarodawców.

 

 

13 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-07-02


1. W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca z adoracjami od 17j. W piątek od 7.30 odwiedziny chorych.
2. W poniedziałek święto św. Tomasza Apostoła, zaś w sobotę św. Jana z Dukli patrona Archidiecezji..
3. Tacą z dzisiejszej niedzieli wspieramy nasze Seminarium.
4. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Proszę kolejna grupę o posługę.
5. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża św. Józefa.
6. Przed nami kolejny etap remontu kaplicy cmentarnej. Włączmy się czynnie zarówno materialnie jaki i duchowo, w realizację tegorocznego  zadania.

 

12 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-06-25


1. Z racji nabożeństw czerwcowych do piątku trwamy w szczególnej modlitwie przy Sercu Jezusowym, ucząc się prawdziwej miłości.
2. Od jutra msze św. w tygodniu wg porządku wakacyjnego tzn. w poniedziałki, środy, piątki o 7j rano, w pozostałe o18j, z wyłączeniem pierwszych piątków, miesiąca.
3. We czwartek  Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.  Msze św. o 7.00 i 18j Zaś o 17j cotygodniowa adoracja Pana Jezusa. Taca w tym dniu na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Odpust parafialny w Siedleczce.
4. W pierwszą sobotę miesiąca o 18j,drugie nabożeństwo wynagradzające . Tym razem za grzechy przeciw Jej dziewictwu. Msza św. o 19j.
5. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Proszę kolejną grupę o posługę.
6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Gromnicznej.
7. Intencje dla Wspólnot Żywego Różańca: Aby, wszyscy którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i świadectwa życia, odkryć na nowo piękno życia z Bogiem. Za dzieci i młodzież, aby przez wakacyjny wypoczynek, podziwiając piękno  Bożego stworzenia, odnowili swe siły fizyczne i duchowe. O Boże błogosławieństwo w pracach przy kaplicy.
8. W tym tygodniu po rejonach przejdą  przedstawiciele naszej wspólnoty. Bóg zapłać  wszystkim Ofiarodawcom, wspierającym dzieło przywrócenia świetności, naszej kaplicy cmentarnej.

 

11 NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 2017-06-18


1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Zapraszamy rodziców z dziećmi do udziału w procesjach eucharystycznych… Uroczyście zakończymy oktawę we czwartek, poświęceniem wianków i błogosławieństwem dzieci. To dzień cotygodniowej adoracji Pana Jezusa od 17j.
2. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To dzień wolny od postu.
3. Najbliższy piątek będzie naszym dziękczynieniem za mijający rok szkolny. We Mszy św. o godz. 8.00, na którą zapraszamy całą społeczność szkoły wraz z nauczycielami, wychowawcami i personelem oraz szanownych rodziców, złożymy nasz trud i wdzięczność naszemu Bogu i prosząc o błogosławieństwo.
4. W sobotę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
5. Spotkania formacyjne: poniedziałek po Mszy- katecheza chrzcielna; wtorek- AK; środa o 17j- schola, po Mszy- lektorzy i Grupa Biblijna; piątek na Mszy św. KSM
6. Bóg zapłać za troskę o kościół i ofiarę 210 zł na kaplicę. Proszę kolejną grupę o posługę.
7. Podziękowania kieruję do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie pięknej procesji Bożego Ciała: wykonawcom poszczególnych ołtarzy, niosącym figury, feretrony, LSO. Za troskę o spragnionych i głodnych, transport do kościoła. Przygotowującym II ołtarz za ofiarę na kaplicę. Bogu niech będzie chwała! Ministrantem roku został Antoni Statek. Wczoraj na pielgrzymce ministrantów do katedry przemyskiej, z tego tytułu, otrzymał okolicznościową nagrodę.
8. Zapowiedzi przedślubne. II: Tomasz Kazimierz SZAŁAJKO, s. Ryszarda i Agaty MACHLARZ, ur. 10.05.1989r. w  Przeworsku, st. wolnego, z Sieteszy i Martika Agnieszka INGLOT, c. Lesława i Anny PAŚKO, ur. 13.10.1993r. w Warszawie, st. wolnego, zam. WOLA MAŁA- par. św. Józefa Łańcut.
9. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Dziecięca.
10. Bóg zapłać za składane ofiary na remont kaplicy cmentarnej.

 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ „a”- 2017-06-11
ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO

 

1. Dziś kończy się okres komunii wielkanocnej.
2. We czwartek Uroczystość  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Boże Ciało. Zgłębiać będziemy  tajemnicę obecności Chrystusa w Kościele przez dar Eucharystii. Msza św. o 7.00 i uroczysta suma z procesją o 11.00, tym razem do Lipnika. Cztery ołtarze są symbolem prawdy, że Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie jest Bogiem i Panem wszechświata. Krzyż przypomina o naszym Przewodniku- Zbawicielu. Chorągwie są znakiem zwycięstwa nad złem. Feretrony symbolem świętych w niebie, zaś sypane kwiaty, znakiem ścielenia dywanu przed Królem Wszechświata. W końcu dym kadzidła- symbolem obłoków, towarzyszących ukazywaniu się Boga i Przemienieniu na Górze Tabor.
I Ołtarz- przy cmentarzu
II Ołtarz- przy kapliczce p. Krzysztofa Niemczaka
III Ołtarz- na terenie Domu rekolekcyjnego przy figurze Serca Jezusowego
IV Ołtarz- przy kapliczce w starym Lipniku
Zapraszamy rodziców z dziećmi  do sypania kwiatów. Prosimy o wzięcie ze sobą śpiewników… i dobrych butów. Pamiętajmy, że procesja jest nawiązaniem do  wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej i iW piątek po Bożym Ciele nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.
3. Zapowiedzi przedśl. I: Tomasz Kazimierz SZAŁAJKO, s. Ryszarda i Agaty MACHLARZ, ur. 10.05.1989r. w  Przeworsku, st. wolnego, z Sieteszy i Martika Agnieszka INGLOT, c. Lesława i Anny PAŚKO, ur. 13.10.1993r. w Warszawie, st. wolnego, zam. WOLA MAŁA- par. św. Józefa Łańcut.
Zapowiedzi przedślubne II: Damian Artur MALICKI, s. Janusza i Marty GUNIA, ur. 07.05.1995r. w Rzeszowie, st. wolnego, zam. w Krasnem,  par. Krasne i Ewelina Maria HALIŻAK, c. + Stanisława i Danuty LIGA, ur. 06.08.1986r. w Krakowie, st. wolnego, z Sieteszy, zam. par. Krasne
4. Różaniec za tydzień  poprowadzi Róża  św. Anny.
5. Bóg zapłać ks. Wikariuszowi Grzegorzowi Gładyszowi z Jawornika Polskiego za dar Słowa na dzisiejszym odpuście parafialnym. Wszystkim zaangażowanym w piękno liturgii Bóg zapłać. Serce się raduje, że dane nam było kolejny raz skorzystać z daru odpustu i modlić się razem w tym dniu.  Prosimy jeszcze o poświęcenie dewocjonaliów zakupionych z racji odpustu.
6. We wtorek we wspomnienie liturgiczne św. Antoniego, o godz. 18.00. ks. Bp Stanisław Jamrozek udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Zapraszamy jak najliczniej na piękna uroczystość i modlitwę za młodych.

 

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO „A”- 2017-06-03


1. Dzisiaj możemy uzyskać odpust zupełny za pobożne, publiczne odmówienie hymnu :” O Stworzycielu „.
2. W poniedziałek, święto NMP  Matki Kościoła, zaś we czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do życia kapłańskiego.
3. W najbliższy wtorek  uroczysta Nowennę do św. Antoniego przy Źródełku. Rozpoczniemy różańcem o 18j.
4. W przyszłą niedzielę- Uroczystość Trójcy Przenajświętszej i nasz Odpust Parafialny ku czci św. Antoniego Padewskiego z uroczystą sumą o 11j . Zakończy się okres Komunii wielkanocnej.
5. Dzisiejsza taca na Seminarium Duchowne.
6. Spotkania formacyjne: poniedziałek, po Mszy św.- katecheza chrzcielna oraz klasa III Gimn.; środa o 17j- kandydaci na ministrantów po Mszy kandydaci na lektorów i Grupa biblijna; piątek o 17j- schola i KSM.
7. Bóg zapłać za troskę o świątynię i ofiarę na kwiaty . Kolejną grupę proszę o oczyszczenie kostki i cokołu wokół kościoła z trawy. Rodziców kandydatów do bierzmowania proszę o wykoszenie traw wokół kościoła, organistówki i parkingów oraz przycięcie żywopłotu w głównej alei.
8. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża św. Antoniego.
9. Zapowiedzi przedślubne pierwsze: Damian Artur MALICKI, s. Janusza i Marty GUNIA, ur. 07.05.1995r. w Rzeszowie, stanu wolnego, zam. w Krasnem,  par. Krasne i Ewelina Maria HALIŻAK, c. + Stanisława i Danuty LIGA, ur. 06.08.1986r. w Krakowie, stanu wolnego, z Sieteszy, zam. w par. Krasne
10. Zapowiedzi przedślubne drugie: TWOREK Jakub, s. Fryderyka i Magdaleny RAWSKIEJ, ur. 28.06.1990r. w Tarnobrzegu, stanu wolnego z par. św. Barbary w Tarnobrzegu i SIUPIK Anna Maria, c. Mieczysława i Doroty BAR, ur. 28.10.1987r. w Rzeszowie, stanu wolnego, z Sieteszy.
11. Bóg zapłać za składane ofiary na remont kaplicy cmentarnej.

 

 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO „A” 2017-05-28


1. Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Modląc  się z kandydatami do sakramentu bierzmowania prosimy o ich i nasze, mężne wyznawanie wiary w codzienności i odpowiedzialność za Chrystusowy Kościół.
2. We środę  ostatnie już w tym miesiącu nabożeństwo majowe. Przez czerwiec trwać będziemy przy Najświętszym Sercu Jezusa.
3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca z adoracjami od 17j. W piątek od 7.30, odwiedzimy chorych.
4. Przez pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca włączymy się czynnie w prośbę Maryi z Fatimy. Dlaczego „pięć sobót” wynagradzających? Siostra Łucja odpowiada:, że Maryja powiedziała: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
- Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
- Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
- Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka
- Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
- Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
Porządek nabożeństw będzie wyglądał następująco:
- Część różańca świętego w intencji wynagradzającej
- 15 minut rozmyślania nt wybranej tajemnicy różańcowej
- Modlitwa Anioła z Fatimy
Pamiętajmy o  stanie łaski uświęcającej i przyjęciu w tym dniu Komunii św. wynagradzającej..
5. Dzisiaj w Archidiecezji święcenia diakonatu, a za tydzień prezbiteratu.
6. Spotkania formacyjne: środa o 17j ministranci po Mszy kl. III Gimn.; piątek KSM.
7. Bóg zapłać za troskę o kościół i ofiarę 140 zł na odpustowe kwiaty. Proszę  kolejną grupę.
8. Intencje Różańcowe: Aby przywódcy państw położyli kres handlowi bronią. Aby łaska Ducha Św. przemieniała nasze serca i rozpalała miłością do Boga i ludzi. O Boże błog. dla parafii.
9. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Fatimskiej.
10. Zapowiedzi przedślubne pierwsze: TWOREK Jakub, s. Fryderyka i Magdaleny RAWSKIEJ, ur. 28.06.1990r. w Tarnobrzegu, stanu wolnego z par. św. Barbary w Tarnobrzegu i SIUPIK Anna Maria, c. Mieczysława i Doroty BAR, ur. 28.10.1987r. w Rzeszowie, stanu wolnego, z Sieteszy.

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCY  „A” 2017-05-21


1. Dziś na sumie rocznica I Komunii św., czas dziękczynienia i czas refleksji nad postępami we wierze naszych dzieci i nas samych.
2. W najbliższe trzy dni przypadają  dni modlitwy o urodzaje tzw.  Dni Krzyżowe. Anomalie pogodowe pokazują nam w jak kruchym świecie żyjemy. Polecajmy więc siebie , trud i nasz uprawy Opatrzności Bożej.
3. W piątek początek  nowenny przed Ur. Zesłania Ducha Świętego.
4. W najbliższą niedziele Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego.
5. Spotkania formacyjne: środa o 17j ministranci na Mszy św. klasa III Gimn.; piątek o 17j kl. II Gimn.; sobota o 17j schola.
6. Bóg zapłać za troskę o naszą świątynię. Proszę kolejna grupę o posługę.
7. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Św. Michała Archanioła.
8. W przyszłą niedzielę pamiętajmy o naszych remontach, które wymagają naszej troski i ofiary.
9. Jest jeszcze możliwość dołączenia się do pomocy rodzinie z Aleppo w Syrii.

 

5 NIEDZIELA WIELKANOCY „A”- 2017-05-14


1. Dziś w naszej wspólnocie parafialnej wielka uroczystość . 19 dzieci przyjmuje po raz pierwszy do swego serca Jezusa w Eucharystii. To najcenniejszy dar dla każdego z nas w tym życiu. Wszyscy troszczmy się o pogłębienie więzi z Jezusem przez częste przyjmowanie Komunii św.
Rodzicom i dzieciom komunijnym w imieniu wspólnoty parafii składamy Bóg zapłać za dar ołtarza w formie kolejnego zestawu lekcjonarzy mszalnych( oraz pięknego welonu maryjnego, który niebawem zobaczymy w liturgii). Bądźcie strażnikami i przykładami wiary dla swych dzieci. Księdzu wikariuszowi Pawłowi za duchowe przygotowanie serc, katechezę i podprowadzenie dzieci do Ołtarza. Rodzicom z klasy II dziękuję za prace przygotowujące świątynię i jej otoczenie do dzisiejszej uroczystości. Panom organiście Marcinowi i kościelnemu Pawłowi, za pomoc w pięknym przeżyciu spotkania z Panem Jezusem, Pani Ewie za trud wykonania dekoracji komunijne. Nauczycielom i wychowawcy za obecność i modlitwę.
2. Dziś o 16j majówka z dziećmi komunijnych oraz Gośćmi. Zapraszamy wszystkich.
3. We wtorek Wspomnienie liturgiczne św. Andrzeja Boboli, patrona Akcji Katolickiej.
4. Za tydzień na sumie rocznica I Komunii św. Nie zapomnijmy o przygotowaniu serc przez sakrament pokuty.
5. Spotkania formacyjne: środa- o 17j ministranci i Grupa biblijna; piątek- o 17j klasa I Gimn. na Mszy św. kl. III Gimn. i KSM; sobota o 17j- schola; w najbliższą niedzielę po Mszy o 9j spotkanie z rodzicami klasy III Gimn.
6. Różaniec za tydzień przed suma poprowadzi Róża MB z Lourdes.
7. Podziękowanie dla Parafii od misjonarza ks. Ryszarda Górowskiego…
8. Bóg zapłać za ofiary na remont.

 

4 NIEDZIELA WIELKANOCY „A”- 2017-05-07


1. Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza to Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. To jednocześnie Kwartalne Dni Modlitw o urodzaje(tzw. Suche Dni Letnie).
2. W poniedziałek Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, Patrona Polski. To dzień imienin ks. bpa Stanisława Jamrozka. Otoczmy go modlitwą.
3. Zachęcamy, do wspólnoty modlitwy na pięknych majówkach.
4. Spotkania formacyjne: środa po Mszy – klasa III gimn.; piątek- KSM.
5. Próby dzieci I komunijnych w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o 16.30. Poniedziałkowa z rodzicami.
6. Spowiedź dla dzieci komunijnych i ich rodzin w sobotę od 15j.
7. We czwartek cotygodniowa adoracja od 17j.
8. Nabożeństwo majowe w przyszłą niedzielę ze względu na komunię dzieci przenosimy na godzinę 16.00.
9. W dzień obchodu liturgicznego patrona parafii św. Antoniego, 13 czerwca o 18j, ks. Bp Stanisław Jamrozek udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży z kalsy III gimnazjum.
10. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę( proszę pamiętać o sprawdzeniu porządku przy kontenerach koło cmentarza).
11. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża MB Nieustającej  Pomocy.
12. Bóg zapłać za ofiary złożone na remonty.

 

3 NIEDZIELA WIELKANOCY „A”- 2017.04.30


1. Rozpoczynamy Tydzień Biblijny i pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma świętego. To okazja, by pochylić się nad Bożym, Słowem. Potrzebna jest dziś formacja we wierze. Nie wystarczy obecność na Mszy św. Trzeba czytać, czerpać nowe wiadomości, uzupełniać braki, dyskutować o wierze- to potrzeba chwili i obowiązek solidnego świadectwa o Chrystusie wobec  pogańskiego świata pełnego fałszywych proroków. Przy wyjściu z kościoła każdy z nas będzie mógł wziąć z koszyczka kartkę z tzw. siglami czyli fragmentem Listu św. Pawła do Galatów. To ten list będzie w tym roku tematem do rozważań  osobistych i rodzinnych. Trzeba go w domu przeczytać i rozważyć w kontekście swego życia. Pomogą w tym tygodniowe czytanki. Zaś we wtorek  o 15j Koronką  rozpoczniemy Parafialny Maraton Biblijny czytając List do Galatów. Można się jeszcze zgłosić do czytania
2. We wtorek uroczysta Nowenna do św. Antoniego z różańcem o 17j.
3. Cała diecezja przygotowuje się do rekolekcji ewangelizacyjnych obejmujących każda parafię. „Spróbujmy również dotrzeć do bliźnich, także do tych, którzy nie przychodzą na niedzielną Mszę Świętą i nie uczestniczą w parafialnym życiu religijnym. Szukajmy tych, którzy może z naszej winy osłabili swoją relację z Panem Bogiem i Jego Kościołem. Poczujmy się odpowiedzialni za ich zbawienie”- fragm. listu abpa Szala. Najbliższy wtorek, będzie tym razem dla sieteskiej parafii, czasem adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do Mszy św. wieczornej. Prosimy każdą rodzinę o obecność w ciągu dnia przy Chrystusie i wzmożoną modlitwę w wymienionych intencjach.
4. Od jutra zapraszamy na majówki i zachęcamy do podtrzymywania tradycji śpiewania majówek przy kapliczkach.
5. We środę uroczystość NMP Królowej Polski. Msze w porządku niedzielnym.
6. W tym tygodniu Pierwszy czwartek ,piątek i sobota miesiąca z adoracjami od 17j. W piątek od 7.30 odwiedzimy chorych, w sobotę Różaniec Fatimski.
7. Spotkania formacyjne: w czwartek i piątek o 16j próby dla dzieci komunijnych; piątek- KSM
8. Bóg zapłać za troskę o kościół. Wszyscy zauważyliśmy, że powrócił porządek przy cmentarzu. Dziękuję za podjęcie tego wyzwania przez pierwszą grupę sprzątających i mam nadzieję, że dalej będzie już tylko coraz lepiej.
9. Intencje Żywego Różańca: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego. O święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. O Boże błogosławieństwo dla Darczyńców i w pracach remontowych.
10. Różaniec we środę przed sumą poprowadzi Róża NMP Królowej Korony polskiej, zaś w niedzielę NMP Niepokalanie Poczętej.
11. Zapowiedzi przedślubne drugie:
     - Maciej Andrzej SURMA, s. Jana i Marii RATAJ, ur. 24.02.1990r. w Biłgoraju, stanu wolnego, z Huty Krzeszowskiej, zam. Stalowa Wola i Paulina Katarzyna RYDZ, c. Zygmunta i Wandy FILIP, ur. 22.10.1992r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy.
     - Tadeusz Piotr PIELA, s. Stanisława i Elżbiety PANEK, ur. 17.06.1992r. w Rzeszowie, stanu wolego, z Medyni Głogowskiej, za. W Łańcucie i Agnieszka CHMIELOWIEC, c. Janusza i  Haliny BATYCKIEJ, ur. 27.08.1992r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy.
     - Paweł Mariusz DYRKACZ, s. Mieczysława i Zofii BIELKA, ur. 01.05.1986r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy i Joanna Maria WIGLUSZ, c. Jerzego i Zofii SZAŁAJKO, ur. 02.02.1991r. w Przeworsku, stanu wolnego , z Sieteszy.
12. Serdeczne Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na remonty.
13. Pamiętajmy o wywieszeniu flag państwowych i maryjnych.

 

2 NIEDZIELA WIELKANOCY A – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 2017-04-23


1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Od wielu już lat coraz liczniejsza rzesza wiernych w świecie, modli się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Płomień miłosiernej miłości Boga ogarnia kolejne serca. Największą potrzebą świata jest miłosierdzie, potem  spotkamy się ze sprawiedliwością Bożą. Każda koronka w kościele lub kaplicy, to możliwość zyskania odpustu zupełnego. Dziś dodatkowo w czasie Godziny Miłosierdzia o 15j. Niech nas nie braknie.
2. Rozpoczynamy dziś w Kościele 73 Tydzień Miłosierdzia z codziennymi rozważaniami nt wolontariatu.
3. Jutro uroczystość św. Wojciecha- patrona Polski. We wtorek święto św. Marka Ewangelisty, zaś w sobotę św. Katarzyny Sieneńskiej.
4. Spotkania formacyjne: wtorek- Akcja Katolicka;  środa o 17j ministranci, po Mszy klasa III gimn.; piątek- KSM; sobota o 17j- schola.
5. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
6. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża Zwiastowania.
7. Zapowiedzi przedślubne pierwsze:
       - Maciej Andrzej SURMA, s. Jana i Marii RATAJ, ur. 24.02.1990r. w Biłgoraju, stanu wolnego, z Huty Krzeszowskiej, zam. Stalowa Wola i Paulina Katarzyna RYDZ, c. Zygmunta i Wandy FILIP, ur. 22.10.1992r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy.
       - Tadeusz Piotr PIELA, s. Stanisława i Elżbiety PANEK, ur. 17.06.1992r. w Rzeszowie, stanu wolego, z Medyni Głogowskiej, za. W Łańcucie i Agnieszka CHMIELOWIEC, c. Janusza i  Haliny BATYCKIEJ, ur. 27.08.1992r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy.
       - Paweł Mariusz DYRKACZ, s. Mieczysława i Zofii BIELKA, ur. 01.05.1986r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy i Joanna Maria WIGLUSZ, c. Jerzego i Zofii SZAŁAJKO, ur. 02.02.1991r. w Przeworsku, stanu wolnego , z Sieteszy.
8. Na kwiaty do Bożego Grobu zebraliśmy 797zł,zaś wydaliśmy na kwiaty 1125zł.
9. Za tydzień wspieramy naszymi ofiarami bliskie już remonty kościoła i kaplicy cmentarnej…
10. Ogłoszenia/ cmentarz, remonty ,I Komunia.

 

 

UROCZYSTOŚC ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO „A”- 2017-04-16


1. Radość Wielkiej Nocy, która objawiła się o poranku w dniu Zmartwychwstania Chrystusa przywiodła nas do świątyni. Wieść o pustym grobie niesiona przez Marię zdążającą do grobu, rozeszła się po całym świecie. Nie sposób utrzymać tej radości jedynie w jednym sercu. Kto spotkał Jezusa Zmartwychwstałego, pragnie dzielić się radością z każdym spotkanym człowiekiem i nie spocznie dopóki wokół niego jest choć jedna osoba pogrążona w smutku i rozpaczy niewiary.
Pan Zmartwychwstał i żyje pośród nas, a my, jego uczniowie mamy roznieść to Światło  i stawać się każdego dnia żywym odbiciem Jezusa, dla zdążających w ciemności.
Jako Wasi Duszpasterze życzymy mocnej wiary w miłość Boga. Niech moc miłości, która poruszyła kamień grobowy, będzie wsparciem w trudzie wzrastania w wierze.
Wszystkim Gościom i Parafianom.  Radosnego Alleluja!
2. Od jutra rozpoczynamy oktawę Wielkanocy, która jest przedłużeniem świętowania pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa na cały tydzień, dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3. Za tydzień w Niedzielę Miłosierdzia, składka do puszek na Caritas. Pamiętajmy o szczególnym akcencie tej niedzieli- Godzinie Miłosierdzia o 15j, w której umierał nasz Zbawiciel. Na sumie składamy nasze skarbonki dla potrzebujących.
4. Spotkania formacyjne: środa o 17j ministranci oraz Grupa biblijna; piątek – KSM; sobota  o 17j schola
5. Bóg zapłać za troskę o kościół; okazji do dobrych uczynków nie brakowało ze względu na święta. Proszę kolejną grupę o posługę wobec wspólnoty.
6. Różaniec jutro przed sumą poprowadzi Róża św. Józefa a w przyszłą niedzielę Róża MB Rodzicielki.
7. Serdecznie dziękujemy za życzenia wielkanocne, złożone i przesłane na adres parafii.

 

 

NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ „A” 2017-04-09


1. Przed nami Wielki Tydzień. Błogosławieństwo palm wyznania do wyznania wiary w Jezusa Króla, Pana i Mesjasza. Z każdym dniem przybliżamy się do największych uroczystości naszej wiary. Dziś o 15j ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. We środę po Mszy św. Parafialna Droga Krzyżowa. Proszę o wzięcie lampionów, świec, latarek.
3. W Wielki Czwartek o  o 18j. Msza Wieczerzy Pańskiej, podziękujemy za 2 sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo z obrzędem umycia nóg. Po przeniesieniu Najśw. Sakramentu do Ciemnicy rozpocznie się adoracja do 22.00. Wznowimy ją w W. Piątek o 7j wg porządku wywieszonych adoracji.
4. W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Gromadzimy się na liturgii Męki Pańskiej z adoracją krzyża o 18j. Dostąpimy odpustu zupełnego. Przeniesiemy Jezusa do Grobu Bożego- adoracja do 22j. Odśpiewamy 3 części gorzkich żali. W W. Piątek post ścisły/ 1 posiłek do syta oraz 2 skromne. Rozpoczniemy nowennę przed niedzielą Miłosierdzia Bożego.
5. W Wielką Sobotę od 7j, adoracja Chrystusa w przygotowanym Grobie Pańskim. Znajdźmy czas w przedświątecznym zabieganiu na indywidualną modlitwę przed naszym Panem i Zbawicielem. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w kościele o 9j i 9. 30, w kaplicy o 9j, przy skręcie na Chodakówkę o 9. 15, na Chodakówce o 9. 30, w Lipniku o 10j. Prosimy o przygotowanie feretronów i figur na procesję oraz baldachimu.
6. W sobotę po zachodzie słońca, o 19j najważniejsza liturgia roku Wigilia Paschalna. Celebrujemy noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia oraz Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Poświęcimy ogień i zapalimy paschał, będziemy słuchać słowa Bożego, zaśpiewamy radosne Alleluja, i weźmiemy udział w poświęceniu wody odnawiając chrzcielne przyrzeczenia.
7. W poranek Niedzieli Zmartwychwstania o 6j uroczystą procesją rezurekcyjną, biciem dzwonów i radosnym śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Po procesji uroczysta Eucharystia. Msze wg porządku niedzielnego.
8. Nasze skarbonki wielkopostne przynieśmy w Niedzielę Miłosierdzia na sumę.
9. Spotkanie ministrantów we środę o 16j i wg bieżących wskazań ks. Wikariusza.
10. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
11. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża MB Różańcowej.
12. Pamiętajmy, że miejsce prawdziwego ucznia Chrystusa począwszy od Wielkiego Czwartku przez całe Triduum Paschalne, jest przy swym Mistrzu. Każdego dnia trwajmy na modlitwie w świątyni.

 

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  „A”- 2017-04-02


1. Rozpoczęliśmy doroczne rekolekcje wielkopostne , czas naszych powrotów do domu Ojca. Zapraszamy gorąco do modlitwy, refleksji i pełnego uczestnictwa w każdym dniu rekolekcji.
2. Za tydzień  niedziela Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. Tradycja Kościoła przekazuje zwyczaj zasłaniania krzyży, aż do liturgii Wielkiego Piątku.
3. W związku z wyjazdem naszej młodzieży za SMAP do Ustrzyk Dolnych, proszę wszystkich parafian o modlitwę na całą młodzież i o owoce duchowe pielgrzymowania.
4. Zapraszamy na adoracje o 17j  i nabożeństwa z racji pierwszego czwartku i piątku miesiąca.
5. Bóg zapłać za troskę o kościół, jego otoczenie i ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu. Proszę kolejną grupę o posługę. Dziękuję również młodzieży, która pomogła przegrabić  trawniki.
6. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża MB Gromnicznej.
7. Podziękowania za ofiary składane w rejonach i na tacę inwestycyjną.

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A”- 2017-03-26


1. Od jutra przechodzimy na letni porządek sprawowania Mszy św. o 18j.
2. Za względu na rozpoczynające się  za tydzień Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, Msze św. w najbliższą niedzielę o 7j, 9j i 11j. Gorzkie Żale bez zmian o 15j.
3. Kolejny raz zapraszamy na Gorzkie Żale oraz Drogę Krzyżową w piątek o 18j.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Pana Jezusa od 17j.
5. W tym tygodniu pierwsza sobota kwietnia z adoracją od 17j i różańcem pokutnym.
6. Bóg zapłać za troskę o kościół oraz ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu. Prosimy kolejną grupę.
7. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża Dziecięca.
8. Intencje Różańcowe: Za młodych, aby umieli rozeznać i z odwaga pójść za Jezusem drogą kapłaństwa lub życia konsekrowanego; Za przygotowujących się do sakramentów św.; O Boże błog. w kolejnym etapie remontu kościoła i kaplicy.
9. Zapowiedzi przedślubne I: Tomasz Kazimierz HAWRO, s. Ryszarda i Haliny Grzenia, ur. 23.07.1988r. w Przeworsku, stanu wolnego, zam w par. Albigowa i Dorota Katarzyna FALGER, c. Artura i Bożeny PRZYBYŁO, ur. 28.10.1988r. w Łańcucie, st. wolnego, zam. W par. Albigowa.
10. Serdeczne podziękowania kieruję ku tym Parafianom, którzy we wtorek odpowiedzieli na prośbę o pomoc przy obcinaniu tuj na cmentarzu.
11. Bóg niech będzie nagrodą dla ofiarodawców, dzielących się swymi dobrami ze wspólnotą parafii z racji dzisiejszej ostatniej niedzieli miesiąca.
12.Zaproszenie na rekolekcje parafialne od 2-5 kwietnia br. Plan rekolekcji na tablicach informacyjnych. Proszę właścicieli  sklepów o możliwość umieszczenia informacji w widocznym miejscu.

3 NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU „A” 2017-03-19


1. Dziś o 15j Gorzkie Żale a w piątek o 17 zapraszamy na Drogę Krzyżową.
2. W poniedziałek przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Pamiętajmy w tym dniu szczególnie o naszych ojcach.  Dołączmy do modlitw osoby naszego biskupa seniora Józefa oraz Ojca św. Benedykta.
3. W sobotę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego- Dzień Świętości Życia- modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Jak co roku zachęcamy do włączenia się w wielki nurt serc wierzących, którzy poprzez dziesiątek różańca, dobre uczynki i krótką modlitwę codziennie walczą ze złem ratując niewinnym dzieciom życie i wspierają  ich rodziców. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to konkretny i skuteczny oręż w walce o życie. Na balaskach są wyłożone blankiety dla pragnących podjąć  modlitwę.
4. Spotkania formacyjne: środa o 16j ministranci i Grupa biblijna; piątek KSM; sobota o 16j schola.
5. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Powierzamy ją kolejnej grupie.
6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża  św. Antoniego.
7. Bóg zapłać za ofiary na remonty składane w rejonach i na tacę. Zachęcam do włączenia się w łańcuch życzliwych  i ofiarnych serc, którym leży na sercu piękno  naszej parafii w najbliższą, ostatnią niedzielę marca.

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A- 2017-03-12


1. Dziś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15j i Mszą św. Serdecznie zapraszamy.
2. Jutro 4 rocznica wyboru  papieża Franciszka.
3. We czwartek od 16j cotygodniowa adoracja Pana Jezusa.
4. W piątek o 17j kolejna Droga Krzyżowa.
5. Spotkania formacyjne: wtorek o 16j ministranci;środa o 16j klasa I Gimn., po Mszy św. II Gimn.; czwartek po Mszy III Gimn.; piątek KSM; sobota o 16j schola.
6. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę wobec wspólnoty.
7. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża  Św. Józefa.
8. Zapowiedzi przedślubne II:  Dariusz KOWAL, s. Jana i Zofii Kochmańskiej, ur. 17.01.1990 r. w Przeworsku, stanu wolnego z Sieteszy i Anna Maria OŻÓG, c. + Piotra i Beaty Hadław, ur. 31.07.1990 r. w Rzeszowie, stanu wolnego z Łańcuta, par. Fara.
Dariusz KUŹMA, s. Tadeusza i Danuty Kobyłczyk, ur. 10.06.1987 r . w Przeworsku, stanu wolnego z Lipnika i Maria PARYLA, c. Józefa i Marii Bylica, ur. 17.08.1988r. w Myślenicach, stanu wolnego z par. Trzebunia.
9. Dziś zbiórka do puszek z przeznaczeniem na misje.
10. Jestem ogromnie wdzięczny za pracę przy porządkowaniu cmentarza pani Alicji Brudek, panom Gienkowi Ulmanowi, Wiesławowi Żyga i Michałowi Jamrozikowi. Przy okazji proszę o litość tych, którzy znowu zapomnieli, że plastików i szkła nie wyrzucamy za kaplicą. To miejsce tylko na suche kwiaty, ziemię doniczkową i odpady naturalne.
11. Rekolekcje Parafialne 2-5 kwietnia 2017. Rozpoczynamy niedzielą. Już zapraszamy.

8 NIEDZIELA ZWYKŁA „A”- 2017-02-26


1. Rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości. Zachęcamy do abstynencji i modlitwy o trzeźwość, za uzależnionych oraz ich rodziny. W sobotę święto św. Kazimierza Królewicza.
2. Środą Popielcową rozpoczniemy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę, pokutne uczynki i czynną miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Msze św. o 7.00 i 17.00. W. Post ma charakter chrzcielny i pokutny. Dziękujemy za Bożą łaskę życia w Chrystusowym Kościele i wzrastania w świętości, której nagrodą ma być niebo. Świadomi grzechów, wykorzystajmy ten czas na poprawę życia, czyny pokutne, zadośćuczynienie. Nie szczędźmy sił, wprowadzając w swe życie więcej Bożego porządku i własnego wysiłku poprzez konkretne postanowienia wielkopostne.
3. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od mięsa i post ilościowy( od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, zaś ilościowy 18 rok życia. Rodziców prosimy jednak o wierność tradycjom, uczenie ducha pokuty przez zachętę do wyrzeczeń nawet małych dzieci.
4. W piątki Wielkiego Postu idźmy Drogą Krzyżową z Jezusem o godz. 17j. / można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami/. Zaś w niedzielę włączmy się w Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15j. Po Gorzkich Żalach Msza św. Przez Wielki Post nie będzie niedzielnej Mszy św. o 7.00.
5. Spotkania formacyjne: środa 16.00- klasa III gimn., ministranci; czwartek o 16j klasa I gimn, po Mszy św. klasa II gimn.; piątek KSM; sobota o 16j-  schola.
6. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
7. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Fatimskiej.
8. Zapowiedzi przedślubne I: DZIUK Łukasz, s. Tadeusza i Małgorzaty SIUPIK, ur. 19. 03. 1987r. w Przeworsku, stanu wolnego z Sieteszy i KOWAL Małgorzata, c. ŚP. Kazimierza i Jolanty KRYNICKIEJ, ur. 27.05.1989r. w Krynicy Zdroju, zamieszkała w Machnaczce Wyżnej, par. Machnaczka.
9. Bóg zapłać za ofiary, które składamy Bogu w ofierze, pamiętając o naszej świątyni i kaplicy cmentarnej.

7 NIEDZIELA ZWYKŁA „A”- 2017-02-19


1. W środę Święto Katedry św. Piotra Apostoła. W modlitwie pamiętamy o Ojcu świętym.
2. We czwartek Pan Jezus oczekuje nas na cotygodniowej cichej adoracji od 16j.
3. Spotkania formacyjne: środa o 16j – ministranci i Grupa biblijna; piątek- KSM; sobota o 16j- schola.
4. Jako wspólnota parafii dziękujemy grupie, która przygotowywała świątynię do świątecznej liturgii. Prosimy kolejną grupę o posługę.
5. Różańcowi za tydzień przed suma przewodniczyć będzie Róża Św. Michała Archanioła.
6. W następną niedzielę, po raz kolejny zarezerwujmy sobie 10 minut przed spotkaniem z Jezusem Eucharystycznym, na przygotowywanie śpiewu do liturgii.
7. W dniach 7- 9 kwietnia 2017 br. będzie miało miejsce wspaniałe wydarzenie wiary na terenie naszej archidiecezji. W Ustrzykach Dolnych odbędzie się kolejne Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Już teraz zapraszamy do czynnego udziału i wyjazdu z naszej parafii. Zapisy do 2 marca, w szkole lub zakrystii. Jedno ze spotkań przygotowawczych połączone z koncertem u oo. Bernardynów w Przeworsku odbędzie się  już 19 marca w niedzielę o 19j.Więcej informacji na stronie Archidiecezji Przemyskiej.
8. Za tydzień ostatnia niedziela lutego, tzw. inwestycyjna. Proszę, pamiętajmy o wspólnych zadaniach i obowiązkach spoczywających na nas wszystkich. Dziękuję za dotychczasową pomoc i ofiary.

6 NIEDZIELA ZWYKŁA „A”- 2017-02-12


1. We wtorek święto świętych Cyryla i Metodego, modlimy się w intencji Europy.
2. We czwartek  o 16j, zapraszamy na spotkanie w ciszy, z Jezusem Eucharystycznym, w czasie adoracji od 16j.
3. Spotkania formacyjne: środa: ministranci o 16j, po Mszy św. kl. III Gimn.;  czwartek o 16j- kl. II gimn., piątek o 16j- kl. I Gimn. i po Mszy  KSM, sobota o 16j  Schola.
4. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
5. Różaniec za tydzień poprowadzi  Róża MB z Lourdes.
6. Bóg zapłać za każdą ofiarę, którą dołączamy się do zaplanowanych prac remontowych przy kościele i kaplicy cmentarnej.

5 NIEDZIELA ZWYKŁA „A”- 2017-02-05


1. W najbliższy wtorek okazja do wspólnej modlitwy za pośrednictwem naszego Patrona św. Antoniego. Uroczysta Nowenna rozpocznie się różańcem o 16j.
2. W sobotę wspomnienie NMP z Lourdes. Jest to Światowy Dzień Chorego. Ogarniamy nasza modlitwą wszystkich chorych okazując im chrześcijańską miłość. Zapraszamy na wieczorną Eucharystię z możliwością przyjęcia Sakramentu Namaszczenia i okolicznościowe nabożeństwo wraz z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Pamiętamy o konieczności bycia w stanie łaski uświęcającej.
3. Spotkania formacyjne: wtorek: AK; środa-o 16j ministranci i Grupa biblijna; piątek- KSM; sobota-o 16j schola.
4. Bóg zapłać za troskę o kościół. Prosimy kolejną grupę o posługę. Wielkie podziękowania dla pana kościelnego Pawła, p.Lucyny Winiarz, p.Beaty Grzenia i p. Grzegorza Penc za wiele godzin spędzonych w kościele przy rozbieraniu dekoracji świątecznych.
5. Intencje dla Róż Żywego Różańca: Aby ludzie przeżywający próby życiowe, znaleźli wsparcie. Za chorych, aby w modlitwie różańcowej znajdowali umocnienie i uzdrowienie. Prosimy także Boga o Jego błogosławieństwo w zaplanowanych pracach przy kościele i kaplicy oraz Dobrodziejów.
6. Za tydzień różaniec przed sumą poprowadzi Róża MB Nieustającej Pomocy.
7. Jako ofiarę z Gromnicznej w dzień Życia Konsekrowanego ofiarowaliśmy 340zł 50gr.Siostrom Benedyktynkom w Jarosławiu.
8. Bóg zapłać za każdą ofiarę, którą składając już teraz, przygotowujemy się do prac przy kościele i kaplicy na cmentarzu, w miesiącach letnich.

3 NIEDZIELA ZWYKŁA „A”- 2017-01-22


1.    We środę liturgia dnia ukaże nam piękną postać św. Pawła apostoła narodów. Obchodzić będziemy Święto Nawrócenia św. Pawła i oficjalnie zakończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pamiętając jednak o obowiązku ciągłej modlitwy o jedność.
2.    Bóg zapłać za troskę o świątynię. Prosimy kolejną grupę o posługę.
3.    Do różańca za tydzień przed suma zapraszamy Różę NMP Niepokalanie Poczętej.
4.    Bóg niech wynagrodzi za ofiary składane na potrzeby kościoła.
5.    W przyszłą niedzielę, ostatnią w styczniu, pamiętajmy o inwestycjach, które mamy do przeprowadzenia w tym roku.

2 NIEDZIELA ZWYKŁA „A”- 2017-01-15

1. We środę, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Za udział w nabożeństwie z modlitwa o jedność, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W naszej wspólnocie zapraszamy na takie nabożeństwo we czwartek zaraz po adoracji Pana Jezusa, którą rozpoczniemy jak co tydzień o 16j..
2. Również we czwartek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara- patrona naszej Archidiecezji. Jest okazja, by polecać Bogu wszystkie sprawy rodziny diecezjalnej.
3. Bóg zapłać za troskę o kościół. Powierzamy go kolejnej grupie sprzątających.
4. Różaniec za tydzień poprowadzi przed suma Róża NMP Królowej Korony Polskiej.
5. Bóg niech będzie nagrodą za dary serca przeznaczone na kościół, kaplicę oraz  ogrzewanie.
6. Serdecznie zapraszamy na Parafialny opłatek  o godz. 16j do naszej szkoły.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO „A”- 2017-01-08


1.  Kończy się okres Bożego Narodzenia, ale wciąż doświadczajmy poprzez wiarę i sakramentalne spotkania prawdę o Jezusowej obecności pośród nas.
2.Spotkania formacyjne: wtorek o 16j- ministranci i Akcja Katolicka; środa Grupa biblijna, piątek- KSM; sobota- schola; w przyszłą niedzielę po Mszy o 9j, dzieci I komunijne/ do przymiarki.
3. We czwartek od 16j cotygodniowa adoracja Pana Jezusa.
4. W piątek od 7. 30 odwiedzimy naszych chorych.
5. W przyszłą niedzielę w naszej szkole Opłatek Parafialny. Zapraszamy wszystkich chętnych i wspólnoty parafii na godz.16.
6. Bóg zapłać za troskę o kościół. Prosimy kolejna grupę o posługę.
7. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Zwiastowania.
8. Bóg zapłać za składane ofiary na kościół, kaplice i ogrzewanie kościoła.
9. Wraz z ks. Wikariuszem, pragniemy wyrazić radość za dar spotkań w czasie wizyty duszpasterskiej. Każde otwarte drzwi a jeszcze bardziej serca, budujące rozmowy, składane ofiary serca i troskę o wspólne dobro- parafię. Dziękujemy za przygotowane posiłki i jeszcze więcej ich propozycji. Niestety nie dało się więcej…  Jak co roku, gdybyśmy kogoś opuścili, czy z innych względów nie doszło do spotkania, prosimy o podejście do zakrystii i umówienie się na konkretny dzień.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI „A”- 2017-01-01


1. W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego- trzech Króli. Błogosławieństwo kredy i kadzidła po każdej Mszy św. To dzień wolny od postu. Na sumie nasi młodzi kolędnicy misyjni przyniosą w darach ofiarnych, dar dla misji w Tajlandii i Afryki.
2. Za tydzień w niedzielę, Święto Chrztu Chrystusa, kończy się okres Bożego Narodzenia.
3. W najbliższy wtorek pierwsza w tym roku uroczysta Nowenna do św. Antoniego. Rozpoczniemy różańcem o 16j. Zmobilizujmy się do uczestnictwa, by ożywić te spotkania modlitewne i wzmocnić siły duchowe.
4. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca z adoracjami od 16j. Chorych odwiedzimy 13 stycznia w piątek od 7. 30.
5. W sobotę po Mszy św. katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
6. Bóg zapłać za troskę o świątynię oraz ofiarę 210zł. . Powierzamy ją kolejnej grupie parafian.
7. Intencje dla wspólnot Żywego Różańca: Aby chrześcijanie, wierni nauczaniu Pana, angażowali się przez modlitwę i miłość braterską do budowania jedności Kościoła; Aby pokój Boży zapanował na całym świecie.
8. Różaniec przed sumą w Objawienie Pańskie poprowadzi Róża MB Różańcowej.
9. Ogłoszenie społeczne: W przyszłą niedzielę o 15j w Strażaku odbędzie się widowisko „ Z Herodem tu przybywamy”. Szczegóły na gazetce w przedsionku kościoła.
10. Błogosławionego Nowego Roku Pańskiego 2017.

Copyright © 2015 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy.