Polish English Italian

4 NIEDZIELA ADWENTU „A”- 2016-12-18


1.    Przed nami ostatnie dni tegorocznego Adwentu. Wzmagać będzie się pośpiech, zabieganie i myślenie o mnóstwie spraw. Zachowajmy w sercu wewnętrzny pokój, aby nie zgubić z oczu sensu przygotowań- Jezusa.
2.    We czwartek kolejne zaproszenie na cotygodniową adorację Pana Jezusa od 16j.
3.    Bóg zapłać za troskę o porządek w świątyni. Proszę o posługę kolejną grupę.
4.    Różaniec w Boże Narodzenie poprowadzi Róża    MB Gromnicznej.
5.    Naszych chorych odwiedzimy  z posługą sakramentalną: ks. Proboszcz we czwartek od 7. 30, zaś ks. Wikariusz od 14. 30.
6.    Przypominamy o duchowym przygotowaniu do Świąt czyli sakramentalnej spowiedzi we wtorek od godziny 14- 17j z przerwą o 15.30. W kaplicy o 14.15.
7.    W tym roku przygotowuje choinki  i je stroi Rejon III, porządkuje po świętach Rejon VI.

 

 

3 NIEDZIELA ADWENTU  „A”- 2016-12-11


1. Dziś niedziela zwana w tradycji kościelnej Gaudete- „Radujcie się”. Pan jest już blisko.
2. W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw(tzw. Suche Dni), prosimy Boga w intencji rodzin.
3. Za nami już 2 tygodnie pięknych rorat. Naprawdę, można jeszcze dołączyć do tych, którzy też pracują, uczą się ,opiekują chorymi po domach, mają wiele obowiązków, ale trwają na modlitwie.
4. We czwartek zapraszamy na cotygodniową godzinną adorację Pana Jezusa od 16j.
5. Spotkania formacyjne: środa- ministranci i Akcja Katolicka; sobota- schola
6. Bóg zapłać za troskę o świątynię i ofiarę 150 zł. Proszę kolejną grupę o posługę.
7. Różańcowi za tydzień przed suma przewodniczy Róża Dziecięca.
8. Zapowiedzi przedślubne drugie:
    Maciej Jan ZIĘZIO, s. Kazimierza i Haliny PEREC, ur. 08.01.1981r. w Kańczudze, stanu wolnego, z par. Kańczuga z Karolina KONTEK, c. Krzysztofa i Anny PAWEŁEK, ur. 23.09.1989r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy.
9. Proszę zgłaszać do zakrystii chorych do posługi sakramentalnej przed świętami.
10. W tym roku o obsadzenie choinek i ubranie choinek, prosimy mieszkańców z Rejonu III. Termin ustalmy z p. kościelnym, by zrobić to sprawnie i jak najlepiej.
11. Już od kilku dni Rada Parafialna roznosi wiernym parafii opłatki świąteczne. Dziękujemy również za ofiary kwartalne.
12. Bóg zapłać za ofiary składane na ogrzewanie. Za nami już odbiór prac przez Wojewódzki Urząd Konserwatorski. Pamiętajmy jednak, że dopóki są możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz , łatwiej nam będzie udźwignąć ciężar remontów. A powinnością naszą jako wspólnoty parafii, jest udział w tym dziele przez realne włączenie się w to dzieło. Brakiem rozsądku byłoby zaprzestanie prac. Bóg nam dopomoże.

 

 

2 NIEDZIELA ADWENTU „A”- 2016-12-04

 

1. We wtorek uroczysta Nowenna do św. Antoniego z różańcem biblijnym od godz. 16j.
2. Spotkania formacyjne: środa- ministr.i Gr. biblijna; piątek- KSM; sobota o 16j- schola.
3. We czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP oraz cotygodniowa adoracja Pana Jezusa od 16j, zaś po Mszy św. Różaniec dziękczynny z procesją do figury Niepokalanej.
4. Katecheza chrzcielna w piątek 9 grudnia po Mszy św. wieczornej.
5. Trwają Roraty przygotowujące przez kilka tygodni nasze serca do pamiątki narodzin Jezusa w Betlejem. Zwieńczeniem nabożeństw będzie parafialna spowiedź, 20 grudnia we wtorek od godz. 14- 17j, w kaplicy o 14.30.
6. Bóg zapłać za troskę o kościół oraz ofiarę 200zł. Proszę kolejną grupę o posługę.
7. Intencje różańcowe: Aby we wszystkich krajach zniknęła plaga werbowania dzieci do wojska. Aby Europa odkryła ponownie wartość Ewangelii. O dobre przygotowanie do Świąt. Za tydzień różaniec poprowadzi Róża św. Antoniego.
8. Bóg zapłać za pamięć o swej parafialnej wspólnocie i złożone ofiary na remonty oraz ogrzewanie. Jutro odbiór konserwatorski prac wykonanych w tym roku.
9. Zróbmy krok miłosierdzia w stronę potrzebujących pomocy sięgając po świecę na stół wigilijny.
10. Proszę o zgłoszenia chętnych do ofiarowania choinek na święta.
11. Dziś pomagamy ofiarami do puszek Kościołom Wschodu.

 

NIEDZIELA ADWENTU”A”- 2016-11-27


1. Rozpoczęliśmy kolejny Adwent naszego życia. Ma podwójny charakter: jest czasem przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, gdy czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego na świat. Jest też czasem, w którym nasza uwaga ma być skierowana ku powtórnemu przyjściu Chrystusa przy końcu naszych dziejów. Mamy ten czas wypełnić radosnym i gorliwym oczekiwaniem.
2. Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski. Praca duszpasterska będzie skupiała się wokół hasła: „ Idźcie i głoście”.
3. Porządek Mszy św. : o 6. 30 ze śpiewem Godzinek oraz Roraty dla dzieci i młodzieży o 17j.
4. We pierwszy wtorek zapraszamy gorąco na Nowennę do św. Antoniego. Rozpoczniemy różańcem o 16j.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Adoracje od 16jW piątek od 7. 30 odwiedzimy z posługą  chorych.
6. Spotkania formacyjne: środa o16j – ministranci oraz Grupa biblijna; piątek- KSM; sobota o 16j schola.
7. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
8. Różaniec za tydzień poprowadzi przed sumą Róża św. Anny.
9. Bóg zapłać za pamięć o potrzebach naszej wspólnoty parafialnej.
10. Za tydzień dzień solidarnośći z Kościołami na Wschodzie, zbiórka do puszek przeznaczona na pomoc tym Kościołom.
11. Pięknie zapraszamy do udziału w tegorocznych roratach. Nie zapomnijmy o lampionach, i młodsi i starsi…

 

 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA „C”- 2016-11-20

1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Boga i dziękujemy za dzieło stworzenia i odkupienia. Składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest św. uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia. Można uzyskać dziś odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
2. Kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia- szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować.
3. Święto obchodzą dziś członkowie Akcji Katolickiej, którzy wartości wypływające z Ewangelii pragną wcielać w życiu społecznym i zawodowym. Przed kilkunastu laty i w naszej parafii założono oddział stowarzyszenia, który spotyka się w każdy drugi wtorek miesiąca. Zachęcamy do włączenia się w działalność organizacji, bo potrzeba w Kościele wielu wiernych świeckich gotowych promować naukę Chrystusa i świadczyć o Nim.
4. Jutro wspomnienie Ofiarowania NMP. Choć odwołuje się ono do VI w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu.  Polecamy też siostry w zakonach klauzurowych
5. We wtorek natomiast przypada wspomnienie Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
6. We czwartek cotygodniowa adoracja Pana Jezusa od 16j. Zapraszamy.
7. Zapraszamy do modlitwy za naszych bliskich i drogich nam zmarłych- w wypominkach.
8. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy kolejny rok liturgiczny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.
9. Spotkania formacyjne: wtorek o 16j ministranci; środa o 16j klasa II gimn., po Mszy kl.III gimn.; piątek- KSM; w niedzielę po 9.00 spotkanie rodziców dzieci komunijnych.
10. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę o posługę mieszkańców Sieteszy Górnej.
11. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Fatimskiej.    
12.    Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca, zachęcamy do ofiary na inwestycje. Bóg zapłać za złożone w minionym tygodniu ofiary.
13.    Na półeczce za ławkami są kartki do podziękowań  i próśb na naszą nowennę do św. Antoniego.

 

32 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-11-06

 

1. Słyszymy prawdę o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, i o modlitwie za zmarłych pogłębiającej wiarę w to, że spotkamy się w niebie. „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy ofiarowanej zmarłym w codziennych wypominkach. Zyskujmy do 8 listopada odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami za odwiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.
2. We wtorek uroczysta nowenna do św. Antoniego. Przyjdźmy z wiarą przynosząc rozliczne intencje, by je powierzyć Bogu za wstawiennictwem tak znanego pośrednika. Rozpoczniemy różańcem o 16j.
3. W środę święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, katedry biskupa Rzymu. W modlitwie powierzajmy posługę Ojca Św.
4. We czwartek rozpoczniemy Nowennę przed Jubileuszowym Aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Już dziś serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
5. W piątek, 98. rocznica odzyskania niepodległości. Pamiętamy o tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i w jej obronie. Pomodlimy się o to, by każdy Polak troszczył się o wspólny dom, jakim jest jego kraj. Będziemy zawierzać dobremu Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski, a także prosić, aby każdy jej mieszkaniec czuł się dobrze jako obywatel i jako chrześcijanin.
6. Spotkania formacyjne: wtorek po Mszy św.- ostatnia w tym roku katecheza przedchrzcielna dla rodziców planujących chrzest oraz rodziców chrzestnych, którzy są zaproszeni do godności chrzestnych w naszej parafii lub poza nią, po Mszy Akcja Katolicka; środa- o 16j – ministranci; piątek- KSM; sobota o 16j- schola.
7. Bóg zapłać za troskę o kościół. Posługę porządkowania w kościele przejmuje Chodakówka.
8. Intencje różańcowe: O rozwiązanie problemu uchodźców; O pokój w Syrii; Za dusze w czyśćcu. Różaniec w niedzielę poprowadzi Róża MB z Lourdes.
9. Bóg zapłać za pamięć o potrzebach parafii: remontach, ogrzewaniu. Bóg zapłać za pomoc i udział w kweście na cmentarzu.

 

31 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-10-31

 

1. Na kartach Biblii, Bóg poszukuje człowieka, pragnąc jego szczęścia i zbawienia. Spotkanie Boga, jak u Zacheusza, zmienia wszystko. Pozwólmy odnaleźć się Bogu, miejmy pragnienie spotkania z Nim. Choćby w różańcu- jeszcze dziś i jutro. A od środy poprzez koronkę do Miłosierdzia Bożego i wspólną modlitwę wypominkową.
2. We wtorek, uroczystość Wszystkich Świętych. Oddamy cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne szczęście w Jego królestwie. Nasze powołanie to świętość, a nieb prawdziwa ojczyzna. Po sumie procesja na cmentarz, w tym roku w pięknej oprawie, którą przygotowują dzieci i młodzież z ZSG.
3. W środę, Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Na mocy papieskiego przywileju kapłan może sprawować trzy Msze Św. pod specjalnymi warunkami, dlatego też w naszym kościele Msze Św. o 7.00, 7. 40 oraz 17.00.
4. W listopadowe dni zadumy przychodźmy częściej na groby zmarłych. Zamieńmy kopcące znicze i sztuczne kwiaty na żywy ogień naszych modlitw. Troszczmy się o porządek na cmentarzu- poświęconym miejscu oczekiwania na zmartwychwstanie.
5. Od 1 do 8 listopada, odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, uzyskamy dla nich odpust zupełny- darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Św., wzbudzić akt wyzbycia się przywiązania do grzechu i pomodlić się w intencjach papieskich.
6. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca z adoracjami od 16j. W piątek od 7. 30 odwiedzimy chorych.
7. Jutro po Mszy św. spotkanie ministrantów.
8. Uroczystą nowennę do św. Antoniego przenosimy na drugi wtorek miesiąca o 16j.
9. Różaniec we wtorek przed sumą poprowadzi Róża NMP Niepokalanej, zaś w niedzielę Róża MB Nieustającej Pomocy.
10. Bóg zapłać za pamięć o potrzebach parafii z racji ostatniej niedzieli miesiąca.
11. W uroczystość Wszystkich Świętych, kolejny raz odbędzie się kwesta na remont naszej kaplicy cmentarnej.

 

30 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-10-23


1. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości pokornej, ufnej, wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie przed Bogiem i przed samymi sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę wysłuchany i Pan udzieli mi swojej łaski. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa różańcowa.
2. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych nabożeństw w tym tygodniu będziemy omadlać dzieło misyjne Kościoła. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczymy na materialną pomoc misjom i misjonarzom.
3. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Na balaskach wystawione zostały kartki wypominkowe, na których wypisujmy imiona naszych zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej codziennej modlitwie.
4. W tym tygodniu patronują nam: 24 X – błog. ks. Jana Balickiego, prezbitera; 28 X – święci Ap. Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani w „katalogu” Apostołów jako krewni Jezusa; wg niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeńską.
5. We czwartek o 16j, zapraszamy na cotygodniową adorację Pana Jezusa.
6. W piątek nietypowo, różaniec o 16. 30 i Msza św.
7. Spotkania formacyjne: środa o 16j ministranci oraz Grupa biblijna;
8. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża NMP Królowej Korony Polskiej.
9. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
10. Za kilka dni odbiór wykonanych prac przy obiektach kaplicy cmentarnej i kościele parafialnym. A w przyszłą niedzielę taca inwestycyjna, pamiętajmy o potrzebach parafii. Dziękuję z serca wszystkim Dobrodziejom.
11. Za tydzień, pamiętamy o zmianie czasu na zimowy.
12. Trwa już wzmożony ruch na cmentarzu. Bardzo proszę o segregację odpadów. Trawę, chwasty zanośmy za kaplicę na pryzmę- przegnije i będzie kompost. Wszelkie plastiki oraz szkło segregujmy. Ogromnie proszę o zabieranie ze sobą posegregowanych odpadów. Dla rodziny to żaden problem, ale dla parafii ogromne obciążenie. Gościom już tego nie zaproponujemy. Pomyślmy o większej ilości modlitwy a nie tylko zniczy…
13. Parafialne sprzątanie cmentarza o ile pogoda pozwoli w poniedziałek od godz. 8j.

 

25 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-09-18

 

1. „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta Chrystusowa przestroga każe nam zadać pytanie o nasz system wartości w życiu.
2. Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.
3. Rozpoczynamy kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież w naszej Ojczyźnie, którym patronuje św. Stanisław Kostka, wspominany dziś w kalendarzu liturgicznym. We środę święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. W piątek św. Ojca Pio, jednego z najbardziej popularnych świętych stulecia; z jego posługi, zwłaszcza z sakramentu pojednania i duchowego kierownictwa, korzystało wielu pielgrzymujących do San Giovanni Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i kapłańskie obowiązki.
4. Spotkania formacyjne: środa o 17j- ministranci; piątek o 17j schola i KSM.
5. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Proszę kolejną grupę o posługę.
6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża św. Józefa.
8. Cieszę się, że parafia tak licznie włączyła się w pomoc potrzebującym w ramach akcji pod patronatem Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, i złożyła wiele elekt rozłomu, który został odeony we czwartek.
9. Bóg niech będzie nagrodą, a nasza wdzięczność i modlitwa, skierowane ku Dobroczyńcom, którzy nie zapominają o prowadzonych pracach przy kaplicy i kościele. W najbliższą ostatnią niedzielę września taca inwestycyjna.
10. W przyszłą niedzielę parafia planuje pielgrzymkę do Matki Bożej Pocieszenia w Komborni na coroczną Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca. Mam nadzieję, że wielu z nas wykorzysta tę okazję do modlitwy/ zapisy w zakrystii.
11. Uroczyste włączenie uczniów klasy I gimn. do grona kandydatów przygotowujących się do bierzmowania w najbliższą niedzielę na Mszy o 9j.

 

24 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-09-11


1. Słyszymy o miłosierdziu Boga. Bóg przebacza grzechy, gdy widzi szczery żal i chęć poprawy. Pielęgnujmy pragnienie przemieniania życia i korzystajmy z sakr. pokuty.
2. Dziś 15r. zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku. Modlimy się w intencji ofiar terroru i reżimów oraz pokoju, wzajemnego zrozumienia i poszanowania w świecie.
3. Od dziś rozpoczynamy dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców w szóstym Tygodniu Wychowania. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o nie.
4. Przyszła niedziela to Dzień Środków Społecznego Przekazu. Towarzyszyć nam będzie modlitwa w intencji dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.
5. W środę, święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata nasz Pan Jezus Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać Siudo wiary, i okazywać szacunek kapliczkom i krzyżom.
6. W czwartek, Matki Bożej Bolesnej. Mieszkańców Lipnika i chętnych z parafii zapraszamy o pod kapliczkę przy skręcie do Domu Rekolekcyjnego, o godz. 16. 30 na różaniec oraz o 17j na Mszę św. dziękczynną z racji ukończenie prac remontowych.
7. W sobotę 77r. sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętamy o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu, i by bolesna historia narodów doczekała się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.
8. Spotkanie formacyjne: wtorek- AK; środa- o 17j kl. I GIMN, po Mszy ministranci; piątek- o 17j schola i KSM.
9. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
10. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Gromnicznej.
11. Serdeczne podziękowania za ofiary składane na remonty i ogrzewanie kościoła.
12. W najbliższą sobotę i niedzielę parafia organizuje pielgrzymkę do Łagiewnik i Częstochowy. Koszt ok.
13. Książeczki z obrazkami na niedziele będą doręczone w przyszłą niedzielę.

 

 

20 NIEDZIELA ZWYKŁA „ C” 2016-08-14

 

 

1. Niełatwo jest być uczniem Chrystusa, ale pamiętajmy, że On zawsze przychodzi nam z pomocą i udziela potrzebnych darów. Prośmy Go, aby zawsze nam towarzyszył swoją łaską tak w godzinach pracy, jak i wypoczynku oraz umacniał nasze dobre sierpniowe postanowienia.
2. Jutro będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP, w polskiej tradycji nazwaną Świętej Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę. Jutro również przywitamy w naszej parafii nowego ks. Wikariusza Pawła GŁAZOWSKIEGO
3. Jutrzejsza uroczystość to także rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tzw. Cud nad Wisłą i święto Wojska Polskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o polskich żołnierzach pełniących pokojowe misje w różnych zakątkach świata.
4. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
    14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, misjonarz w Japonii, założył klasztor w Niepokalanowie pod Warszawą, gdzie prowadził działalność wydawniczą; oddał swoje życie za współwięźnia w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu;
    17 VIII – św. Jacek Odrowąż, duchowy syn św. Dominika, który od niego otrzymał zakonny habit;
  20 VIII – św. Bernard z Clairvaux, człowiek wielkiej wiedzy, modlitwy i kontemplacji; potrafił łączyć aktywne życie z kontemplacją i mistyką; zasłynął również jako autor wielu pism teologicznych i ascetycznych.
5. Różaniec w niedzielę przed sumą poprowadzi róża św. Marii Magdaleny
6. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE DRUGIE
Karol KLUZA, s. Krzysztofa i Urszuli URBAN, ur. 27.04.1992 w Kolbuszowej, stanu wolnego, z Bukowca par. Domatków i Patrycja Weronika MRÓZ, c. Zygmunta i Anny MACHLARZ, ur. 06.11.1992 r w Przeworsku, stanu wolnego z Sieteszy

 

19 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-08-07


1. Mamy być czujni i rozmodleni. Jezus zapewnia o nagrodzie dla wiernych. Prośmy o  umocnienie wiary i zaufania. Ćwiczmy wytrwałość przez ascezę i wstrzemięźliwość od alkoholu. Zachęcamy do podejmowania zobowiązań.
2. Modlimy się, by Światowe Dni Młodzieży i papieska pielgrzymka do naszej Ojczyzny, przyniosły w życiu narodu i uczestników spotkania obfite i trwałe owoce.
3. We wtorek święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, w środę Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
4. W najbliższa niedzielę na sumie pożegnanie ks. wikariusza Marka. Natomiast w przyszły poniedziałek, 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP. To święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę. Na zakończenie Mszy Świętych pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty. Powitamy pośród nas kolejnego kapłana ks. Pawła Głazowskiego.
5. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę  kolejną grupę o posługę.
6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Św. Antoniego.
7. Intencje różańcowe: Papieska: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie; Papieska: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, świadcząc o wierze, uczciwości i miłości; Diecezjalna: O trzeźwość narodu; Parafialna: O Boże błog. w pracach remont. oraz za Dobrodziejów.

8. Zapowiedzi przedślubne pierwsze: Karol KLUZA, s. Krzysztofa i Urszuli URBAN, ur. 27.04.1992r. w Kolbuszowej, stanu wolnego, z Bukowca par. Domatków i Patrycja Weronika MRÓZ, c. Zygmunta i Anny MACHLARZ, ur. 06.11.1992r. w Przeworsku, stanu wolnego z Sieteszy.
   Zapowiedzi przedślubne drugie:
    - Grzegorz Maciej PAKLA, s. Krzysztofa i Elżbiety KULAS, ur. 15. 08. 1983r. w Przeworsku, stanu wolnego z Sieteszy i Marzena Maria CIELEŃ, c. + Józefa i Stanisławy WIĘCKOWICZ, ur. 26.12.1985r.w Przeworsku, stanu wolnego z Sieteszy.
    - Hubert BUCIOR, s. Krzysztofa i Wandy, ur. 15. 08. 1989r. w Leżajsku, stanu wolnego, z Szyszkowa par. Potok Górny i Karolina Joanna ŁOŚ, c. Krzysztofa i Małgorzaty HAWRO, ur. 12.05.1992r. w Rzeszowie, stanu wolnego z Sieteszy.
9. „Od Pana Boga nie ma wakacji” – niech ta maksyma towarzyszy wyruszającym na zasłużony wakacyjny wypoczynek i z niego korzystającym, których serdecznie pozdrawiamy. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia. Zmarłych polecajmy Bożemu miłosierdziu.

 

18 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-07-31

 


1. Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie 10 dni przeżywaliśmy w naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza posłania pod przewodnictwem papieża.
2. Jutro kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.
3. Rozpoczyna się sierpień, miesiąc wielu ważnych wydarzeń w historii Ojczyzny, pielgrzymek  oraz miesiąc wytężonej pracy przy żniwach. Miejmy tez odwagę złożyć dar całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu- tak wielu tego potrzebuje.
4. Święty Franciszek z Asyżu otoczył opieką kaplicę pw. Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą. W niej otrzymał słynny odpust, który papieże zatwierdzili i którym objęli cały Kościół. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga oraz wypełnienie zwykłych warunków odpustu. Od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia, można zyskać odpust ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych.
5. Również we wtorek zapraszamy na kolejne świętowanie obecności i wstawiennictwa świętych w naszej codzienności. Spotykamy się na uroczystej nowennie do św. Antoniego już od18j na różańcu biblijnym.
6. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca z adoracjami od 17j. W piątek od 7. 30 odwiedzimy naszych chorych. W sobotę, w Święto Przemienienia Pańskiego o 17j różaniec fatimski.
7. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Proszę kolejną grupę o posługę.
8. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża św. Anny.
9. Modlitewnym dziękczynieniem obejmujemy wszystkich Ofiarodawców, którzy wspierają również dziś  z racji ostatniej niedzieli miesiąca, potrzeby naszej wspólnoty.
10. Decyzją ks. Biskupa nasz ks. wikariusz Marek pozostanie z nami jeszcze tylko kilka tygodni, po których zostanie posłany do parafii Białobrzegi. Już dziś zapraszam na sumę 14 sierpnia, na której uroczyściej okażemy naszą wdzięczność poprzez modlitwę.
11. Obchodzącym w tym tygodniu swoje osobiste uroczystości, zwłaszcza urodziny i imieniny, przekazujemy zapewnienie o naszej życzliwości. Swoje pozdrowienia kierujemy do korzystających z wakacyjnego odpoczynku.

 

 

17 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-07-24


1. Od minionej środy trwają XXXI Światowe Dni Młodzieży, których hasłem są słowa jednego z ewangelijnych błogosławieństw: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. We wtorek, 26 lipca nastąpi ich oficjalne otwarcie w Krakowie, a od czwartku przewodzić im będzie Ojciec Święty. Otaczajmy modlitwą to wydarzenie, by dla wszystkich stało się ono umocnieniem w wierze, nadziei i miłości. Zapraszamy codziennie do kościoła, na wspólną modlitwę w tej intencji.
2. Dzisiaj po Sumie błogosławimy kierowców i ich pojazdy z okazji przypadającego jutro wspomnienia Świętego Krzysztofa.
3. Jutro przypada święto Świętego Jakuba Apostoła, we wtorek, 26 lipca, w liturgiczne wspomnienie dziadków Pana Jezusa, Świętych Anny i Joachima, na wieczorną Eucharystię zapraszamy naszych seniorów. Będzie to specjalny dzień modlitwy i wdzięczności za rodziców i ludzi starszych. A już dziś na 17ą,  zapraszamy nasze Babcie i Dziadków na popołudniowe spotkanie przy ognisku za plebańską stodołą. Zaś 29 VII – św. Marty, siostry Marii i Łazarza z Betanii; patronki życia domowego: gospodyń, kucharek, służących, pomocy domowych, hotelarzy.
4. Zapraszamy do oglądania transmisji ze Światowych Dni Młodzieży, które odbywać się będą w Krakowie, i do wspólnej modlitwy z następcą św. Piotra i z młodymi z całego świata (szukajmy godzin emisji telewizyjnych relacji).
5. Bóg zapłać za porządki w kościele. Proszę kolejną grupę o posługę.
6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Fatimskiej.
7. Modlitwami w kościele wspieramy naszych Ofiarodawców. A za tydzień, w ostatnią niedzielę miesiąca, pamiętajmy o wsparciu remontu kaplicy i kościoła.
8. Jutro przed południem( ok. godz. 10.00),  przyjedzie transport z drewnem na więźbę dachową naszej kaplicy. Dlatego proszę kilku mężczyzn, którzy dysponują kilku godzinami wolnego czasu, o podejście do zakrystii po Mszy św. celem uzgodnienia szczegółów rozładunku.
9. Pozdrawiamy wszystkich urlopowiczów i życzymy pięknego wypoczynku. Solenizantom i jubilatom przekazujemy najlepsze życzenia. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.

 

16 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-07-17


1. Jak ważne jest w życiu rozpoznawanie przychodzącego Boga. Prośmy, byśmy z Jego obecności i bliskości czerpali siłę do codziennego działania i by Bóg towarzyszył swą łaską rozpoczynającym się już w tę środę, 20 lipca XXXI Światowym Dniom Młodzieży. Niech będą umocnieniem wiary dla uczestników i przyjmujących.
2. W tym tygodniu w liturgii są wspominani:
        20 VII – bł. Czesław, jeden z pierwszych polskich dominikanów, który zakonny habit otrzymał od samego założyciela zakonu;
        22 VII – św. Maria Magdalena, uczennica Pańska, jedna z pierwszych zwiastunek radosnej nowiny o zmartwychwstaniu Pana Jezusa;
        23 VII – św. Brygida Szwedzka, wzorowa żona i matka, a także zakonnica i mistyczka, która spisała swoje mistyczne spotkania z Jezusem, stanowiące i dziś inspirację dla wielu chrześcijan.
3. W przyszłą niedzielę po sumie, pobłogosławimy mechaniczne pojazdy i ich użytkowników z racji wspomnienia Św. Krzysztofa, patrona kierowców.
4. We wtorek spotkanie Grupy biblijnej.
5. Różańcowi przed sumą z tydzień przewodniczy Róża Św. Michała Archanioła.
6. Dziękuję za wykoszenie traw na skarpach przy kościele i wzdłuż rowów oraz posługę porządkowania kościoła. Proszę kolejną grupę.
7. Bóg zapłać za kilka kolejnych ofiar złożonych ostatnio na remont kaplicy i kościoła. Rozpoczną się niebawem prace na dachu kaplicy, toteż niech im towarzyszą nasze modlitwy i ofiarność.
8. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wakacje życzymy bezpiecznego i radosnego czasu odpoczynku. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej modlitwie w ich intencji.  Zmarłym w ostatnim czasie parafianom pragniemy wypraszać dar życia wiecznego.

 

15 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-07-10


1. Jezus przypomina dziś w Ewangelii o największym przykazaniu − przykazaniu miłości oraz w prosty sposób wyjaśnia, jak należy je wypełniać. W każdym człowieku należy dostrzegać brata, który może potrzebować naszej pomocy. Już za 10 dni, choćby modlitwą, będziemy mieli okazję okazać życzliwość wobec młodych, którzy przybędą do naszego kraju na Światowe Dni Młodzieży.
2. We czwartek zapraszamy na spotkanie z Jezusem w ciszy adoracji od 17.00.
3. W tym tygodniu są wspominani w liturgii:
    11 VII – św. Benedykt, opat i patron Europy, autor słynnej Reguły, uważany za duchowego ojca mnichów Kościoła Zachodniego;
    12 VII − św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik, autor żywota św. Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników, przyjaciel Polski, występujący w jej obronie u cesarza Henryka II;
    13 VII − święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt, którzy jako drogę swojego uświęcenia obrali surowe życie w odosobnieniu i liczne praktyki ascetyczne;
4. 15 VII – św. Bonawentura, biskup i Doktor Kościoła, duchowy syn św. Franciszka z Asyżu, który ułożył pierwsze konstytucje dla zakonu jako wykładnię reguły Ojca Założyciela, co dało mu tytuł drugiego „Ojca Zakonu”.
5. W sobotę, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel znana jest nam  ze Starego Testamentu. Jest miejscem obrony wiary w jedynego Boga przez proroka Eliasza.W średniowieczu powstał na niej zakon karmelitański. Z tym dniem i z rodziną karmelitańską zakonną wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach danych Szymonowi Stockowi, przełożonemu generalnemu karmelitów, obiecała noszącym szkaplerz ochronę przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem. Niech będzie on zawsze znakiem naszej religijności i chrześcijańskiej tożsamości. Znakiem, że chcemy naśladować Maryję w Jej zawierzeniu Bożemu słowu i obietnicom.
6. Bóg zapłać za porządkowanie kościoła. Proszę kolejną grupę o posługę.
7. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża MB z Lourdes.
8. Boże błogosławieństwo idzie za ofiarą złożoną z wiarą. Dziękuję serdecznie wszystkim Ofiarodawcom, a szczególnie składającym dodatkowe ofiary oprócz kwartalnych z przeznaczeniem na remonty.
9. W sobotę pod patronatem matczynej opieki Maryi z Góry Karmel i z prośbą o Boże błogosławieństwo rozpoczniemy prace przy naszej kaplicy cmentarnej. Na tę okoliczność zapraszam na dodatkową Mszę św. o godz. 7j rano.
10. Pozdrawiam korzystających z wakacji i urlopów, życząc pięknego i bezpiecznego wypoczynku.

 

14 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-07-03


1. Ewangelia opowiada o posłaniu 72 uczniów, którzy mają nieść pokój, dobro, radość i miłość. Dziś to my jesteśmy posyłani, aby przypominać światu, że trzeba nieustannie budować i troszczyć się o królestwo Boże. Zbliżają się dni, w czasie których z orędziem Bożego królestwa do naszej Ojczyzny przybędą młodzi z całego świata. Chciejmy to spotkanie, te wielkie rekolekcje dla młodych i dla wszystkich Polaków, otoczyć naszą modlitwą.
2. W najbliższy wtorek uroczysta Nowenna do św. Antoniego przy Źródełku. Zmobilizujmy się i przyjdźmy już na 18j, by we wspólnym różańcu polecić nasze sprawy wraz z prośbą za parafię i zbliżające się remonty.
3. W tym tygodniu w liturgii są wspominani:
    - 3 VII − św. Tomasz Apostoł, należał do grona Apostołów; Pan Jezus nakazał mu włożyć ręce w swój bok i w miejsce gwoździ; wyznał wiarę w Zmartwychwstałego słowami; „Pan mój i Bóg mój”;
    - 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska, patronka dzieł misyjnych w Polsce; swoje talenty i zdolności poświęciła dziełu misyjnemu Kościoła, zwłaszcza dla rozkrzewiania wiary w Afryce;
    - 8 VII – św. Jan z Dukli, pustelnik, a później franciszkański kapłan, który zasłynął jako wybitny spowiednik i kaznodzieja.
4. We czwartek okazja do spotkania z Jezusem w ciszy adoracji od 17j.
5. Bóg zapłać za troskę o kościół oraz ofiarę 75 zł na kaplicę cmentarną . Proszę kolejną grupę o posługę.
6. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża MB Nieustającej Pomocy.
7. Dziś 9 rocznica odejścia do wieczności Śp. księdza proboszcza Franciszka Sirego. Polecajmy jego duszę Bożemu miłosierdziu.
Dziękuję za  konkretną odpowiedź czynem, w związku z planowanym rozpoczęciem prac przy kaplicy cmentarnej. Pozostało jeszcze do kwestowania kilka rejonów i bardzo o to proszę, ponieważ z chwilą rozpoczęcia prac środków będzie szybko ubywać.     

 

10 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-06-05


1. „Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój” – tak komentowano fakt wskrzeszenia młodzieńca z Nain czy inne cuda dokonywane przez Pana Jezusa. Dziś również Jezus chce przychodzić do nas ze swoją uzdrawiającą mocą i łaską. Czyni to przez sakramenty, zwłaszcza w Eucharystii, kiedy stając się pokarmem na życie wieczne. Pozwólmy Bogu działać w nas i przez nas. Korzystajmy z Jego darów jak najowocniej i jak najczęściej.
2. Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Podziękujmy Panu Bogu za Jego niepojętą i nieskończoną miłość, za dar Jego wcielenia i odkupienia. W to dziękczynienie włączajmy sprawy osobiste, dotyczące naszej parafialnej wspólnoty, ale i całego narodu. Wyrażamy wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę, za każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości i solidarności.
3. We wtorek o 18j uroczysta Nowenna do św. Antoniego i około 19j Msza św. przy Źródełku/ o ile będzie ładna pogoda.
4. Rozpoczęliśmy czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Każdego wieczoru odmawiamy litanię do Bożego Serca. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
5. Spotkania formacyjne: ministranci; środa o 17j klasa I gimn. po Mszy II gimn.; piątek o 17j schola i KSM.
6. Bóg zapłać za troskę o kościół. Za tydzień odpust parafialny. Proszę o solidniejsze sprzątanie w świątyni, wykoszenie parkingów i skarp wokół kościoła.
7. Różaniec przed sumą odpustową poprowadzi Róża św. Antoniego.
8. Serdeczne podziękowania dla wszystkich Ofiarodawców otwierających serce dla potrzeb parafii i planowanych remontów.
9. Za tydzień główny odpust parafialny. Pamiętajmy o przygotowaniu serca przez spowiedź, na łaskę zyskania odpustu zupełnego.

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA „C”- 2016-05-01

 1. Rozpoczynamy maj, w naszej tradycji naznaczony modlitwą z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Prośmy, by nam pomagała przyjmować i wypełniać naukę Jej Syna, by nas uczyła pełnić wolę Boga. Zachęcamy do udziału wszystkich Parafian.
 2. Dziś Św. Józefa Rzemieślnika. Prosimy, aby podejmowany trud przynosił osobistą satysfakcję i zapewniał środki do życia. Polecamy również poszukujących pracy.
 3. We wtorek, 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski- głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Msze Św. w porządku niedzielnym. Modlić się będziemy w intencji Ojczyzny i rodaków na emigracji. Jutro, z okazji Dnia Polonii i Dnia Flagi, w modlitwie czy we Mszy Świętej wyraźmy troskę o duchowy i materialny ład i rozwój w naszej Ojczyźnie.
 4. W kolejny tydzień Wielkanocy zanosimy błaganie do Boga o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Z Maryją będziemy prosić Boga, by błogosławił ludzkim wysiłkom, by przyniosły obfity plon i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba. Wtorkowe wołanie w intencji Ojczyzny jest także okazją do modlitwy o to, by w naszym kraju nikt nie cierpiał z powodu biedy, głodu i aby ciężka praca rolników była doceniana i godziwie wynagradzana.
 5. Wtorkowa uroczysta Nowenna do św. Antoniego z racji Uroczystości przeniesiona będzie na kolejny tydzień.
 6. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca z adoracjami od 17j i różańcem. W piątek od 8j odwiedziny chorych. W sobotę o 17. 30- różaniec fatimski.
 7. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msze Święte jak w każdą niedzielę.
 8. Spotkania formacyjne:  środa o 17 ministranci i Grupa biblijna; piątek o 17j schola i KSM.
 9. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 10. Dziękuję serdecznie kilku grupom sąsiedzkim za złożone ofiary. Dzięki nim mogliśmy zakupić wiele kwiatów do bocznych ołtarzy wraz z doniczkami.
 11. Różaniec we wtorek przed sumą popr. Róża MB Królowej, zaś w niedzielę Róża św. Anny.
 12. Intencja dla wspólnot Żywego Różańca: Za naszą Parafię.
 13. Dziękując za ofiarowany grosz na remonty dzielę się radością o przyznanych nam środkach z WUOZ na remonty kaplicy i kościoła.
 14. Spowiedź dzieci komunijnych oraz rodzin w sobotę o 9.00. Zaś w najbliższą niedzielę uroczystość I Komunii św. na sumie o 11.00.

Nuncjatura Apostolska w Polsce informuje, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację abpa Józefa Michalika z posługi Metropolity Przemyskiego, imianował Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej ArchidiecezjiAdama Szala/ Komunikat.

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA „C”- 2016-04-24

 1. Jezus przypomina nam o tym, byśmy się wzajemnie miłowali.
  W początkach chrześcijaństwa wzajemna miłość pomiędzy uczniami Chrystusa przyciągała i inspirowała pogan. Warto o tym pamiętać i żyć tak, by inni widzieli, że jesteśmy uczniami Jezusa.
 2. Jutrzejsze święto Świętego Marka Ewangelisty to tradycyjny dzień modlitwy o urodzaje. Chociaż dopiero w przyszłym tygodniu przeżywać będziemy specjalne dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące, chciejmy w naszej osobistej modlitwie prosić dobrego Boga, by pobłogosławił wszelkie ludzkie wysiłki, aby przyniosły one obfity plon i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.
 3. Zachęcamy i zapraszamy do modlitwy w intencji Europy w dniu święta patronki naszego kontynentu, Świętej Katarzyny Sieneńskiej. Naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane w przypadający tego dnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
 4. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy maj. W naszej polskiej tradycji to miesiąc szczególnej modlitwy razem z Maryją. Każdego dnia po Mszy Św., będziemy odprawiać nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej. Pamiętajmy o przystrojeniu kapliczek i figur Maryi. Majówki w niedziele o 15j.
 5. Spotkania formacyjne: środa o 17j ministranci; piątek o 17j schola i KSM.
 6. Bóg zapłać za troskę o kościół i ofiarę 60zł na kaplicę. Proszę kolejną grupę o posługę.
 7. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża MB Fatimskiej.
 8. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na remonty z racji ostatniej niedzieli miesiąca.
 9. W najbliższą niedzielę po Mszy o 9j spotkanie rodziców klasy II SP.
 10. Ze względu na przypadającą w pierwszy wtorek maja uroczystość NMP Królowej Polski, nabożeństwo Nowennowe do św. Antoniego przenosimy tydzień później.

4 NIEDZIELA WIELKANOCY „C”- 2016-04-17

 1. Pan Jezus porównuje się do pasterza troszczącego się o owce. Jezus jest Dobrym Pasterzem, który opiekuje się nami – swoimi owcami i każdego z nas pragnie obdarować życiem wiecznym, które wysłużył przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujmy za ten dar, dziękujmy za nieskończoną miłość Pana Boga i bądźmy Mu posłuszni.
 2. To porównanie Jezusa do pasterza każe nam nazywać tę niedzielę niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne, którzy będą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza.
 3.  W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa, męczennika i patrona Polski. Znajdźmy czas na spotkanie z Chrystusem we Mszy Świętej i na modlitwę w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.
 4. Spotkania formacyjne: wtorek o 17j ministranci i lektorzy; środa- wszystkie klasy gimnazjalne; piątek o 17j- schola i KSM.
 5. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 6. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża MB Fatimskiej.
 7. Zapowiedzi przedślubne pierwsze:

ü  Piotr MIERZWA, s, Józefa i Cecylii SZCZEPAŃSKIEJ, ur. 28. 07. 1987r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Gaci i Gabriela RUDNICKA, c. Mieczysława I Genowefy KILIAN, ur. 18. 06. 1992r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy.

ü  Jaromir Marek DZIEŃ, s. Zbigniewa i Lucyny RUDNICKIEJ, ur. 07. 10. 1991r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy i Sylwia Helena SAPIŃSKA, c. Markai Beaty ŁOBAS, ur. 11. 12. 1991r. w Łańcucie, stanu wolnego, z Albigowej.

Zapowiedzi przedślubne drugie:

ü  Kamil Mateusz ZAJĄC, s. Janusza i Joanny MAJCHER, ur. 21. 02. 1990 r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy i Ewelina,     Maria PELC, c. Zbigniewa i Joanny UCHMAN, ur. 07. 04. 1989r. w Łańcucie, stanu wolnego, z parafii Kosina

 1. Bóg niech błogosławi Dobrodziejom naszej wspólnoty, za ofiary składane na remonty.
 2. Pamiętajmy o najbliższej i ostatniej niedzieli kwietnia, w którą składamy ofiary na nasze inwestycje.
 3. Serdecznie dziękuje Grupie biblijnej za troskę o piękno liturgii w minionym Tygodniu biblijnym.
 4. Dzisiejsza taca jest przeznaczona w całości na organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
 5. We środę po Mszy św. zapraszamy na Drogę Światła- nabożeństwo 14 stacji, oparte na pięknych świadectwach wielu polskich świętych. Chcemy przez to zaakcentować i  w naszej wspólnocie obchody Jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski. W nabożeństwie udział wezmą członkowie poszczególnych wspólnot parafialnych.

3 NIEDZIELA WIELKANOCY „C”- 2016-04-10

 1. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom
  i przyjaciołom, spotykał się z nimi i dawał im dowody, że żyje. Dziś o jednym z takich spotkań opowiada nam Ewangelia. Od 8 lat trzecia niedziela Wielkanocy w naszej Ojczyźnie, dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, jest Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Znajdźmy w tym tygodniu czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie. Zachęcamy do indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego. Można również poszerzyć wspólnotę naszej Grupy Biblijnej; spotkania co 2 tygodnie- najbliższe za tydzień we środę po Eucharystii. Zaś w najbliższą środę po Mszy św. zapraszamy na godzinny mini maraton biblijny. Pochylimy się nad 2 Listem św. Pawła do Koryntian.
 2. W tym tygodniu, w dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.
 3. Spotkania formacyjne: wtorek o 17j ministranci i lektorzy oraz Akcja katolicka; środa o 17j klasa I gimn.; piątek o 17 schola i KSM
 4. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 5. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża św. Michała Archanioła.
 6. Zapowiedzi przedślubne pierwsze: Kamil Mateusz ZAJĄC, s. Janusza i Joanny MAJCHER, ur. 21. 02. 1990 r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy i Ewelina,     + Maria PELC, c. Zbigniewa i Joanny UCHMAN, ur. 07. 04. 1989r. w Łańcucie, stanu wolnego, z parafii Kosina.
 7. Bóg zapłać za składane ofiary na remont kościoła i kaplicy cmentarnej.
 8. Zachęcamy do ofiarowania jakiejś ofiary na prześladowanych chrześcijan w ramach akcji  SOS dla Życia/ z możliwością otrzymania filmu na CD.
 9. „Chodźcie, posilcie się!” – te słowa Pana Jezusa są zaproszeniem dla nas, abyśmy karmili się Jego słowem. Jeszcze raz zachęcamy i zapraszamy, byśmy w Tygodniu Biblijnym znaleźli czas choćby na krótką lekturę Świętych Ksiąg.

2 NIEDZIELA WIELKANOCY „C” - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO- 2016-04-03

 1. Dzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Ustanowił ją w 2000 roku Święty Jan Paweł II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni.
 2. Dziś o godz. 15j Godzina Miłosierdzia. Trwajmy u boku Chrystusa. Wspólnie odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz ponowimy akt oddania świata Bożemu miłosierdziu.
 3. Jutro uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To Dzień Świętości Życia. O tym, że ludzkie życie jest święte i należy mu się szacunek i cześć od poczęcia w łonie matki aż do naturalnej śmierci, Kościół nieustannie przypomina. Ów głos zawarty w nauczaniu papieży to wołanie do ludzkich sumień, wołanie o opamiętanie dla świata przesiąkniętego pogardą dla życia i cywilizacją śmierci. Msze Święte o godz. 8.00 i 18j. Podczas wieczornej Eucharystii będzie można podjąć dzieło adopcji, składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców.
 4. W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy
  w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Zachęcamy nie tylko w tym szczególnym tygodniu wszystkich parafian do lektury Pisma Świętego.
 5. W dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.
 6. Spotkania formacyjne: wtorek AK; środa o 17j ministranci i Grupa biblijna; czwartek o 17j schola; piątek KSM; niedziela po 9tce rodzice dzieci komunijnych.
 7. Bóg zapłać za troskę o kościół i ofiarę 170zł na kaplicę. Proszę kolejną grupę o posługę.
 8. Różaniec w Zwiastowanie o 17. 30 poprowadzi Róża Zwiastowania, zaś w niedzielę Róża MB z Lourdes.

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO „C”- 2016-03-27

 1. W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa przyszliśmy do naszego parafialnego Wieczernika, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Z całym stworzeniem dziękujemy za dzieło odkupienia, za Jezusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Życzę wam, drodzy parafianie i Goście, wielu sytuacji, w których dostąpicie mocy Zmartwychwstałego. Niech Jezus ożywia w was to, co umarło, niech przywróci do życia wasze miłości, przyjaźnie, niech rozbudzi i umocni wasze nadzieje i pomoże ziścić się waszym planom. Niech nade wszystko obdarzy was już tu na ziemi wielką radością. Aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.
 2. W Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. jak w każdą niedzielę. W naszych domach i rodzinach utrzymajmy świąteczny charakter paschalnej oktawy. Witajmy się wielkanocnym pozdrowieniem Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 3. Pragniemy podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za jego posprzątanie, przygotowanie dekoracji/ ks. Wikariuszowi z młodzieżą i liturgii/ wielu wiernym, Służbie Ołtarza, p. Marcinowi i Pawłowi, niosącym baldachim, feretrony i figury, strażakom- wszystkim za czynny i żywy udział w liturgiach minionych dni. Niech Wam dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.
 4. W najbliższy piątek po Mszy św.,  młodzież zaprasza na adorację z racji bliskich już Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
 5. W tym tygodniu pierwszy piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy do kościoła na adorację od 17j, zaś w sobotę – na różaniec fatimski. Msze już o godz. 18j.
 6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić niedzielę Miłosierdzia Bożego. Nasze skarbonki wielkopostne przyniesiemy w procesji z darami na sumie. Zapraszamy serdecznie na Godzinę Miłosierdzia o15j. Rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia.

Ze słowami z wielkanocnej sekwencji: Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy i z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym pozdrowieniem świętujmy w naszych rodzinach, razem z naszymi bliskimi. Z wielkanocnym pozdrowieniem i pójdźmy z radosnym orędziem o zmartwychwstaniu Pana Jezusa do szkół i miejsc pracy.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ- 2016-03-20

 1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień- obchód paschy Chrystusa. Błogosławimy palmy, słuchamy o wjeździe Jezusa do Jerozolimy i oddajemy Mu cześć. To wyznanie wiary, że Jezus Chrystus jest naszym Królem, naszym Panem i Mesjaszem.
 2. Dziś o 15j nabożeństwo Gorzkich żali z ostatnią nauką pasyjną.
 3. W Wielką Środę po Mszy Św. wieczornej Parafialna Droga Krzyżowa. Proszę wziąć ze sobą świece, lampiony, latarki.
 4.  Ze względu na wagę dni Wielkiego Tygodnia i oktawy paschalnej, uroczystość Zwiastowania obchodzić będziemy dopiero w poniedziałek po niedzieli Miłosierdzia Bożego, 4 kwietnia.
 5. Święte Triduum Paschalne rozpocznie się w Wielki Czwartek wieczorem o godz. 18j Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej. Będziemy dziękować za dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji- „ciemnicy”). Adoracja potrwa do 22j. Wznowimy ją w Wielki Piątek o 7j, wg wywieszonego porządku.
 6. W W. Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Gromadzimy się na liturgii Męki Pańskiej z adoracją krzyża o 18j. Dostąpimy odpustu zupełnego. Przeniesiemy Jezusa do Grobu Bożego- adoracja do 22j. Odśpiewamy 3 części gorzkich żali. W W. Piątek post ścisły/ 1 posiłek do syta oraz 2 skromne. Rozpoczniemy nowennę przed niedzielą Miłosierdzia Bożego.
 7. W Wielką Sobotę od 7j, adoracja Chrystusa w przygotowanym Grobie Pańskim. Znajdźmy czas w przedświątecznym zabieganiu na indywidualną modlitwę przed naszym Panem i Zbawicielem. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w kościele o 9j i 9. 30, w kaplicy o 9j, przy skręcie na Chodakówkę o 9. 15, na Chodakówce o 9. 30, w Lipniku o 10j. Prosimy o przygotowanie feretronów i figur na procesję oraz baldachimu.
 8. W sobotę po zachodzie słońca, o 19j najważniejsza liturgia roku Wigilia Paschalna. Celebrujemy noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia oraz Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Poświęcimy ogień i zapalimy paschał, będziemy słuchać słowa Bożego, zaśpiewamy radosne Alleluja, i weźmiemy udział w poświęceniu wody odnawiając chrzcielne przyrzeczenia.
 9. W poranek Niedzieli Zmartwychwstania o 6j uroczystą procesją rezurekcyjną, biciem dzwonów i radosnym śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Po procesji uroczysta Eucharystia. Msze wg porządku niedzielnego.
 10. Spotkania formacyjne: wtorek o 16 ministranci i lektorzy; środa o 16j schola.
 11. Naszych chorych odwiedzimy z posługą w poniedziałek od 8j/ z I piątku również.
 12. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Nieustającej Pomocy.
 13. Caritas zachęca do  pomocy. Od poniedziałku w przedsionku kościoła można podzielić się z potrzebującymi świątecznymi zakupami, zaś w sobotę święconką, składając dary w koszu.
 14. Zapowiedzi przedślubne drugie:

Daniel Antoni OSIKOWSKI, s. Tadeusza i Haliny FOLTA, ur. 20. 02. 1991r. w Przeworsku, stanu wolnego z Dębowa i Alicja Karolina ZAJĄC, c. Janusza i Joanny MAJCHER, ur. 21. 06. 1992r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy.

Michał Piotr PIEKARZ, s. Grzegorza  i Haliny DEC, ur. 04.02.1997r.w Łańcucie, stanu wolnego z Dąbrówek i Magdalena KAMYCKA, c. Jacka i Renaty BĄCAL, ur. 02. 09. 1996r. w Rzeszowie, stanu wolnego, z Sieteszy.

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „C”- 2016-03-12

 1. Od dziś zmienia się charakter dni wielkopostnych na bardziej pasyjny. Od jutra podczas liturgii Mszy Świętej będziemy modlić się prefacją o Męce Pańskiej, a ponadto zachowujemy w naszej Ojczyźnie zwyczaj zasłaniania krzyży.
 2. Do świąt wielkanocnych pozostały już tylko dwa tygodnie – dobrze i owocnie wykorzystajmy te dni. Pozwólmy, aby Pan Jezus dokonywał w nas i dla nas wielkich rzeczy trwając w  łasce uświecającej czy otwierając serce na miłosierną miłość.
 3. Dziś 3. rocznica wyboru pap. Franciszka. Pamiętamy jak zwrócił się z prośbą o modlitwę w swojej intencji. Pochylił głowę, na placu Św. Piotra zapadła cisza, podczas której wszyscy modliliśmy się za papieża. Pamiętajmy o modlitwie.
 4. Dziś o godz. 15. 00 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym i Mszą św. wieńczącą nasze tegoroczne rekolekcje wielkopostne. To okazja do wyrażenia ogromnej wdzięczności dla naszego Przewodnika i Rekolekcjonisty Ks. prof. Waldemarowi Pałęckiemu z KUL, który przez cztery dni modlił się i dzielił swą wiarą z nami. Ufamy, że zasiane z wiarą ziarno przy współpracy z łaską Bożą wyda owoce pogłębionej wiary i codziennej świętości.
 5. Droga Krzyżowa w piątek o 17j tym razem dla wszystkich ze względu na całodzienną sobotnią spowiedź.
 6. W najbliższą sobotę uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP i patrona Kościoła powszechnego. Msze Święte w tym dniu o godz. 7.00 i 17. 00. Trudno sobie wyobrazić ten dzień bez obecności przy ołtarzu naszych ojców, mężów i synów.
 7. Niedzielą Palmową rozpoczniemy W. Tydzień. Błogosławieństwo palm na początku każdej Mszy. Przed sumą z udziałem dzieci organizujemy procesję z palmami.
 8. Zapowiedzi przedślubne pierwsze:

Daniel Antoni OSIKOWSKI, s. Tadeusza i Haliny FOLTA, ur. 20. 02. 1991r. w Przeworsku, stanu wolnego z Dębowa i Alicja Karolina ZAJĄC, c. Janusza i Joanny MAJCHER, ur. 21. 06. 1992r. w Przeworsku, stanu wolnego, z Sieteszy.

Michał Piotr PIEKARZ, s. Grzegorza  i Haliny DEC, ur. 04.02.1997r.w Łańcucie, stanu wolnego z Dąbrówek i Magdalena KAMYCKA, c. Jacka i Renaty BĄCAL, ur. 02. 09. 1996r. w Rzeszowie, stanu wolnego, z Sieteszy.

 1. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 2. Różaniec w sobotę o 16. 30 popr. Róża św. Józefa, w niedzielę Róża Niepokalanej.
 3. Bóg niech wynagrodzi za ofiary składane na remonty na tacę czy ręce kwestujących.

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „C”- 2016-03-06

 1. Połowę czasu pomiędzy Popielcem a Wielkim Czwartkiem, wyznacza dzisiejsza niedziela Laetare. W polskiej tradycji nazywano ją „śródpościem” bądź „półpościem”. Zatem połowa okresu paschalnego przygotowania już za nami. To czas, by zrobić podsumowania i zastanowić się, czy postąpiłem na drodze nawrócenia i przemiany oraz podjąć jeszcze większy wysiłek poprawy jakości życia.
 2. Usłyszeliśmy jedną z najpiękniejszych przypowieści – o miłosiernym Ojcu. Bóg, jak ojciec z przypowieści, czeka na każdego z nas, pragnie naszego powrotu. Nie bójmy się przyjść do Niego ze słabością i grzechem. To sprzyjający czas- rekolekcje/ program. W sobotę od godz. 8- 9j zapraszamy starszych i chorych, czy pracujących na drugą zmianę. Będzie możliwość spowiedzi w zakrystii dla osób z problemami słuchu. Stwórzmy chorym,  możliwość przyjazdu na tę spowiedź i Mszę z nauką. Zaś od 14- 17j, kapłani z naszego dekanatu, będą nas jednać z Bogiem. W przerwie spowiedzi od 15- 15. 30 odprawimy Drogę Krzyżową dla dzieci. Prosimy rodziców o dopilnowanie przygotowania serc swych pociech i wysłanie do spowiedzi na godz. 14ą.
 3. Dziś o 15j kolejne piękne nabożeństwo- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Mszą św.
  W piątek Droga Krzyżowa o 17j.
 4. 8 marca Dzień Kobiet. Pamiętajmy o naszych babciach, mamach, żonach, córkach i wnuczkach. Wyraźmy im naszą życzliwość dobrym słowem i gestem i nie ustawajmy w modlitwach za nie. W darze ofiarujmy przyjętą Komunię świętą.
 5. Spotkania formacyjne: PN o 16j klasa I gimn., po Mszy Klasa II gimn; WT o 16j ministranci i lektorzy oraz Akcja Katolicka;  ŚR o 16j schola i Grupa biblijna; PT- KSM.
 6. Intencje dla wspólnot Żywego Różańca:  Aby rodziny przeżywające trudności otrzymały wsparcie, a dzieci wzrastały w dobrym środowisku; O Boże błog. w pracach remontowych i za Dobrodziejów; O łaskę dobrej i owocnej spowiedzi oraz świętość.
 7. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Zwiastowania NMP.
 8. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.

Dziękuję za piękną mobilizację w składaniu ofiar na remont kaplicy, kościoła i figury po renowacji.

Rekolekcje Wielkopostne 10-13 marca 2016r.

10 marca- CZWARTEK

17. 00                    Msza św. z nauką ogólną

                               Nauka dla małżonków i rodziców

11 marca- PIĄTEK

8. 00- 8.45            Nauka  dla klas I- VI/  sala gimnastyczna

9. 00- 10. 30         Projekcja filmu dla SP/ sale nr 3, 4, 6, 7

10. 30                    Przerwa obiadowa

8. 00- 9. 30           Projekcja filmu dla Gimnazjum/ sale nr 3, 4, 6, 7

9. 30- 10. 15         Nauka dla Gimnazjum/  sala gimnastyczna

10. 15                    Przerwa obiadowa/ przejście do kościoła   

11. 30                    Droga Krzyżowa kl. VI i Gmin.

17. 00                    Droga Krzyżowa dla dorosłych

17. 30                    Msza św. z nauką ogólną

            Nauka dla młodzieży, studentów i pracujących

12 marca- SOBOTA

8. 00- 9. 00           Spowiedź dla chorych

            Msza św.  z nauką dla starszych i chorych

14.00- 17.00 S P O W I E D Ź   P A R A F I A L N A

15. 00                   Droga Krzyżowa dla kl. 0-V

16. 00                   KAPLICA Msza św. z nauką ogólną

17. 00                   Msza św. z nauką ogólną

                              Nauka dla małżonków i rodziców

13 marca- NIEDZIELA

9. 00                     Msza św. z nauką ogólną

                              Nauka dla młodzieży

11. 00                   Msza św. z nauką ogólną

                             Nauka dla małżonków i rodziców

15. 00                  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

                            Msza święta i zakończenie rekolekcji

Rekolekcjom przewodniczy Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki z Katedry historii Liturgii na KUL

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ”C”- 2016-02-28

 1. Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny wzywa nas do nawrócenia i przemiany życia. Opowiada nam jednocześnie o Bogu cierpliwym, który pragnie wspomagać nasze wysiłki i dążenia, by przynosiły jak najpiękniejsze owoce. Chcemy podejmować ten wysiłek, dlatego wszystkich parafian pragniemy zachęcić do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które odbędą się już za półtora tygodnia we czwartek 10 marca. Bardzo proszę o pełne uczestnictwo. To okazja do umocnienia swej wiary, odkrycia na nowo daru jakim jest rodzina i wspólnota parafii. Zapraszamy gorąco naszą młodzież. Wszystkim nam potrzeba powrotu do Boga, Nie straćmy tej okazji. Cały program znajdziemy w gablotce parafialnej, na specjalnych plakatach i stronie internetowej.
 2. Nabożeństwa tego okresu także pomagają nam w procesie nawrócenia i przemiany życia. Zapraszamy zatem dziś o godz. 15j na Gorzkie żale z nauką pasyjną, w piątek zaś na drogę krzyżową dla młodzieży i dorosłych, a w sobotę o 15j- wszystkie dzieci.
 3. Za udział w rekolekcyjnych ćwiczeniach, za udział w nabożeństwach drogi krzyżowej, gorzkich żali, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 4. Najlepszym owocem czasu nawrócenia i przemiany będzie oczyszczenie serca w sakramencie pokuty i pojednania. Zastanawiajmy się nad poprawą życia, przygotowujmy się głębiej do spowiedzi rekolekcyjnej.
 5. W tym tygodniu przypadają pierwszy wtorek z uroczystą Nowenną do św. Antoniego o 16j; czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca z różańcem fatimskim. Adoracje od 16j. W piątek od 7. 30 odwiedziny chorych.
 6. Spotkania  formacyjne: środa- ministranci o 16j; piątek- KSM; w niedzielę po Mszy o 9j rodzice klasy komunijnej.
 7. Bóg zapłać za troskę o świątynię. Proszę  kolejną grupę o posługę.
 8. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Rodzicielki.
 9. Serdeczne podziękowania dla wszystkich Dobrodziejów. Dziś nasze ofiary przeznaczamy na inwestycje parafialne.

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „C”- 2016-02-21

 1. Co roku w drugą niedzielę Postu rozważamy perykopę o przemienieniu Chrystusa na górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.
 2. Dziś o godz. 15j Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i Mszą św., w piątek natomiast nabożeństwo drogi krzyżowej dla młodzieży i dorosłych o 17j, zaś dla dzieci w sobotę o 15j. Czas jest darem od Boga. Nie wypada go mieć tylko dla siebie. Znajdźmy czas, by uczestniczyć nabożeństwach, by głębiej przeżywać tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do nas.
 3. Choć do rekolekcyjnej spowiedzi jeszcze kilka tygodni. Wzbudźmy w sobie szczere pragnienie przeżycia Postu z czystym sercem.
 4. Nasze wielkopostne rekolekcje rozpoczniemy 10 marca we czwartek- do niedzieli. Szczegółowy program rekolekcji już w przyszłą niedzielę będzie wywieszony w przedsionku, na plakatach oraz stronie internetowej parafii.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">
 5. Modlimy się dziś za misje i misjonarzy z racji niedzieli Ad Gentes. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła.
 6. Jutro święto Katedry Św. Piotra Apostoła. Pamiętajmy w modlitwie o następcy Świętego Piotra, który nie przestaje prosić o to wsparcie.
 7. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 8. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Różańcowej.
 9. Dziękuję za troskę o potrzeby naszej parafii. Pamiętajmy o dwóch wyznaczonych celach, kolejnym etapie remontu kościoła i remoncie kaplicy na cmentarzu parafialnym.

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „C”- 2016-02-14

 1. Czytamy dziś Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą sami możemy i powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty.
 2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia tego czasu. Potrzebne są różne umartwienia, wyrzeczenia i dobre postanowienia. Warto to duchowe ćwiczenie podjąć.
 3. Nabożeństwa pasyjne z możliwością zyskiwania odpustów: Gorzkie żale od dziś o 15j oraz Drogi Krzyżowe w piątki o godz. 17j dla młodzieży i dorosłych, zaś dla dzieci w każdą sobotę o 15j.

Uwaga! W niedziele Wielkiego Postu nie będzie Mszy o godz. 7j, wprowadzamy zaś Mszę św. zaraz po Gorzkich Żalach.

 1. Ostatnio dużo słyszymy o walentynkach – Dniu Zakochanych. To okazja do dobrego słowa, życzliwego gestu wobec naszych bliskich – małżonków, rodziców, dziadków, dzieci i wnucząt, w końcu narzeczonych czy sympatii.
 2. Parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy 10 marca we czwartek wieczorną Mszą św. Zakończą się 13 marca w niedzielę.  Poprowadzi je ks. prof. Waldemar Pałecki z KUL.
 3. Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes – dzień modlitwy w   intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła.
 4. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę. Przypominam o zasadach porządkowania świątyni.
 5. Różaniec za tydzień przed suma poprowadzi Róża Dziecięca
 6. Wszystkim Ofiarodawcom na rzecz remontu kaplicy oraz kościoła składam serdeczne Bóg zapłać. Każdego dnia polecamy w modlitwach wszystkich Darczyńców i ich intencje.

5 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-02-07

 1. Słyszeliśmy w Ewangelii słowa o cudownym połowie ryb i powołaniu Szymona. Są wezwaniem, byśmy stawali się rybakami ludzi – tymi, którzy innych przyprowadzą do Chrystusa i Kościoła.
 2. Rozpoczynamy 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, a w środę czas Wielkiego Postu, niech zaowocują dobrymi postanowieniami, a wyłożona Parafialna Księga Trzeźwości – bodźcem do ich podjęcia.
 3. Środa Popielcowa rozpoczyna 40 dniowy okres przygotowania paschalnego –  Wielki Post. Msze św.  z posypaniem naszych głów popiołem na znak pokuty odprawimy o godz. 7j i 17j.
 4. W tym dniu rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o ducha pokuty w Kościele.
 5. Na balaskach jest wystawiona skarbonka na jałmużnę postną. Składajmy tam zaoszczędzone pieniądze, które wydalibyśmy na różnego rodzaju przyjemności. Naszą jałmużnę postną przyniesiemy w procesji z darami  Mszy św. Wieczerzy Pańskiej.
 6. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego obowiązującego wiernych między 18. a 60. rokiem życia (post polega na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz na spożyciu 1 posiłku do syta oraz 2 skromnych posiłków w ciągu dnia). Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) są zobowiązane tego dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ponadto do postu ścisłego jesteśmy zobowiązani również w Wielki Piątek. We wszystkie piątki roku obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 7. Pamiętajmy, że rozpoczynający się okres wielkopostny to tzw. czas zakazany, okres pokutny
  w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, tańców i dyskotek.
 8. Czwartek, liturgiczne wspomnienie MB z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy namaszczenie chorych. Modlić się będziemy z chorymi i  za chorych oraz ich opiekunów. Przed Mszą wieczorną różaniec poprowadzi Róża MB z Lourdes.
 9. W piątek o 17j pierwsza Droga krzyżowa, na którą zapraszamy wszystkich parafian. Od przyszłej niedzieli o godz. 15j będziemy śpiewać Gorzkie Żale i słuchać nauk pasyjnych.
 10. Za udział w naboż. jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego, za siebie lub za zmarłych.
 11. Spotkania form: wtorek 16j ministranci i lektorzy oraz AK; środa o 16j schola i Gr. biblijna.
 12. Bóg zapłać za troskę o kościół. Przy rozbieraniu dekoracji świątecznych z rejonu V było tylko 3 osoby… Proszę kolejną grupę o posługę. Przy okazji przypomnienie zasad sprzątania i udziału w dekorowaniu kościoła do niedzielnych liturgii.
 13. Intencje różańcowe: Abyśmy chronili świat otrzymany od Boga. O zdrowie dla chorych, ulgę dla cierpiących i dobrą śmierć dla umierających. O Boże błog. w remontach kaplicy i kościoła.
 14. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża Św. Antoniego.
 15. Bóg zapłać za ofiary składane na ogrzewanie i remont kaplicy cmentarnej.

4 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-01-31

 1. Ewangelia ukazuje misję Jezusa: będzie nauczać, uzdrawiać, ale w końcu zostanie odrzucony przez swój naród i wydany na śmierć. To również zapowiedź, że za wierność Chrystusowi trzeba czasem zapłacić najwyższą cenę. Prośmy, by nam pomagał być wiernymi i by umacniał nasze świadectwo.
 2. Obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych. To okazja do modlitwy za cierpiących na tę straszliwą chorobę, za tych, którzy im spieszą z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych.
 3. We wtorek, przypada święto Ofiarowania Pańskiego- świętem MB Gromnicznej. Msze św. o 7. 00 i 17j. Popołudniowa poprzedzona uroczystą nowenną do św. Antoniego i różańcem o 16j. Na początku każdej Mszy Świętej będzie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa świec, zatem przynieśmy ze sobą gromnice. Są znakiem obecności Chrystusa – światłości świata. Zapalajmy je, w chwilach trwogi i zagrożenia, pamiętając o Bożej obecności i Opatrzności. Dzieci komunijne otrzymają pierwszą książeczkę do modlitwy.

To również dzień modlitwy za tych, którzy przez składane śluby zakonne czy inne zobowiązania pragną ofiarować swoje życie Panu Bogu, żyjąc w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Dzisiejsze ofiary zostaną przeznaczone na wsparcie SS. Benedyktynek w Jarosławiu.

 1. W środę, św. Błażeja- orędownika w chorobach gardła. Pobłogosławimy zwyczajowo jabłka oraz udzielimy specjalnego błogosławieństwa za jego wstawiennictwem. Zaś w piątek św. Agaty, pobłogosławimy przyniesiony chleb oraz wodę.
 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca z adoracjami od 16j. W piątek odwiedzimy chorych od 7. 30.
 3. W sobotę zapraszamy na różaniec fatimski.
 4. Spotkania formacyjne: środa- o 16j ministranci i lektorzy; piątek – KSM.
 5. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 6. Już tylko kilka dni w świątecznym nastroju choinek w świątyni. Jutro proszę rejon V o rozebranie dekoracji/ gałęzie większe od szerokości drzwi, odcinamy w kościele.
 7. Różaniec we wtorek na nowennie poprowadzi Róża MB Gromnicznej, zaś w niedzielę Róża św. Anny.
 8. Dziękuję serdecznie za pamięć o ofiarach z dzisiejszej niedzieli na remont kaplicy.
 9. Pamiętajmy dziś o 15j o wspólnym kolędowaniu w naszej świątyni.

3 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-01-24

 1. Niedzielna liturgia Słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest powołany do współpracy z Duchem Świętym w głoszeniu Dobrej Nowiny, przede wszystkim świadectwem naszego życia.
 2. Dobiega końca Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jutrzejsze święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów, stanowi jego zwieńczenie. Przede wszystkim pamiętajmy o modlitwie w intencji pełnego zjednoczenia chrześcijan i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w naszym narodzie.
 3. We wtorek, w liturgiczne wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, przeżywać będziemy Dzień Islamu. Módlmy się w intencji wyznawców tej religii, z którymi łączy nas postać ojca wiary – Abrahama. Prośmy szczególnie, aby religii nie wykorzystywano instrumentalnie i z jej powodu nie dochodziło do prześladowań, gwałtów i przemocy.
 4. Spotkania formacyjne: wtorek o 16j ministranci a po Mszy kl. II gimn.; środa- Grupa biblijna; piątek o 16j schola i KSM; w przyszłą niedzielę po Mszy o 9j rodzice klasy komunijnej wraz z dziećmi/ będzie 1 przymiarka strojów
 5. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 6. Różaniec za tydzień poprowadzi Róża MB Fatimskiej.
 7. Zapowiedzi przedślubne pierwsze: Wojciech Piotr STYŚ, s. + Mieczysława i Marii SZYJA, ur. 1. 04. 1978r. w Kańczudze, stanu wolnego, z Sieteszy  i Dorota Barbara MIKOŁAJCZYK, c. Jana i Zofii BOCHENEK, ur. 29. 08. 1982r. w Kolbuszowej, stanu wolnego, zam. w parafii Mazury.
 8. Ogłoszenie społeczne: Dyrekcja ZSG w Sieteszy, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rada Rodziców zapraszają na przedstawienie: „Betlejemska Droga”, dziś o 16j w Domu Ludowym.
 9. W najbliższą niedzielę o 15j, zapraszamy za parafialne kolędowanie do świątyni.
 10. Bóg zapłać za złożone w ostatnich dniach, ofiary na ogrzewanie kościoła i remont kaplicy.
 11. Ogłoszenie społeczne: Dyrekcja ZSG w Sietesz, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rada Rodziców zapraszają na przedstawienie " Betlejemska Droga", dziś o 16j w Domu Ludowym.
 12. W najbliższą niedzielę o 15j, zapraszamy na parafialne kolędowanie do światyni. Pozostało już tylko kilka dni tradycyjnego śpiewu pięknych polskich kolędi pastorałek.
 13. Bóg zapłąć za złożone w ostatnich dnich, ofiary na ogrzewanie kościołai remont kaplicy cmentarnej.

2 NIEDZIELA ZWYKŁA „C”- 2016-01-17

 1. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa dokonującego pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, i objawiającego swoją chwałę i moc. Uczniowie, którzy byli świadkami tego znaku, uwierzyli w Niego. A my? Czy jesteśmy gotowi uwierzyć Jezusowi, który swoją moc i chwałę objawia w swoim Kościele, zwłaszcza w sakramentach świętych? Podejmijmy refleksję nad tymi pytaniami w ciągu tego tygodnia.
 2. W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin, także z naszej parafialnej wspólnoty, cierpi z powodu emigracyjnej tułaczki swoich bliskich. A ci, którzy opuścili ojczysty kraj i rodzinny dom w poszukiwaniu lepszego życia, odczuwają tęsknotę za bliskimi.
 3. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Judaizmu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o narodzie izraelskim, z którym łączy nas postać Abrahama i innych patriarchów Starego Testamentu, a przede wszystkim księga Pisma Świętego.
 4. Od jutra do 25 stycznia trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił się Pan Jezus przed swoją męką i śmiercią. Podziały wśród chrześcijan to rana, która boli i osłabia świadectwo naszej wiary.
 5. We czwartek o 16 cotygodniowa adoracja Pana Jezusa.
 6. Spotkania formacyjne: wtorek- o 16j ministranci; środa o 16j klasa I gimn.; piątek- o 16j schola i KSM
 7. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 8. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża Św. Michała Archanioła.
 9. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i kaplicę, złożone w przeciągu ostatniego tygodnia.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO  ”C”- 2016-01-10

 1. Dzisiejsze święto to również święto epifanii, czyli objawienia się Boga. To uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga.
 2. Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Jednak przedłużamy okres śpiewania kolęd, zgodnie z dawną polską tradycją, do święta Ofiarowania Pańskiego 2 lutego. Będziemy je śpiewać podczas liturgii. Do 2 lutego w naszej świątyni pozostanie również bożonarodzeniowa szopka.
 3. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Nie do wszystkich udało się dotrzeć, więc kto ma dobrą wolę, by się spotkać  i pomodlić z kapłanem, to prosimy o podejście i umówienie się na konkretny termin. Za tydzień małe podsumowanie tegorocznej kolędy.
 4. We czwartek cotygodniowa adoracja od 16j.
 5. Dziękujemy za troskę o kościół i ofiarę 170zł na kaplicę. Proszę kolejną grupę o posługę.
 6. Spotkania formacyjne: wtorek 16j ministranci, lektorzy i Akcja Katolicka; środa: Grupa biblijna; piątek o 16j schola i KSM.
 7. Różaniec za tydzień przed sumą poprowadzi Róża MB z Lourdes.
 8. Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie kościoła oraz kaplicę cmentarną.
 1. Dziś na 16ą zapraszamy na opłatek i wspólne kolędowanie. Rozpoczynamy o 16j w szkole. Zaproszenie kierujemy do wszystkich chętnych Parafian.

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM „C”- 2016-01-03

 1. Dzisiejsza niedziela pozwala nam po raz kolejny wsłuchać w słowa Janowego Prologu i kontemplować tajemnicę Pana Boga, który stał się człowiekiem i „rozbił namiot” wśród swojego ludu – zamieszkał pośród nas. Nie ustawajmy w dziękczynieniu za nieskończoną miłość Pana Boga. Niech wyrazem tego stanie się rodzinne, wspólne śpiewanie kolęd. Zapraszamy wszystkich parafian na kolędowanie 31 stycznia o 15j.
 2. W środę będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną w naszej polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Święto to jest starsze niż Boże Narodzenie i przypomina prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale do wszystkich ludzi. Mędrcy ze Wschodu, przybywający z pokłonem do nowonarodzonego Króla, są reprezentantami wszystkich narodów
  i ludów. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w porządku niedzielnym. Na ich zakończenie pobłogosławimy kredę i kadzidło dla oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że przyjęliśmy wcielonego Boga do naszego życia.
 3. We wtorek o 16j różańcem rozpoczniemy pierwszą w tym roku uroczystą Nowennę do św. Antoniego.
 4. Zapraszamy na parafialne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w przyszłą niedzielę o 16j w naszej szkole. Będzie to okazja, aby podziękować za wytrwałą i ofiarną służbę dla naszej wspólnoty i by wesprzeć się wzajemnie dobrym słowem na dalsze działania.
 5. Trwa kolędowa wizyta  duszpasterska w rodzinach naszej parafialnej wspólnoty. Bywają sytuacje, że jesteśmy w pracy czy mamy różne sprawy, których nie da się przełożyć, toteż prosimy o umówienie się z kapłanem na konkretny termin kolędy. Każdego dnia oprócz Trzech Króli w godz. Od 15-21j, zaś w sobotę od 9j.
 6. W przyszłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. To święto to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Chrystusa Pana. To jednocześnie wezwanie dla nas, abyśmy powracali zarówno do wydarzenia nad Jordanem, jak i do naszego chrztu, kiedy zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa.
 7. Intencje dla Róż: O Pokój na świecie. Aby przez dialog i miłość braterską zostały przezwyciężone podziały między chrześcijanami. O Boże błogosławieństwo w remoncie kaplicy cmentarnej.
 8. Bóg zapłać za troskę o kościół. Proszę kolejną grupę o posługę.
 9. Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie i remont kaplicy cmentarnej.          

 

Copyright © 2015 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy.